خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقالات انگلیسی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ۲۰۱۹ -۲۰۲۰ با ترجمه تخصصی- مقاله بیس مهندسی صنایع ۲۰۱۸ ۲۰۱۹

مقالات انگلیسی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ۲۰۱۹ -۲۰۲۰ با ترجمه تخصصی- مقاله بیس مهندسی صنایع ۲۰۱۸ ۲۰۱۹

دانلود رایگان مقالات انگلیسی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ در این لیست موجود می باشد-مقالات ISI  مهندسی صنایع – مقاله بیس مهندسی صنایع ۲۰۱۹مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت صنعتی

دانلود رایگان مقالات مهندسی صنایع
دانلود رایگان مقالات مهندسی صنایع بدون ترجمه

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی مهندسی صنایع و مقالات انگلیسی مدیریت صنعتی

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ مدیریت کیفیت به عنوان عامل تعیین کننده بهره وری
 2. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ پیاده سازی حسابداری هزینه جریان مواد (MFCA) در تولید سویا
 3. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ زنجیره تامین ۴.۰ : مفاهیم، بالندگی و برنامه تحقیقاتی
 4. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ : تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد توانمندی در تولید چابک
 5. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ : مدیریت ریسک فاکتورهای انسانی در صنایع فرآیند محور
 6. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : مدیریت کیفیت فراگیر در تولیدی های کوچک و متوسط هند
 7. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ : تأثیر کارآفرینی، بازار، رویکردهای مدیریت دانش در تولیدکنندگان شوینده و مزیت رقابتی پایدار
 8. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : یک دیدگاه استراتژیک از جدول زمانبندی دانشگاه
 9. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : طراحی چرخه عمر محصول برای ایجاد ارزش پایدار: روش های توسعه محصول پایدار در زمینه مهندسی ارزش بالا
 10. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ : مجوز فناوری استراتژیک در یک زنجیره تامین
 11. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : یک رویکرد برای ادغام استراتژی های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در یک مدل کنترل و برنامه ریزی تولید
 12. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه
 13. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : نامتقارنی شرکت و برون سپاری استراتژیک
 14. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : مدل طرح ریزی فازی نامطمئن متغیرهای کلامی برای تصمیم گیری چند معیاره برای سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری بیمارستان
 15. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : کمی سازی اثرات عدم اطمینان از بازگشت محصول بر عملکرد اقتصادی و محیطی طراحی پیکربندی و شکل محصول
 16. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : مدل مزایای زیست محیطی و ارزیابی هزینه ها برای فرآیند بازتولید تحت شرایط عدم اطمینان از کیفیت
 17. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : مدیریت خرید و تامین در دیدگاه بازاریابی صنعتی
 18. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : رابطه ی بین هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش و کایزن و سود مورد انتظار
 19. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : نقش جهت گیری سازمانی و ویژگی های محصول در عملکرد برای پایداری
 20. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تشریح تأثیر سیستم های تولید با قابلیت پیکربندی مجدد بر عملکرد محیطی: نقش مدیریت ارشد و فرهنگ سازمانی
 21. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : مدیریت زنجیره تامین سبز مرتبط با شاخص های عملکرد در صنایع کشاورزی
 22. مقاله انگلیسی ۲۰۱۷ : استراتژی قیمت رقابتی با هزینه یابی بر مبنای فعالیت : مطالعه موردی شرکت دوچرخه سازی
 23. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و تولیدی و چابکی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت در صنعت مد
 24. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تجزیه و تحلیل مدیریت فناوری با استفاده از نمونه ای از شرکت های تولیدی از بخش SME
 25. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : انتخاب تامین کننده تحت ریسک شکست، تخفیف کمی و حجمی معاملات
 26. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : سیستم های اطلاعاتی و مدیریت زنجیره تامین پایدار به سوی یک جامعه پایدارتر
 27. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : بررسی قابلیت اطمینان استراتژی های مدیریت سهام در تقاضای وابسته
 28. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : نظریه پردازی خوشه های فضایی موقت و مرز-کار نهادی در بازاریابی صنعتی
 29. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷: نقش عوامل سازمانی بر رفتار ایمنی کارگر: یک رویکرد شبکه بیزین
 30. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : اعمال تکنیک های تصمیم گیری در پروژه های مهندسی عمران
 31. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : انگیزه، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک: کارآفرینی در میان دانشجویان
 32. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : مدل شایستگی های مدیران پروژه برای صنعت ساخت و ساز
 33. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : جغرافیای اقتصادی و دیدگاهای بازاریابی صنعتی در برنامه های تجاری: بازاریابی جمعی و گسترش دانش
 34. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ : رابطه بین فرآیند برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعات استراتژیک و موفقیت آن
 35. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : اندازه گیری رضایت مشتری برای زنجیر F & B با مدل ASCI
 36. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: اتخاذ سیستم هزینه‌یابی در شرکت‌های تولیدی مصری: مطالعه‌ای رقابتی بین سیستم‌های ABC و RCA
 37. مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت و تصمیم گیری، در صنعت انرژی
 38. مقاله ترجمه شده عملکرد مهندسی تولید برای برآورد هزینه
 39. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : رابطه بین ابعاد مدیریت کیفیت جامع TQM‏ و عملکرد سازمانی
 40. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: پیش بینی عملکرد پروژه با توجه به تاثیر سبک رهبری در چابکی سازمانی
 41. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : معرفی چارچوبی برای انتخاب پیمان کار مناسب با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP
 42. مقاله ترجمه شده روند تصمیم گیری گروهی چند معیاره یکپارچه: انتخاب حسابدار ارشد
 43. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ :بهبود فرآیندهای کسب و کار در مدیریت نگهداری
 44. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : مدل تعمیم یافته برای مهندسی ارزش یکپارچه
 45. مقاله ترجمه شده تأثیر شیوه های تولید ناب بر گردش موجودی
 46. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : الزامات مبتنی بر برآورد هزینه تولیدات آتی با استفاده از اطلاعات ارزیابی چرخه عمر
 47. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ : توسعه حرفه ای – بین مهندسی مجدد و بهبود مداوم
 48. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲ : آموزش عالی در رشته مهندسی صنایع در کشور پرو: در جهت یک مدل جدید بر مبنای مهارت‌ها
 49. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ : تجزیه‌وتحلیل کمی مقاومت سازمانی و مهندسی مجدد فرآیند کسب‌وکار
 50. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : دست‌یابی به توسعه محصول جدید پایدار با یکپارچه‌سازی قابلیت‌های مدیریت چرخه‌عمر محصول
 51. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : روش یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل و کاربری‌زمین برای استراتژی حمل‌ونقل و تخصیص کاربری‌زمین در چین
 52. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ : مدیریت ریسک زنجیره‌تامین یکپارچه با روش‌های عملیاتی و ابزارهای مالی
 53. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : یک رویکرد مبتنی بر بازی جهت درک فاکتورهای انسانی در زنجیره ای تقاضا و مدیریت کیفیت
 54. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : مدیریت کیفیت: شرکت های برزیلی چگونه از مدیریت کیفیت استفاده می کنند؟
 55. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : ارزیابی عوامل زنجیره تامین و طبقه بندی مدیریت موجودی در سطح تامین کنندگان سبزیجات تازه
 56. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب
 57. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : تصمیم گیری چند عاملی برای مدیریت شیلات
 58. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : ارزیابی بلوغ مدیریت ریسک شرکت‌های ساختمانی در بحث تحویل پروژ‌ه زیربنایی در کشور نیجریه
 59. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : رابطه بین ویژگی های انسانی و اتخاذ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه در پروژه های سازمان های غیر دولتی
 60. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : پروژه ای برای بهبود مدیریت دانش و نتایج کلیدی شغلی از طریق مدل برتر EFQM
 61. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : عوامل شکست کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط ایران
 62. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : طراحی جدید برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه (PMM)
 63. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲ : اعمال هزینه یابی فعالیت مبنا در محیط زنجیره تامین
 64. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : طراحی کیفیت جامع سیستم اطلاعات مدیریت (TQMIS) برای مدل مدرسه به بهترین روش
 65. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی که در بازاریابی صنعتی به کار برده می شوند
 66. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : چگونه تغییرات برنامه ریزی نشده در هنگام اجرای یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در یک محیط چند پروژه ای پیچیده ظهور می یابند
 67. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : فرآیندها و مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین
 68. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: فعال کردن مدیریت پروژه ساخت و ساز همراه با همکاری تولید و بهبود مستمر
 69. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکه DEA
 70. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: سابقه رفتار صدای مدیران پروژه: تاثیر متعادل عزت نفس مبتنی بر سازمان و تعهد سازمانی موثر
 71. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱: مدل ERP برای انتخاب فروشنده در صنعت الکترونیک
 72. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۹ : تنوع محیط کار در ایالات متحده امریکا از دیدگاه پیتر دراکر
 73. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۲: ایجاد مهارت های تازه در منابع انسانی و افراد حرفه ای در عرصه‌ روابط صنعتی
 74. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۷: ایجاد یکپارچگی سازمانی
 75. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: استراتژی آمیخته محصول و انعطاف پذیری تولیدی
 76. مقاله ترجمه شده۲۰۱۰: درک و استنباط نقش همکاری بازاریابی خرید در بازارهای صنعتی
 77. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۴: توانایی های زنجیره تامین چابک : عوامل تعیین کننده رقابتی
 78. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۸: مدل EFQM : اداره دانش و مزیت رقابتی
 79. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۱: مزایای عملکرد تولید در اجرای تولید به هنگام JIT
 80. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۴: شش سیگما در سازمان‌های خدماتی انگلیس : نتایج به دست آمده از مطالعه یک خلبان
 81. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۰: ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت (QFD) و فرایند شبکه تحلیلی (ANP)برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری
 82. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۰: اثرات شدت رقابتی مشاهده شده در صنعت و قابلیت های مربوط به بازاریابی
 83. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۶: سیستم تحقیق و توسعه برای توسعه صنعتی در تایوان
 84. مقاله ترجمه شده ۱۹۹۹: مروری بر ادبیات پیشین مهندسی مجدد فرآیندها
 85. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۶: سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژه
 86. مقاله ترجمه شده: مدیریت ریسک پروژه
 87. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۷: تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre
 88. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱: یک روش ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین کننده
 89. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۳: اولویت های منفی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 90. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره وری : نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی
 91. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱ : مدلی برای مدیریت دانش پروژه
 92. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: مطالعه استراتژی مدیریت زنجیره تامین و راهکارها در عملکرد زنجیره تامین
 93. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: عدم اطمینان محیطی درک شده در برنامه ریزی سناریو
 94. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: ارزیابی تکنولوژی های طرز رفتار با ضایعات بهداشتی با استفاده از یک مدل مرکب تصمیم گیری چند معیاره
 95. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: بهترین شیوه های مدیریت پروژه در پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱
 96. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱: ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری: کاربرد نرم افزار
 97. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۹: سیستم های اطلاعاتی لجستیک و حمل و نقل در ترکیه :از منظر دولت الکترونیکی
 98. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: حوادث ناشی از کار در آمریکا بررسی عوامل خطر از طریق داده هایی از مطالعات عمومی اجتماعی
 99. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری
 100. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: تاثیر ادغام مشتری بر مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن- توسعه ی یک چارچوب مفهومی
 101. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱: روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری
 102. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۲: نقش توانمند سازی سیستم های پشتیبان تصمیم در یادگیری سازمانی
 103. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۶: نقش ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب
 104. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۹: الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت دادن به فعالیت های پروژه
 105. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲ : روش مهندسی تصمیم به منظور تعیین اثرات رقابتی سرمایه در گردش: مدل شبکه عصبی
 106. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۵ : با ترجمه : یک مدل برنامه ریزی صفر و یک آرمانی برای جدول زمانبندی پرستاران
 107. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱ : طراحی معماری هماهنگ سازی پویا و برنامه جنبی زنجیره تأمین چابک
 108. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی
 109. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۷؛ یکپارچه سازی مدل کانو، AHP و ماتریس برنامه ریزی QFD و کاربرد آن در خدمات کتابخانه ای
 110. مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۱ ارزش برنامه ­ریزی تجاری قبل از شروع- دیدگاه تئوریک تصمیم­ گیری
 111. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲ شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد
 112. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱ تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیره تأمین و عملکرد عملیاتی
 113. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: عوامل فنی و سازمانی در ظهور مدیریت پروژه
 114. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: چالش های سیستم های اطلاعاتی برای طراحی و مهندسی سراسر چرخه طول عمر
 115. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: مدل پیش بینی تقاضا با استفاده از ترکیب تحلیل داده های جانشین و رویکرد شبکه های عصبی بهینه
 116. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تولید ناب و کاربرد RFID: یک مطالعه موردی
 117. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: شبکه عصبی مصنوعی منظم شده بیزین برای پیش بینی بازار سهام
 118. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: اثر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: نقش واسطه ای ظرفیت جذب و چابکی زنجیره تأمین
 119. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: اندازه گیری عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی: یک رویکرد درخت تصمیم
 120. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: شایستگی های مدیریت پروژه برای توسعه منطقه ای در رومانی: تجزیه و تحلیل هایی از مدل “کار کردن با افراد”
 121. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: نقش شکلهای جدید سازمان کار در توسعه استراتژی های پایداری در عملیات
 122. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: اثرات سیستم های پاداش کارکنان روی رفتارهای ایمنی
 123. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: مدل تصمیم گیری چندهدفه هوشمند با فن آوری RFID برای برنامه ریزی تولید
 124. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: یک الگوریتم شاخه و کران برای مسائل تخصیص کارگر به خط مونتاژ و بالانس
 125. مقاله ترجمه ۲۰۱۴: اثر تولید ناب روی خطرات اسکلتی-عضلانی و روانی: یک بررسی از روندهای فنی اجتماعی در طول ۲۰ سال
 126. مقاله ترجمه فارسی ۲۰۱۴: اثر تعدیل کننده بازاریابی رابطه ای بر زنجیره ارزش تولیدات باغبانی: یک چشم انداز واسطه ای
 127. مقاله ترجمه ۲۰۱۴: تولید بهنگام جامع (T-JIT) و اثرات آن بر توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی
 128. مقاله ترجمه ۲۰۱۴: نمایندگی های بازار در بازاریابی صنعتی: آیا نمایندگی ها می توانند استراتژی را تحت تاثیر قرار دهند؟
 129. مقاله ترجمه ۲۰۱۲: پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی مستقیم از طریق مدل سازی پیش بینی پاسخ مشتری
 130. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: همکاری صنعت و دانشگاه و ابتکار در صنایع بالغ و نوخاسته در کشورهای تازه صنعتی شده
 131. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۰: استراتژی تولید درپس زمینه ی:محیط استراتژی رقابتی واستراتژی تولیدی
 132. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۶: بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی
 133. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: مدلسازی گردش ترافیک در شاهراههای هندوستان با استفاده از فنون شبیه سازی
 134. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۸: تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بر روی نوآوری محصول شرکت
 135. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: مسیر آینده شرکت های صنعتی و مدیریت آن ها
 136. مقاله ترجمه شده ۱۹۹۹: مرحل پیاده سازی بازمهندسی فرایند کسب و کار تحلیل فاکتورهای کلیدی موفقیت و ناکامی
 137. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۶: کلید توزیع در پایگاه های داده با منبع بیرونی فعال: رویکردی بر مبنای درخت دودوئی
 138. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی
 139. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP
 140. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱:تاثیر ISO 9000 و EFQM بر استفاده از شیوه های کار انعطاف پذیر
 141. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: استفاده از روش مقایسه دو به دو برای ارزیابی اولویت های رقابتی در زنجیره تامین
 142. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: از پنج نیروی رقابتی به پنج نیروی همکاری تجدید نظر در روابط متقابل ساختار صنعت – شرکت
 143. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM : یک دیدگاه چند فازی
 144. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱: مدل ترکیبی SWOT وAHP در برون سپاری بازاریابی ورزشی با استفاده از یک مورد ورزش بین دانشکده ای
 145. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: آموزش صنعتی : مطالعه ای بر اثربخشی آن در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی
 146. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: هماهنگ سازی همکاری زنجیره تأمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

مقالات انگلیسی جدید مهندسی صنایع(بدون ترجمه)

 1. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ عملکرد نوآوری محصولات جدید در صنایع با تکنولوژی پیشرفته

 2. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ مسیرهای یادگیری سازمانی بر اساس پذیرش صنعت ۴.۰

 3. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ سیاست های بازاریابی و موجودی در زنجیره تامین محصول فاسد شدنی

 4. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ توانمندسازی نوآوری در مواجهه با عدم قطعیت از طریق دوسو توانی فناوری اطلاعات: تجزیه و تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه فازی از SME های خدمات صنعتی
 5. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ استراتژی های تولید پراکنده از دیدگاه یک ماتریس فرآیند-محصول
 6. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ پیامدهای عملیاتی عدم قطعیت بازده در ادغام و تملک
 7. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ روش های طبقه بندی برای کاهش مشکلات تامین لوازم یدکی

 8. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ پیامدهای عملکرد خدمات رسانی: شبکه عرضه خدمات تولید کننده

 9. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ تأثیر مالیات انتشار کربن بر مبنای مصرف و تولید بر اساس عدم قطعیت تقاضا
 10. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ ادغام تطبیق داده ها در حسابداری هزینه جریان مواد
 11. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ روند تصمیم گیری امکانات با رویکرد مهندسی ارزش اصلاح شده

 12. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ اقدامات مدیریت کیفیت در کسب و کارهای کوچک و متوسط

 13. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ سیستم تولید افزایشی فراگیر و چابک بر اساس چاپ سه بعدی

 14. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ ادغام رویکردهای مهندسی صنایع  و مهندسی سیستم در تولید محصولات زیست محیطی کنترل شده
 15. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ یک ابزار مدیریت بصری برای طرح ریزی برنامه، مدیریت پروژه و ارزیابی
 16. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ بررسی موانع تغییر سازمانی برای پایداری و محرک های عملکرد پایدار در صنایع فلزی
 17. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ مدل تصمیم گیری تولید با مالیات بر کربن برای صنایع کفش دوزی بر اساس هزینه یابی بر مبنای فعالیت
 18. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ یکپارچه سازی پویایی موجودی مواد در حسابداری جریان مواد اقتصادی
 19. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ یکپارچه سازی پویایی موجودی مواد در حسابداری جریان مواد اقتصادی
 20. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ مقدمه ای بر روش های ساخت و ساز، مدیریت پروژه و ساخت یک تیم پروژه
 21. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : برنامه ریزی استراتژیک نیروی کار در مراقبت های بهداشتی
 22. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸: اندازه گیری بهره وری در سیستم های تولیدی
 23. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ بررسی جامع عملکرد توسعه نفت و گاز در نیجریه: تجزیه و تحلیل فنی و غیر فنی
 24. مقاله انگلیسی ۲۰۱۷ : پیاده سازی مهندسی ارزش بر اساس محاسبات کنترل کیفیت چند بعدی در یک هزینه یابی بر مبنای هدف و رویکرد قیمت گذاری هدف