اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه توسعه استراتژی تولید پاک شرکت و حسابداری مدیریت زیست محیطی: دیدگاه نظریه اقتضایی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H675

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Cleaner Production

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۱ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۵۴۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  توسعه استراتژی تولید پاک شرکت و حسابداری مدیریت زیست محیطی: دیدگاه نظریه اقتضایی

عنوان کامل انگلیسی:

Corporate cleaner production strategy development and environmental management accounting: A contingency theory perspective

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

با وجود محبوبیت حسابداری مدیریت زیست محیطی به عنوان رویکردی برای حمایت از اقدامات تولید پاک شرکتها ،تفاوت های اجرای حسابداری مدیریت زیست محیطی با توجه به مرحله توسعه استراتژی تولید پاک ، تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است. بنابراین این مطالعه به دنبال شناسایی چگونگی بکارگیری حسابداری مدیریت زیست محیطی و ویژگی های اطلاعات در سازمانها در مراحل مختلف توسعه استراتژی تولید پاک می باشد. بر اساس دیدگاه نظریه اقتضایی در مورد پیچیدگی سیستم حسابداری مدیریت زیست محیطی ، مراحل توسعه استراتژی تولید پاک و بکارگیری حسابداری مدیریت زیست محیطی ، یک چارچوب تحلیلی ایجاد کردیم. این مطالعه بر اساس هجده مطالعه موردی در مورد کسب و کار در سریلانکا ، کاربردهای حوزه ای و عملکردی  حسابداری مدیریت زیست محیطی و ویژگی های آنها را با توجه به توسعه استراتژی تولید پاک آنها (یعنی مراحل واکنشی ، پیشگیرانه ومبتکرانه) مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به طور کلی ، این مطالعه نشان داد که حسابداری مدیریت زیست محیطی در سازمانها در مراحل واکنشی و پیشگیرانه ، به جز استفاده از حسابداری مدیریت زیست محیطی برای صرفه جویی در هزینه و بهبود کارایی، محدود و پراکنده است. با این حال ، یافته ها نشان داد که هرچه سازمان ها به سمت سطح بالاتری از توسعه استراتژی تولید پاک پیش می روند ، استفاده از حسابداری مدیریت زیست محیطی از نظر ابزارهای یکپارچه و برای اهداف کنترل و نظارت ، بیشتر می شود.

واژه های کلیدی: تولید پاک ، نظریه اقتضایی ، پایداری شرکت ، حسابداری مدیریت زیست محیطی ، سریلانکا

۱.مقدمه

به منظور حمایت از تصمیم گیری شرکت ها برای اقدامات تولید پاک ، سازمان ها به دنبال حمایت از رویکردها و ابزارهای مختلف هستند. یکی از روش هایی که بیشتر مورد توجه جامعه دانشگاهی و صنعتگران قرار گرفته است ، حسابداری مدیریت محیط زیست (EMA) است.   (بوریت و همکاران ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ؛ گوناراتن و لی ، ۲۰۱۹a ؛ شالتگر و همکاران ، ۲۰۰۸). EMA نقش اطلاعاتی مهمی در توسعه پایدار شرکت به عنوان خط اتصال بین حسابداری مدیریت و استراتژی های زیست محیطی شرکت ها ، از جمله تولید پاک  ، ایفا می کند. (بوریت و شالتگر ، ۲۰۱۰؛ گاناراتن و لی، ۲۰۱۵؛ فردوس و همکاران، ۲۰۱۹). به ویژه ، هنگام بررسی استراتژی های تولید پاک  ، EMA ، مجموعه ای از ابزارهای حسابداری ، اطلاعات اقتصادی و زیست محیطی مربوطه را برای تصمیم گیری و ارزیابی عملکرد مدیران فراهم می کند. (بوریت و همکاران ، ۲۰۱۹ ؛ گاناراتن و لی ، ۲۰۱۹a ؛ شالتگر و دیگران ، ۲۰۱۲)…

۷.جمع بندی

این مطالعه به دنبال شناسایی تفاوت استفاده از EMA در سازمان ها در سطوح مختلف توسعه استراتژی تولید پاک است. به طور کلی ، این مطالعه نشان داد که استفاده از EMA در سازمانها به جز استفاده از آن برای صرفه جویی در هزینه و بهبود کارایی در مراحل اولیه تدوین استراتژی تولید پاک کننده محدود و پراکنده است. با این حال ، سطح بالای استفاده از EMA برای تصمیم گیری در مورد بهبود هزینه و کارایی عمدتا با حسابداری انرژی و مواد انجام می شود. این مطالعه همچنین نشان داد که حتی در سازمان هایی که در سطوح پیشرفته توسعه استراتژی تولید پاک هستند ، استفاده از EMA عمدتا بر عملکردهای کنترل و مدیریت با برخی کاربردهای محدود برای اهداف مختلف تصمیم گیری مانند قیمت گذاری ، تجزیه و تحلیل CVP و تصمیمات کوتاه مدت، تمرکز دارد. با این حال ، به طور کلی ، این مطالعه نشان می دهد که هرچه سازمان ها در فعالیتهای مدیریت زیست محیطی خود به بلوغ می رسند ، استفاده از EMA از نظر ابزارهای یکپارچه و اهداف کنترلی و نظارتی بیشتر می شود…

Abstract

Despite the popularity of environmental management accounting as an approach to support corporate cleaner production measures, so far, how the environmental management accounting implementation differs according to the stage of cleaner production strategy development is largely unknown. This study thus sought to identify how the uses of environmental management accounting and information characteristics vary among organizations at different stages of cleaner production strategy development. Drawing on the contingency theory view of environmental management accounting system sophistication, cleaner production strategy development stages, and environmental management accounting uses, it developed an analytical framework. Based on eighteen case studies of business in Sri Lanka, the study analyzed the different domain-based and functional uses of environmental management accounting and their characteristics according to their cleaner production strategy development (i.e., reactive, preventive and proactive stages). Overall, the study found that environmental management accounting uses to be limited and fragmented in organizations at the reactive and preventive stages except for using environmental management accounting for cost savings and efficiency improvements. However, the findings suggest that as and when organizations progress into higher levels of cleaner production strategy development, there is a relatively high level of use of environmental management accounting in terms of integrative tools, and for control and stewardship purposes.

Keywords: Cleaner production, Contingency theory, Corporate sustainability, Environmental management accounting, Sri Lanka

۱.Introduction

 In order to support corporate decision making for cleaner production1 measures, organizations have sought the support of various new approaches and tools. One method that has received increasing academic and practical attention is environmental management accounting (EMA) (Burritt et al., 2009, 2019, 2019; Gunarathne and Lee, 2019a; Schaltegger et al., 2008). As the interface between management accounting and corporate environmental strategies, including cleaner production, EMA plays a crucial informational role in corporate sustainable development (Burritt and Schaltegger, 2010; Gunarathne and Lee, 2015; Ferdous et al., 2019). In particular, when pursuing cleaner production strategies, EMA, with a set of accounting tools, provides the relevant economic and environmental information for managers to make decisions and evaluate performance (Burritt et al., 2019; Gunarathne and Lee, 2019a; Schaltegger et al., 2012)…

۷.Conclusion

 This study sought to identify how EMA uses differ among organizations at different levels of cleaner production strategy development. Overall, the study found that EMA uses are limited and fragmented in organizations at the initial stages of cleaner production strategy development with the exception of using EMA for cost savings and efficiency improvements. However, the high level of use of EMA for decisions on cost and efficiency improvements is mainly driven by accounting for energy and materials. The study also found that even in the organizations at the advanced levels of cleaner production strategy development, the use of EMA is mainly focused on control and stewardship functions with some limited uses for a variety of decision-making purposes such as pricing, CVP analysis and short-term oriented decisions. However, in general, the study finds that as and when organizations mature in their environmental management activities, there is a relatively high level of use of EMA in terms of integrative tools and control and stewardship purposes.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه

مقالات انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه

مقالات انگلیسی حسابداری مدیریت با ترجمه

مقالات انگلیسی حسابداری محیط زیست با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت زیست محیطی با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت استراتژیک با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت تولید با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره پایداری سازمان با ترجمه