اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه درک تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی: میانجیگری هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹  دارای ۱۱  صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M894

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:Technological Forecasting & Social Change

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۷ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:   ۲۳۵۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  درک تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی: میانجیگری هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی

عنوان کامل انگلیسی:

Understanding the effect of social media marketing activities: The mediation of social identification, perceived value, and satisfaction

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

با رواج اینترنت، رسانه های اجتماعی تبدیل به ابزار مهمی برای رویدادهای بازاریابی آنلاین شده اند. افراد و شرکت ها هر دو صفحات هواداری در پلتفرم های آنلاین ایجاد می کنند و فرصت های کسب و کار را با استفاده از رسانه های اجتماعی گسترش می دهند. در حالی که بسیاری از پژوهش های گذشته ،رسانه های اجتماعی را بررسی کرده اند، تعداد کمی از این مطالعات به بررسی تاثیرات فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی پرداخته اند. این پژوهش تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد تدام، قصد مشارکت و قصد خرید را از طریق میانجی گری هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی بررسی می کند. برای بررسی تجربی اثرات فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی، این مطالعه یک بررسی آنلاین برای تجزیه و تحلیل داده های مربوط به  ۵۰۲ کاربر رسانه های اجتماعی انجام داد. نتایج تحلیلی نشان داد که فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی به طور غیر مستقیم از طریق هویت اجتماعی و ارزش درک شده بر رضایتمندی تاثیر می گذارد. در عین حال، هویت اجتماعی و ارزش درک شده به طور مستقیم بر رضایتمندی تأثیر می گذارند که پس از آن، قصد تداوم، قصد مشارکت و قصد خرید را تحت تأثیر قرار می دهد. در نهایت، مفاهیم دانشگاهی و مدیریتی بر اساس نتایج تجربی این مطالعه به عنوان منبعی برای بهبود بازاریابی رسانه های اجتماعی ارائه می شود.

کلیدواژگان: فعالیت های بازاریابی اجتماعی، هویت اجتماعی، ارزش درک شده، قصد تداوم، قصد مشارکت، قصد خرید

  1. مقدمه

  توسعه رسانه های اجتماعی منعکس کننده نیاز مردم به تعاملات بین فردی است. سایت های شبکه های اجتماعی، فعالیت های اجتماعی را در دنیای مجازی آنلاین ایجاد کرده اند. به عنوان مثال، ارسال سریع و بلادرنگ پیام، به اشتراک گذاری اطلاعات و ارتباطات اجتماعی آنلاین  را در میان مردم تسهیل می کند. این پدیده نشان می دهد شرکت ها از رسانه های اجتماعی به عنوان بخش مهمی از استراتژی های بازاریابی آنلاین خود استفاده می کنند. بازاریابی رسانه های اجتماعی به عنوان رویدادهای بازاریابی تجاری یا فرایندهایی که از رسانه های اجتماعی ، برای تأثیرگذاری مثبت بر رفتار خرید مصرف کنندگان، استفاده می کنند ، تعریف می شود(دان،۲۰۱۰). در مواجهه با رشد سریع وب سایت های جوامع مجازی، بسیاری از شرکت ها پیش از این شروع به فکر کردن درباره چگونگی اعتماد  به چنین سایت هایی برای توسعه ارتباطات و تعاملات با کاربران خود به منظور ایجاد روابط نزدیک و دوستانه و ایجاد جوامع برند مجازی، کرده اند(کاپلان و هینلین،۲۰۱۰.چن و همکاران،۲۰۱۴).

Abstract

With the prevalence of Internet, social media has become an important means for online marketing events. Individuals and companies both create fan pages on online platforms and develop business opportunities using social media. While many past studies have investigated social media, few have mentioned the effects of social media marketing activities. This study proposed the effects of social media marketing activities on continuance intention, participation intention and purchase intention via the mediation of social identification, perceived value, and satisfaction. To empirically test the effects of social media marketing activities, this study conducted an online survey on 502 social media users for data analysis. The analytical results indicated that social media marketing activities indirectly affect satisfaction through social identification and perceived value. At the same time, social identification and perceived value directly affect satisfaction that then influences continuance intention, participation intention and purchase intention. Finally, the academic and management implications based on the empirical results of this study are provided as references for the improvement of social media marketing.

Keywords: Social media marketing activities, Social identification, Perceived value, Continuance intention, Participation intention, Purchase intention

۱.Introduction

 The rise of social media has reflected people’s need for interpersonal interactions. Social networking sites have brought social activities into the online virtual world. For example, the real-time texting facilitates information sharing and online social contacts among people. This phenomenon suggests companies use social media as an important part of their online marketing strategies. Social media marketing is defined as commercial marketing events or processes that use social media in an attempt to positively influence consumers’ purchase behavior (Dann, 2010). In the face of the rapid rise of virtual community websites, many companies have already begun to think about how to rely on such sites to deepen their communications and interactions with users in order to build a sense of close and friendly relations and form virtual brand communities (Kaplan and Haenlein, 2010; Chen et al., 2014).

  1. Discussion

This study was based on social media marketing activities proposed by Kim and Ko (2012) and investigated the influencing factors of the three types of user social media intention. The empirical results of this study make two important conclusions and contributions. First, the effects of social media marketing activities have mostly gone overlooked in most studies on social websites. This study confirmed that social media marketing activities has a significant influence on social identification and PV, which in turn affect satisfaction, continuance intention, participation intention and purchase intention. Thus, this model helps understand users’ usage intention for social media. Social media marketing activities is an important factor that influences users’ continuance intention, participation intention and purchase intention. Social media marketing can help maintain corporate brands. In the past, keyword advertising and blog marketing were based on content. Social media marketing reaches target audiences and improves the effect of the transmitted information via a long-term, close relationship with the online community (Holzner, 2008).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید مدیریت بازرگانی

مقالات جدید بازاریابی

مقالات جدید درباره برند

مقالات جدید رفتار مشتری

مقالات جدید رضایت مشتری

مقالات جدید فناوری اطلاعات

مقالات جدید درباره رسانه های اجتماعی

مقالات جدید تجارت الکترونیک