اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیرات ترویج کارآفرینی پایدار در مسابقات طرح های کسب و کار عمومی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۴ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۴۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1121

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Cleaner Production

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۱ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۵۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تأثیرات ترویج کارآفرینی پایدار در مسابقات طرح های کسب و کار عمومی

عنوان کامل انگلیسی:

Impacts of promoting sustainable entrepreneurship in generic business plan competitions

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

کارآفرینان و استارتاپ ها بازیگران اصلی در اجرای نوآوری های زیست محیطی و رویکردهای جدید در تولید پاک  هستند. بنابراین ، در نظر گرفتن ملاحظات پایداری در مراحل اولیه یک سرمایه گذاری جدید حائز اهمیت است. بینش ها در مورد پیاده سازی موثر ملاحظات پایداری ،  در سیستم های پشتیبانی از استارتاپ ها ناچیز است و نشان دهنده یک شکاف تحقیقاتی است. مسابقات طرح های تجاری (BPC) عنصری مهم در سیستم های پشتیبانی و نیرویی قدرتمند در پیشبرد فعالیت های کارآفرینی است. تاکنون مشخص نشده است که آیا BPC ها واقعاً می توانند بر جهت گیری پایداری کارآفرینان شرکت کننده و عملکرد پایداری کسب و کار آنها تأثیر بگذارند یا خیر. هدف از این مطالعه این است که روشن کند آیا ادغام اهداف و ملاحظات پایداری در BPC های عمومی تأثیری بر فعالیت های تجاری کارآفرینان و استارتآپ های شرکت کننده دارد یا خیر. برای انجام این مطالعه ما از بیش از ۱۰۰۰ شرکت کننده در طرح کسب و کار Wettbewerb Berlin Brandenburg ، که قدیمی ترین و بزرگترین مسابقه عمومی طرح کسب و کار در آلمان است ، نظرسنجی انجام دادیم. برای تجزیه و تحلیل ، از یک مدل معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی استفاده می کنیم. یافته ها نشان می دهد که ترویج پایداری در BPC های عمومی بر ادغام پایداری در فعالیت های استارتاپ ها تأثیر دارد. بنابراین ، از نقطه نظر پایداری ، معقول است که صریحاً پایداری را در پیشنهادات حمایتی ملموس BPC های عمومی ادغام کنیم. تحقیقات ما با ارائه بینش جدید در مورد عوامل زمینه ای در مراحل اولیه (ایده و راه اندازی) یک سرمایه گذاری جدید ، به تحقیقات در زمینه تولید پاک کمک می کند.

کلید واژه ها: کارآفرینی پایدار، سیستم پشتیبانی ،استارتاپ ها، مسابقه طرح کسب و کار، مدل سازی معادلات ساختاری، روش حداقل مربعات جزئی

۱.مقدمه

کارآفرینان و استارتاپ ها بازیگران اصلی در اجرای نوآوری های زیست محیطی و رویکردهای جدید در تولید پاک  هستند. بنابراین ، در نظر گرفتن ملاحظات پایداری در مراحل اولیه یک سرمایه گذاری جدید حائز اهمیت است(بوکن ،۲۰۱۵). کارآفرینی پایدار یک جریان نوظهور در ادبیات کارآفرینی است (بند و بلز، ۲۰۱۵؛ مونوز و کوهن، ۲۰۱۸). کشف، ایجاد، ارزیابی، و بهره برداری از فرصت ها جهت ایجاد کالاها و خدمات نوآورانه که با اهداف توسعه پایدار سازگار هستند (مجمع عمومی سازمان ملل، ۲۰۱۵) وابسته به مقابله با چالش های اساسی جامعه از قبیل تغییر آب و هوا و تهیه آب قابل شرب برای جمعیت درحال رشد جهان است. این امر به طور قابل توجهی به تولید پاکیزه تر به عنوان مثال با افزایش کارایی در استفاده از انرژی، آب، منابع، و سرمایه انسانی کمک می کند (گاست و همکاران، ۲۰۱۷؛ هان و همکاران، ۲۰۱۸)…

۷.۱ نتایج و پیامدهای کلیدی

نتایج ما نشان می دهد که ویژگی های خاص یا فعالیت های پشتیبانی BPC های عمومی بر سطح ادغام اهداف و ملاحظات پایداری  در فعالیت های تجاری استارتآپ ها تأثیر دارند. با توجه به سوال تحقیق ، نتایج ما از این فرضیه پشتیبانی می کنند که ترویج  پایداری در BPC های عمومی منجر به یک سطح بالاتر از ادغام پایداری در فعالیت های تجاری کارآفرینان و تیم های استارتاپ شرکت کننده می شود. بر اساس یافته های ما می توانیم جمع بندی های کلی ذیل را انجام دهیم:…

Abstract

Entrepreneurs and start-ups are key actors in implementing environmental innovation and new approaches in cleaner production. Therefore, the integration of sustainability considerations in early phases of a new venture is important. Insights on how this can be effectively implemented in start-up support systems are scarce and represent a research gap. Business plan competitions (BPCs) constitute an important element in entrepreneurial support systems, and are a powerful force in driving entrepreneurial activity. Up till now, it is unclear whether BPCs can actually influence the sustainability orientation of participating entrepreneurs and the sustainability performance of their ventures. The purpose of this work is to clarify whether the integration of sustainability goals and considerations into generic BPCs has an impact on the business activities of participating entrepreneurs and start-up teams. For our investigation we conducted a survey of the more than 1000 participants in the Business Plan Wettbewerb Berlin Brandenburg, which is the oldest and biggest generic business plan competition in Germany. For the analysis we use a structural equation model and apply the partial-least-squares method. Findings reveal that the promotion of sustainability in generic BPCs have an impact on the integration of sustainability in start-up business activity. Thus, from a sustainability point of view it makes sense to explicitly integrate sustainability into the concrete support offerings of generic BPCs. Our research contributes to cleaner production research by providing new insights on context factors in early (seed and start-up) phases of a new venture.

Keywords: Sustainable entrepreneurship, Support system, Start-up,s Business plan competition, Structural equation modelling, Partial-least-squares method

۱.Introduction

 Entrepreneurs and start-ups are key actors in implementing environmental innovation and new approaches in cleaner production (Fichter and Clausen, 2013, p. 278). Therefore, sustainable entrepreneurship and the integration of sustainability considerations in early phases of a new venture are important (Bocken, 2015). Sustainable entrepreneurship is an emerging stream within the entrepreneurship literature (Binder and Belz, 2015; Mu~noz and Cohen, 2018). The discovery, creation, evaluation, and exploitation of opportunities to create innovative goods and services that are consistent with sustainable development goals (United Nations General Assembly, 2015) is relevant to tackling fundamental societal challenges such as climate change and the provision of potable water for a growing world population. It significantly contributes to the concept of cleaner production e.g. by increasing efficiencies in the use of energy, water, resources, and human capital (Gast et al., 2017; Hahn et al., 2018)…

۷.۱.Key results and implications

Our results reveal that specific features or support activities of generic BPCs have an impact on the level of integration of sustainability goals and considerations in start-up business activity. With regard to our guiding research question, our results support the assumption that the promotion of sustainability in generic BPCs leads to a higher level of sustainability integration in the business activity of participating entrepreneurs and start-up teams. Based on our findings we can draw the following key conclusions:

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت

مقالات مدیریت بازرگانی

مقالات مدیریت زیست محیطی

مقالات مدیریت کارآفرینی

مقالات مدیریت پایداری