اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه عوامل موثر بر فرار مالیاتی مودیان مالیاتی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه اسپرینگر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۲۴ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H658

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   Journal of Innovation and Entrepreneurship

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۴ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۴۵۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  عوامل موثر بر فرار مالیاتی مالیات دهندگان(مودیان مالیاتی): شواهدی از مالیات دهندگان شرکت های خرد ، کوچک و بزرگ شهر ولدیا

عنوان کامل انگلیسی:

Factors influencing taxpayers to engage in tax evasion: evidence from Woldia City administration micro, small, and large enterprise taxpayers

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی مودیان می باشد. در این مطالعه از طرح تحقیق توصیفی و توضیحی استفاده شده و از رویکرد تحقیق کمی پیروی می کنیم. برای انجام این مطالعه ، از داده های اولیه و ثانویه استفاده شده است. از میان ۴۹۷۹  نفر از جمعیت هدف ، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و ساده ، ۳۷۰ پاسخ دهنده انتخاب شدند. برای بررسی کیفیت داده ها ، تجزیه و تحلیل عامل اکتشافی (EFA) برای اندازه گیری متغیرها انجام شد. پس از انجام تحلیل عاملی ، داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته های تحقیق نشان داد که رابطه بین متغیرهای مستقل مطالعه با متغیر وابسته مثبت و از نظر آماری معنادار است. تجزیه و تحلیل رگرسیون همچنین نشان می دهد که عدالت مالیاتی ، دانش مالیاتی ، و تعهدات اخلاقی به طور معناداری فرار مالیاتی مودیان مالیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد و حفظ تعهدات اخلاقی و هنجارهای ذهنی از نظر آماری به طور معناداری ، فرار مالیاتی ، را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

واژه های کلیدی: فرار مالیاتی ، دانش مالیاتی ، عدالت مالیاتی ، تعهد اخلاقی

مقدمه

از قرن ها پیش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، صاحبان مشاغل ، کارمندان دولت ، ارائه دهندگان خدمات و سایر سازمان ها توسط دولت مجبور به پرداخت مالیات شده اند و هیچ کس نمی تواند از پرداخت مالیات در امان بماند. در همین راستا ، جمله جالبی توسط بنیامین فرانکلین بیان شده است “هیچ چیز قطعی نیست جز مرگ و مالیات”. این جمله تأیید می کند که هر شهروند باید مشمول قانون مالیات شود و آنها موظفند مالیات را از درآمد خود پرداخت کنند. برای ساخت سدهای بزرگ ، ایجاد زیرساخت های حمل و نقل و ارائه خدمات اجتماعی با کیفیت برای جامعه ، جمع آوری مالیات از شهروندان ،برای دولت ها نقش بسزایی دارد (ساکسونوا و زارکوا، ۲۰۱۸)..

نتیجه گیری و پیشنهادات

تمام شهروندان کشور مشمول پرداخت مالیات می باشند که توسط مقامات مالی دولت دریافت می شود. با این حال ، برخی مودیان ممکن است تمایلی به پرداخت مالیات بر درآمد خود نداشته باشد. عواملی وجود دارد که مودیان را وادار می کند تا در فرار مالیاتی شرکت کنند. بعضی اوقات ممکن است مودیان خود را متقاعد کنند که فرار مالیاتی اخلاقی است ، سایرین ممکن است این کار را غیراخلاقی تلقی کنند. آنها ممکن است استدلال کنند “من مزایایی دریافت نمی کنم ، بنابراین مجبور نیستم هزینه ای پرداخت کنم” (رابرت ، ۲۰۱۲). این مطالعه سعی کرد با شناسایی پنج عامل یعنی تعهد اخلاقی ، عدالت مالیاتی ، دانش مالیاتی ، هنجارهای ذهنی و نگرش مودیان به رفتار ، عواملی را که فرار مالیاتی مودیان را تحت تأثیر قرار می دهند ، بررسی کند. یافته های مطالعه بر اساس تجزیه و تحلیل نتیجه شرح داده شده به شرح زیر است …

Abstract

The main purpose of this paper is to investigate factors that influence taxpayers to engage in tax evasion. The researcher used descriptive and explanatory research design and followed a quantitative research approach. To undertake this study, primary and secondary data has been utilized. From the target population of 4979, by using a stratified and simple random sampling technique, 370 respondents were selected. To verify the data quality, the exploratory factor analysis (EFA) was conducted for each variable measurements. After factor analysis has been done, the data were analyzed by using Pearson correlation and multiple regression analysis. The finding of the study revealed that the relationship between the study independent variables with the dependent variable was positive and statistically significant. The regression analysis also indicates that tax fairness, tax knowledge, and moral obligation significantly influence taxpayers to engage in tax evasion, and the remaining moral obligation and subjective norms were not statistically significant to influence taxpayers to engage in tax evasion.

 Keywords: Tax evasion, Tax knowledge, Tax fairness, Moral obligation

Introduction

In developed and developing countries, business owners, government workers, service providers, and other organizations are forced by the government to pay a tax for a long period in human being history, and no one can escape from the tax of the country. To support this, there is an interesting statement mentioned by Benjamin Franklin “nothing is certain except death and taxes”. This statement confirmed that every citizen should be subjected to the law of tax, and they are obliged to pay the tax from their income. To build large dams, to construct transportation infrastructures, and to provide quality social services for the community, collecting a tax from citizens plays a significant role for the governments (Saxunova and Szarkova, 2018)…

Conclusion and recommendations

Every citizen of the country was subjected to pay the tax of the country levied by the authority that administered the revenue. However, the taxpayer may be reluctant to pay a tax based on their revenue. There are push factors that instigate payers to engage in tax evasion. Sometimes the payers may be convinced themselves that being engaged in tax evasion is ethical, others may consider it unethical. They may argue “I Do Not Receive Benefits, Therefore I Do Not Have to Pay” (Robert, 2012). This study tried to examine the factors that influence taxpayers to engage in tax evasion by identifying five factors namely moral obligation, tax fairness, tax knowledge, subjective norms, and taxpayers’ attitude towards the behavior. The study findings based on the result analysis described as follows…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود ترجمه مقالات حسابداری

دانلود مقاله انگلیسی در مورد اقتصاد با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد اقتصاد رفتاری با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد فرار مالیاتی با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد اخلاق سازمانی با ترجمه