اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه بهبود ابزار حسابداری مدیریت استراتژیک

این مقاله علمی پژوهشی (کنفرانس) به زبان انگلیسی از نشریه اسپرینگر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۸ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۲۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H649

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام کنفرانس:   Energy Management of Municipal Transportation Facilities and Transport

نوع مقاله (کنفرانس): علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۵۳۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  بهبود ابزار حسابداری مدیریت استراتژیک

عنوان کامل انگلیسی:

Improvement of the Tool of Strategic Management Accounting

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

روند روزافزون رقابت و پویایی رو به رشد کسب و کار ، که به دلیل تغییرات مداوم دستورالعمل های استراتژیک ایجاد می شوند ، منجر به یک نیاز عینی برای بازنگری اساسی در رویکردهای اصلی مدیریت شرکت ها شده است. برای اطمینان از استفاده موثر از منابع تولیدی موجود و دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار شرکت ها ، استفاده از رویکردها و سیستم های مدیریت مدرن ضروری است. یکی از این رویکردها مفهوم مدیریت استراتژیک است که با در نظر گرفتن مسائل توسعه در شرایط مدیریت مدرن ، به استراتژی شرکتی سازمان ها اجازه می دهد تا با فرایندهای سازمانی آن ارتباط برقرار کند . هدف این مقاله تبیین دیدگاه های نظری و ارائه پیشنهادات عملی برای سازمان و کاربرد عملی ابزارهای حسابداری مدیریت استراتژیک است. اهداف تحقیق: مطالعه محتوا و نقش حسابداری مدیریت استراتژیک به عنوان پایگاه اطلاعاتی برای تصمیم گیری مدیریت استراتژیک ؛ عملی کردن طرحی در مورد تغییر اولویت های حسابداری مدیریت استراتژیک در مراحل مختلف چرخه عمر محصولات تولیدی ؛ ایجاد مجموعه ای از چارچوب های یکپارچه گزارشگری مدیریت برای سازمان حسابداری مدیریت استراتژیک و آنالیز بخشی. در این مقاله ، از روش هایی مانند تجزیه و تحلیل منابع علمی و نظری ، رویکرد سیستم ، روش تجزیه و تحلیل مقایسه ای و تعمیم سازی استفاده شد. نتایج ارائه شده در مقاله امکان برآورد سودآوری تولید و مشتریان اصلی شرکت ، انجام یک برآورد کلی و افزایش کارایی فعالیت واحد اقتصادی را در محدوده حسابداری مدیریت استراتژیک فراهم می کند.

واژه های کلیدی: حسابداری مدیریت استراتژیک ، مدیریت استراتژیک ، حسابداری و اطلاعات تحلیلی ، چرخه عمر محصول ، کنترل استراتژیک ، گزارش مدیریت ، سودآوری مشتری ، سودآوری محصول

۱.مقدمه

  به منظور بهبود مفاهیم مدیریت مدرن شرکت ها بر اساس کاربرد رویکردهای استراتژیک ،وجود یک سیستم حسابداری و پشتیبانی تحلیلی از مدیریت استراتژیک ضروری می باشد. فقدان رویکردهای سیستماتیک برای پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیریت و کمیود تحقیقات پیچیده با در نظر گرفتن ویژگی شرکت های کشاورزی یکی از اصلی ترین مشکلات در این زمینه می باشد…

۵.جمع بندی

بنابراین ، حسابداری استراتژیک یکی از زمینه های کاربردی حسابداری است که هدف آن پشتیبانی اطلاعاتی از تصمیم گیری آگاهانه است. حسابداری مدیریت استراتژیک امکان دستیابی به مزایا را هنگام توسعه سیستم حسابداری و پشتیبانی تحلیلی از مدیریت استراتژیک فراهم می کند…

Abstract

Trends in increasing competition, the growing dynamics of business, manifested in the transience of strategic guidelines, lead to an objective need for a fundamental review of the main approaches to management in enterprises. In order to ensure the effective use of existing production resources and achieve sustainable economic development of enterprises, it is necessary to apply modern approaches and systems of management. One of such approaches is the concept of strategic management that allows connecting the corporate strategy of the enterprise with its organizational processes, considering problems of development in modern conditions of management. The purpose of the article is to justify the theoretical provisions and develop practical recommendations for the organization and practical application of tools of strategic management accounting. Objectives of the research: to study the content and role of strategic management accounting as an information base for making strategic management decisions; to substantiate the thesis about changing priorities of strategic management accounting at different stages of the life cycle of manufactured products; to develop a complex of unified forms of management reporting, necessary for the organization of strategic management accounting and segmental analysis. When writing this article, such methods as analysis of scientific and theoretical sources, system approach, method of comparative analysis, generalization were used. The results presented in the article allow estimating profitability of production and key clients of the enterprise, carrying out a general estimation, and raising efficiency of activity of economic entity within the limits of strategic management accounting.

Keywords: Strategic management accounting , Strategic management , Accounting and analytical information , Product life cycle , Strategic control , Management reporting , Customer profitability , Product profitability

۱.Introduction

 In order to improve modern management concepts of enterprises based on the application of strategic approaches, there is a need in the system of accounting and analytical support of strategic management. Lack of systematic approaches to the implementation of management information systems and complex research in this area, taking into account the specifics of agricultural enterprises is one of the main problems…

۵.Conclusions

 Thus, strategic accounting is one of the functional areas of accounting, which is aimed at informational support of making informed decisions. Strategic management accounting provides for gaining advantages when building a system of accounting and analytical support of strategic management.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله در مورد حسابداری

دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت

مقالات حسابداری مدیریت

مقالات مدیریت استراتژیک

مقالات مهندسی صنایع

مقالات مدیریت صنعتی

مقاله در مورد چرخه عمر محصول