خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / دانلود مقالات انگلیسی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ با ترجمه تخصصی- مقاله بیس مهندسی صنایع ۲۰۱۸ ۲۰۱۹

دانلود مقالات انگلیسی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ با ترجمه تخصصی- مقاله بیس مهندسی صنایع ۲۰۱۸ ۲۰۱۹

مقالات انگلیسی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ در این لیست موجود می باشد به زودی مقالات ترجمه شده مهندسی صنایع ۲۰۱۹ به لیست اضافه خواهد شد

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی مهندسی صنایع و مقالات انگلیسی مدیریت صنعتی

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ ادغام رویکردهای مهندسی صنایع  و مهندسی سیستم در تولید محصولات زیست محیطی کنترل شده
 2. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ : مدیریت ریسک فاکتورهای انسانی در صنایع فرآیند محور
 3. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : مدیریت کیفیت فراگیر در تولیدی های کوچک و متوسط هند
 4. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : یک دیدگاه استراتژیک از جدول زمانبندی دانشگاه
 5. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : طراحی چرخه عمر محصول برای ایجاد ارزش پایدار: روش های توسعه محصول پایدار در زمینه مهندسی ارزش بالا
 6. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : یک رویکرد برای ادغام استراتژی های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در یک مدل کنترل و برنامه ریزی تولید
 7. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه
 8. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : نامتقارنی شرکت و برون سپاری استراتژیک
 9. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : مدل طرح ریزی فازی نامطمئن متغیرهای کلامی برای تصمیم گیری چند معیاره برای سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری بیمارستان
 10. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد توانمندی در تولید چابک
 11. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : کمی سازی اثرات عدم اطمینان از بازگشت محصول بر عملکرد اقتصادی و محیطی طراحی پیکربندی و شکل محصول
 12. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : مدل مزایای زیست محیطی و ارزیابی هزینه ها برای فرآیند بازتولید تحت شرایط عدم اطمینان از کیفیت
 13. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : مدیریت خرید و تامین در دیدگاه بازاریابی صنعتی
 14. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸: اندازه گیری بهره وری در سیستم های تولیدی
 15. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : رابطه ی بین هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش و کایزن و سود مورد انتظار
 16. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : نقش جهت گیری سازمانی و ویژگی های محصول در عملکرد برای پایداری
 17. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تشریح تأثیر سیستم های تولید با قابلیت پیکربندی مجدد بر عملکرد محیطی: نقش مدیریت ارشد و فرهنگ سازمانی
 18. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : مدیریت زنجیره تامین سبز مرتبط با شاخص های عملکرد در صنایع کشاورزی
 19. مقاله انگلیسی ۲۰۱۷ : استراتژی قیمت رقابتی با هزینه یابی بر مبنای فعالیت : مطالعه موردی شرکت دوچرخه سازی
 20. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و تولیدی و چابکی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت در صنعت مد
 21. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تجزیه و تحلیل مدیریت فناوری با استفاده از نمونه ای از شرکت های تولیدی از بخش SME
 22. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : انتخاب تامین کننده تحت ریسک شکست، تخفیف کمی و حجمی معاملات
 23. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : سیستم های اطلاعاتی و مدیریت زنجیره تامین پایدار به سوی یک جامعه پایدارتر
 24. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : بررسی قابلیت اطمینان استراتژی های مدیریت سهام در تقاضای وابسته
 25. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : نظریه پردازی خوشه های فضایی موقت و مرز-کار نهادی در بازاریابی صنعتی
 26. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷: نقش عوامل سازمانی بر رفتار ایمنی کارگر: یک رویکرد شبکه بیزین
 27. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : اعمال تکنیک های تصمیم گیری در پروژه های مهندسی عمران
 28. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : انگیزه، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک: کارآفرینی در میان دانشجویان
 29. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : مدل شایستگی های مدیران پروژه برای صنعت ساخت و ساز
 30. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : مجوز فناوری استراتژیک در یک زنجیره تامین
 31. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : برنامه ریزی استراتژیک نیروی کار در مراقبت های بهداشتی
 32. مقاله انگلیسی ۲۰۱۷ : پیاده سازی مهندسی ارزش بر اساس محاسبات کنترل کیفیت چند بعدی در یک هزینه یابی بر مبنای هدف و رویکرد قیمت گذاری هدف
 33. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : جغرافیای اقتصادی و دیدگاهای بازاریابی صنعتی در برنامه های تجاری: بازاریابی جمعی و گسترش دانش
 34. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ : رابطه بین فرآیند برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعات استراتژیک و موفقیت آن
 35. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : اندازه گیری رضایت مشتری برای زنجیر F & B با مدل ASCI
 36. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : تأثیر کارآفرینی، بازار، رویکردهای مدیریت دانش در تولیدکنندگان شوینده و مزیت رقابتی پایدار
 37. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: اتخاذ سیستم هزینه‌یابی در شرکت‌های تولیدی مصری: مطالعه‌ای رقابتی بین سیستم‌های ABC و RCA
 38. مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت و تصمیم گیری، در صنعت انرژی
 39. مقاله ترجمه شده عملکرد مهندسی تولید برای برآورد هزینه
 40. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : رابطه بین ابعاد مدیریت کیفیت جامع TQM‏ و عملکرد سازمانی
 41. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: پیش بینی عملکرد پروژه با توجه به تاثیر سبک رهبری در چابکی سازمانی
 42. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : معرفی چارچوبی برای انتخاب پیمان کار مناسب با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP
 43. مقاله ترجمه شده روند تصمیم گیری گروهی چند معیاره یکپارچه: انتخاب حسابدار ارشد
 44. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ :بهبود فرآیندهای کسب و کار در مدیریت نگهداری
 45. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : مدل تعمیم یافته برای مهندسی ارزش یکپارچه
 46. مقاله ترجمه شده تأثیر شیوه های تولید ناب بر گردش موجودی
 47. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : الزامات مبتنی بر برآورد هزینه تولیدات آتی با استفاده از اطلاعات ارزیابی چرخه عمر
 48. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ : توسعه حرفه ای – بین مهندسی مجدد و بهبود مداوم
 49. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲ : آموزش عالی در رشته مهندسی صنایع در کشور پرو: در جهت یک مدل جدید بر مبنای مهارت‌ها
 50. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ : تجزیه‌وتحلیل کمی مقاومت سازمانی و مهندسی مجدد فرآیند کسب‌وکار
 51. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : دست‌یابی به توسعه محصول جدید پایدار با یکپارچه‌سازی قابلیت‌های مدیریت چرخه‌عمر محصول
 52. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : روش یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل و کاربری‌زمین برای استراتژی حمل‌ونقل و تخصیص کاربری‌زمین در چین
 53. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ : مدیریت ریسک زنجیره‌تامین یکپارچه با روش‌های عملیاتی و ابزارهای مالی
 54. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : یک رویکرد مبتنی بر بازی جهت درک فاکتورهای انسانی در زنجیره ای تقاضا و مدیریت کیفیت
 55. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : مدیریت کیفیت: شرکت های برزیلی چگونه از مدیریت کیفیت استفاده می کنند؟
 56. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : ارزیابی عوامل زنجیره تامین و طبقه بندی مدیریت موجودی در سطح تامین کنندگان سبزیجات تازه
 57. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب
 58. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : تصمیم گیری چند عاملی برای مدیریت شیلات
 59. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : ارزیابی بلوغ مدیریت ریسک شرکت‌های ساختمانی در بحث تحویل پروژ‌ه زیربنایی در کشور نیجریه
 60. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : رابطه بین ویژگی های انسانی و اتخاذ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه در پروژه های سازمان های غیر دولتی
 61. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : پروژه ای برای بهبود مدیریت دانش و نتایج کلیدی شغلی از طریق مدل برتر EFQM
 62. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : عوامل شکست کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط ایران
 63. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : طراحی جدید برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه (PMM)
 64. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲ : اعمال هزینه یابی فعالیت مبنا در محیط زنجیره تامین
 65. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : طراحی کیفیت جامع سیستم اطلاعات مدیریت (TQMIS) برای مدل مدرسه به بهترین روش
 66. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی که در بازاریابی صنعتی به کار برده می شوند
 67. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : چگونه تغییرات برنامه ریزی نشده در هنگام اجرای یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در یک محیط چند پروژه ای پیچیده ظهور می یابند
 68. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : فرآیندها و مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین
 69. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: فعال کردن مدیریت پروژه ساخت و ساز همراه با همکاری تولید و بهبود مستمر
 70. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکه DEA
 71. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: سابقه رفتار صدای مدیران پروژه: تاثیر متعادل عزت نفس مبتنی بر سازمان و تعهد سازمانی موثر
 72. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱: مدل ERP برای انتخاب فروشنده در صنعت الکترونیک
 73. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۹ : تنوع محیط کار در ایالات متحده امریکا از دیدگاه پیتر دراکر
 74. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۲: ایجاد مهارت های تازه در منابع انسانی و افراد حرفه ای در عرصه‌ روابط صنعتی
 75. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۷: ایجاد یکپارچگی سازمانی
 76. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: استراتژی آمیخته محصول و انعطاف پذیری تولیدی
 77. مقاله ترجمه شده۲۰۱۰: درک و استنباط نقش همکاری بازاریابی خرید در بازارهای صنعتی
 78. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۴: توانایی های زنجیره تامین چابک : عوامل تعیین کننده رقابتی
 79. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۸: مدل EFQM : اداره دانش و مزیت رقابتی
 80. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۱: مزایای عملکرد تولید در اجرای تولید به هنگام JIT
 81. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۴: شش سیگما در سازمان‌های خدماتی انگلیس : نتایج به دست آمده از مطالعه یک خلبان
 82. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۰: ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت (QFD) و فرایند شبکه تحلیلی (ANP)برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری
 83. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۰: اثرات شدت رقابتی مشاهده شده در صنعت و قابلیت های مربوط به بازاریابی
 84. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۶: سیستم تحقیق و توسعه برای توسعه صنعتی در تایوان
 85. مقاله ترجمه شده ۱۹۹۹: مروری بر ادبیات پیشین مهندسی مجدد فرآیندها
 86. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۶: سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژه
 87. مقاله ترجمه شده: مدیریت ریسک پروژه
 88. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۷: تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre
 89. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱: یک روش ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین کننده
 90. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۳: اولویت های منفی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 91. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره وری : نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی
 92. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱ : مدلی برای مدیریت دانش پروژه
 93. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: مطالعه استراتژی مدیریت زنجیره تامین و راهکارها در عملکرد زنجیره تامین
 94. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: عدم اطمینان محیطی درک شده در برنامه ریزی سناریو
 95. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: ارزیابی تکنولوژی های طرز رفتار با ضایعات بهداشتی با استفاده از یک مدل مرکب تصمیم گیری چند معیاره
 96. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: بهترین شیوه های مدیریت پروژه در پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱
 97. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱: ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری: کاربرد نرم افزار
 98. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۹: سیستم های اطلاعاتی لجستیک و حمل و نقل در ترکیه :از منظر دولت الکترونیکی
 99. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: حوادث ناشی از کار در آمریکا بررسی عوامل خطر از طریق داده هایی از مطالعات عمومی اجتماعی
 100. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری
 101. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: تاثیر ادغام مشتری بر مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن- توسعه ی یک چارچوب مفهومی
 102. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱: روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری
 103. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۲: نقش توانمند سازی سیستم های پشتیبان تصمیم در یادگیری سازمانی
 104. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۶: نقش ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب
 105. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۹: الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت دادن به فعالیت های پروژه
 106. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲ : روش مهندسی تصمیم به منظور تعیین اثرات رقابتی سرمایه در گردش: مدل شبکه عصبی
 107. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۵ : با ترجمه : یک مدل برنامه ریزی صفر و یک آرمانی برای جدول زمانبندی پرستاران
 108. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱ : طراحی معماری هماهنگ سازی پویا و برنامه جنبی زنجیره تأمین چابک
 109. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی
 110. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۷؛ یکپارچه سازی مدل کانو، AHP و ماتریس برنامه ریزی QFD و کاربرد آن در خدمات کتابخانه ای
 111. مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۱ ارزش برنامه ­ریزی تجاری قبل از شروع- دیدگاه تئوریک تصمیم­ گیری
 112. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲ شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد
 113. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱ تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیره تأمین و عملکرد عملیاتی
 114. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: عوامل فنی و سازمانی در ظهور مدیریت پروژه
 115. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: چالش های سیستم های اطلاعاتی برای طراحی و مهندسی سراسر چرخه طول عمر
 116. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: مدل پیش بینی تقاضا با استفاده از ترکیب تحلیل داده های جانشین و رویکرد شبکه های عصبی بهینه
 117. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تولید ناب و کاربرد RFID: یک مطالعه موردی
 118. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: شبکه عصبی مصنوعی منظم شده بیزین برای پیش بینی بازار سهام
 119. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: اثر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: نقش واسطه ای ظرفیت جذب و چابکی زنجیره تأمین
 120. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: اندازه گیری عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی: یک رویکرد درخت تصمیم
 121. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: شایستگی های مدیریت پروژه برای توسعه منطقه ای در رومانی: تجزیه و تحلیل هایی از مدل “کار کردن با افراد”
 122. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: نقش شکلهای جدید سازمان کار در توسعه استراتژی های پایداری در عملیات
 123. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: اثرات سیستم های پاداش کارکنان روی رفتارهای ایمنی
 124. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: مدل تصمیم گیری چندهدفه هوشمند با فن آوری RFID برای برنامه ریزی تولید
 125. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: یک الگوریتم شاخه و کران برای مسائل تخصیص کارگر به خط مونتاژ و بالانس
 126. مقاله ترجمه ۲۰۱۴: اثر تولید ناب روی خطرات اسکلتی-عضلانی و روانی: یک بررسی از روندهای فنی اجتماعی در طول ۲۰ سال
 127. مقاله ترجمه فارسی ۲۰۱۴: اثر تعدیل کننده بازاریابی رابطه ای بر زنجیره ارزش تولیدات باغبانی: یک چشم انداز واسطه ای
 128. مقاله ترجمه ۲۰۱۴: تولید بهنگام جامع (T-JIT) و اثرات آن بر توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی
 129. مقاله ترجمه ۲۰۱۴: نمایندگی های بازار در بازاریابی صنعتی: آیا نمایندگی ها می توانند استراتژی را تحت تاثیر قرار دهند؟
 130. مقاله ترجمه ۲۰۱۲: پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی مستقیم از طریق مدل سازی پیش بینی پاسخ مشتری
 131. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: همکاری صنعت و دانشگاه و ابتکار در صنایع بالغ و نوخاسته در کشورهای تازه صنعتی شده
 132. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۰: استراتژی تولید درپس زمینه ی:محیط استراتژی رقابتی واستراتژی تولیدی
 133. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۶: بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی
 134. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: مدلسازی گردش ترافیک در شاهراههای هندوستان با استفاده از فنون شبیه سازی
 135. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۸: تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بر روی نوآوری محصول شرکت
 136. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: مسیر آینده شرکت های صنعتی و مدیریت آن ها
 137. مقاله ترجمه شده ۱۹۹۹: مرحل پیاده سازی بازمهندسی فرایند کسب و کار تحلیل فاکتورهای کلیدی موفقیت و ناکامی
 138. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۶: کلید توزیع در پایگاه های داده با منبع بیرونی فعال: رویکردی بر مبنای درخت دودوئی
 139. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی
 140. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP
 141. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱:تاثیر ISO 9000 و EFQM بر استفاده از شیوه های کار انعطاف پذیر
 142. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: استفاده از روش مقایسه دو به دو برای ارزیابی اولویت های رقابتی در زنجیره تامین
 143. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: از پنج نیروی رقابتی به پنج نیروی همکاری تجدید نظر در روابط متقابل ساختار صنعت – شرکت
 144. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM : یک دیدگاه چند فازی
 145. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱: مدل ترکیبی SWOT وAHP در برون سپاری بازاریابی ورزشی با استفاده از یک مورد ورزش بین دانشکده ای
 146. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: آموزش صنعتی : مطالعه ای بر اثربخشی آن در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی
 147. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: هماهنگ سازی همکاری زنجیره تأمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.