اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مدل سازی و تجزیه و تحلیل زنجیره تامین پایدار

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۳ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۹ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M807

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Resources, Conservation & Recycling

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۹ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۶۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  مدل سازی و تجزیه و تحلیل زنجیره تامین پایدار: مباحث گذشته، مشکلات موجود و چالش های آینده

عنوان انگلیسی:

Sustainable supply chain modeling and analysis: Past debate, present problems and future challenges

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در دو دهه گذشته، موضوع زنجیره تامین پایدار توجه بسیاری از دانشگاهیان و متخصصان را به خود جلب کرده است. در این زمینه، منابع، نگهداری و بازیافت (RCR) و جفت های  پیشین آن (یعنی منابع و نگهداری، نگهداری و بازیافت) پلتفرمی برای تبادل جنبه های فنی، اقتصادی، نهادی و سیاست گذاری را برای کمک به حرکت جوامع به سوی پایداری فراهم کرده اند. در مقاله حاضر پژوهش های تحقیقاتی منتشر شده در ادبیات RCR در زمینه مدل سازی زنجیره تامین پایدار با استفاده از تکنیک بازبینی ادبیات تحلیل محتوا، تحلیل می شود. با استفاده از متون موجود در RCR، مقالات مربوط به زنجیره تامین پایدار، از نقطه نظرهای ذیل مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرند:  (۱)تعداد انتشار در سال، (۲) مقالات با ارجاع بالا در بازه ی زمان، (۳) نویسندگان، نهادها و کشورهای تولید کننده و تاثیرگذار (۴) چارچوب های مرتبط با زنجیره تامین، (۵) روش های تحقیق کاربردی،(۶) انواع تصاویر و (۷) صنایع مورد توجه . این تحلیل نشان داد که دعوت به  حفظ پایداری (به عنوان مثال، ارکان اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) در عملیات زنجیره تامین در سال های اخیر در نشریات RCR افزایش یافته است.  در نهایت، یافته های جامع و تعابیر، و همچنین تمایلات فعلی اصلی، چالش ها، جهت گیری ها و فرصت های آینده ارائه شده است.

کلید واژه ها: زنجیره تأمین پایدار، پایداری زیست محیطی، حلقه بسته زنجیره تامین، مسئولیت اجتماعی، مدیریت زنجیره تامین سبز، مرور ادبیات

۱.مقدمه

پایداری ، که ادغام جنبه های زیست محیطی و اجتماعی با جنبه های اقتصادی است ، به یک کلید واژه محبوب در میان محققان دانشگاهی و متخصصان صنعتی تبدیل شده است (براندنبورگ و دیگران ، ۲۰۱۴ ؛ سورینگ و مولر ، ۲۰۰۸).این موضوع از دو ده پیش،  از زمان انتشار “آینده مشترک ما ” توسط بروندلند (۱۹۸۷) به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است .محققان و مدیران شرکتها تلاش های زیادی را در جهت ادغام پایداری ، یعنی ایجاد فرهنگ ذهنیت پایدار (گالپین و همکاران ، ۲۰۱۵) و تجدید نظر در مدلهای کسب و کار انجام داده اند (بوکن و دیگران ، ۲۰۱۴ ؛ فرانکا و دیگران ، ۲۰۱۷). پر واضح است که برای سازمان ها حرکت به جلو و پرداختن به نه تنها مسائل پایداری در داخل (درون سازمان) ، بلکه در خارج از سازمان نیز ضروری است (برنینگ و ونتر ، ۲۰۱۵). بنابراین ، مدیریت پایدار زنجیره های تأمین ،نقشی اساسی در رفع نگرانی های پایداری در شرکت های مختلف و در طیف وسیعی از صنایع دارد…

۶.جمع بندی نکات و محدودیت ها

این مطالعه دیدگاه های گذشته نگرانه و آینده نگرانه از مشارکت های پژوهشی در زمینه مدل سازی و تجزیه و تحلیل SSC در مجله RCR همراه با مفاهیم کلی تر را نیز ارائه می دهد. در این مطالعه تجزیه و تحلیل محتوا به صورت سیستماتیک و جامع انجام شده است. طبقه بندی هفت بعدی برای این مطالعه طراحی شده است تا ادبیات منتشر شده در RCR را از نظر (۱) تعداد انتشار در سال ، (۲) مقاله های پر استناد در طول زمان (۳) مولفان ، موسسات و کشورهای مولد و تأثیرگذار (۴) چارچوب های موضوعی مرتبط با زنجیره تأمین ، (۵) روش شناسی تحقیق بکار گرفته شده ، (۶) انواع تصویرگری و (۷) صنایع مورد استفاده، تجزیه و تحلیل کند. بر اساس این هفت طبقه بندی ، انواع مختلفی از تجزیه و تحلیل بر اساس ۵۹ مقاله شناسایی شده در رابطه با مدل سازی و تجزیه و تحلیل SSC که در RCR منتشر شده ، انجام شده است. نتایج و یافته های گزارش شده نقش برجسته RCR را در ادبیات مدل سازی و آنالیز SSC اثبات می کند. چالش ها و مسیر هایی برای تحقیقات آینده در بخش ۵ ، که برگرفته  از نتایج آماری بخش ۴ می باشد همراه با دیدگاه ها و تجربیات ما ، ارائه شده است…

Abstract

For the last two decades, the topic of sustainable supply chains has evoked considerable interest from academics and practitioners. Within this context, Resources, Conservation and Recycling (RCR) and its two predecessors (Resources and Conservation, and Conservation and Recycling) have provided a platform for the exchange of technological, economic, institutional and policy aspects to help societies transition toward sustainability. The current article analyses the published research works in the RCR literature within the context of sustainable supply chain modeling by employing a content analysis literature review technique. Using the body of available literature in RCR, the articles on sustainable supply chain are analyzed in terms of the following: (1) publication per year, (2) top-cited papers across time, (3) most productive and influential authors, institutions and countries (4) supply chain related topical themes, (5) research methodologies applied, (6) illustration types and (7) industries addressed. The analysis revealed that the call for incorporating sustainability (i.e., economic, social, and environmental pillars) into supply chain operations has increased in recent years in RCR publications. Finally, the comprehensive findings and interpretations are presented, as well as the primary current trends, future challenges, directions and opportunities.

۱.Introduction

Sustainability, which is the integration of environmental and social aspects with economic consideration, has become a popular buzzword among academic researchers and industrial practitioners (Brandenburg et al., 2014; Seuring and Müller, 2008). It has received increasing attention since the release of Our Common Future by Brundtland (1987) over two decades ago. Researchers and corporate managers have devoted many efforts toward sustainability integration, i.e., creating a culture of sustainability mindset (Galpin et al., 2015) and revisiting business models (Bocken et al., 2014; França et al., 2017). It has become apparent that it is vital for organizations to move forward and address not only sustainability issues internally (within the organization), but externally as well (Berning and Venter, 2015). Therefore, managing supply chains in a sustainable manner plays a vital role in addressing sustainability concerns in firms of all sizes and across a broad spectrum of industries…

۶.Concluding remarks and limitations

This study provides both retrospective and futuristic views of the research contributions in the field of SSC modeling and analysis in the RCR journal together with more generic implications, as well. A systematic and comprehensive content analysis has been conducted in this paper. A seven-dimensional taxonomy was designed for the review to analyze the published literature in RCR in terms of (1) the publication per year, (2) top-cited papers across time, (3) most productive and influential authors, institutions and countries (4) supply chain related topical themes, (5) research methodologies applied, (6) illustration types and (7) industries addressed. Based on these seven taxonomies, various types of analyses were conducted based on the 59 identified articles that were published in RCR regarding SSC modeling and analysis. The reported results and findings prove the emerging role of RCR within the SSC modeling and analysis literature. The future challenges and directions are addressed in Section 5, which are drawn from the statistical results in Section 4 coupled with our own perspectives and experiences….

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده مدیریت زنجیره تامین

مقالات ترجمه شده مدیریت پایداری

مقالات ترجمه شده مدیریت زیست محیطی