اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه اثرات مقطعی رفتارهای مشتریان شرکت های اجتماعی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۴۰ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1057

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Business Research

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۰  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۴۰۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  در پی خیرخواهی؟ اثرات مقطعی رفتارهای مشتریان شرکت های اجتماعی

عنوان کامل انگلیسی:

In pursuit of goodwill? The cross-level effects of social enterprise consumer behaviours

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

نوآوری اجتماعی و شرکت های اجتماعی نه تنها مفهوم سازمانهای غیرانتفاعی عملیاتی را تغییر داده اند بلکه مرز بین جامعه و کسب و کار را نیز محو کرده اند. به واسطه ی شرکتهایی که نیاز به تعادل اهداف دوجانبه اجتماعی-تجاری دارند محیط اهداف اجتماعی فعلی پویا شده و به طور مداوم در حال تکامل است. این مقاله از تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده برای آنالیز فاکتورهای خیرخواهی و تجاری استفاده می کند و اهداف رفتاری مصرف کنندگان را هنگام خرید محصولات و خدمات شرکت اجتماعی تجزیه و تحلیل می کند. علاوه بر این ، این مطالعه از یک دیدگاه مقطعی برای بررسی نقش گروه های مرجع استفاده می کند و یک مدل خطی سلسله مراتبی را برای تأیید اتخاذ می کند. نتایج نشان می دهد که قصد رفتاری مصرف کننده با سطح کنترل رفتاری درک شده افزایش می یابد. نگرش ، عامل اصلی تأثیرگذار بر خرید مشتری از محصولات و خدمات شرکت های اجتماعی است. علاوه بر این ، مصرف کنندگان نظرات اعضای گروه های مرجع خود را هنگام خرید محصولات شرکت اجتماعی در نظر می گیرند. این مطالعه نشان می دهد که شرکت های اجتماعی می توانند با برجسته کردن ماهیت خیرخواهانه خود ، تصویر کلی از خدمات خود ارائه کنند و پیوندهای محصول را تقویت کنند. آنها همچنین به منظور افزایش اعتماد مصرف کننده به محصولات شرکت اجتماعی و و روابط خیرخواهانه مثبت ، باید شفافیت عملیات سازمانی را افزایش دهند.

واژه های کلیدی: شرکت اجتماعی ، خیرخواهی ، خدمات نوآورانه ، رفتار مصرف کننده ، نظریه رفتار برنامه ریزی شده ، سازمان غیرانتفاعی

۱.مقدمه

ظهور سازمان هایی با اهداف اجتماعی سهم قابل توجهی در اقتصاد و رفاه اجتماعی داشته است (باتارای ، کوانگ و تاساوری ، ۲۰۱۹ ؛ موئوز و کیمیت ، ۲۰۱۹). نوآوری اجتماعی و شرکت های اجتماعی نه تنها مفهوم فعالیت سازمان های غیرانتفاعی (NPO) را تغییر داده اند ، بلکه مرز بین جامعه و کسب و کار را نیز محو کرده اند ، تا آنجا که موجب تغییر سیاست های عمومی دولت شده اند (مک مولن ، ۲۰۱۸). سازمان های اجتماعی موسساتی هستند که از مدل های تجاری برای مقابله با دغدغه های اجتماعی مانند ترویج حفاظت از محیط زیست ، ایجاد فرصت های شغلی برای گروه های محروم و خرید محصولات یا خدمات از گروه های محروم استفاده می کنند (کراچفیلد و پیترسون ، ۲۰۱۶). شرکت های اجتماعی مانند شرکت های انتفاعی و NPO وجود دارند که اندوخته شرکت را در درجه اول مجددا در خود شرکت، برای حل مداوم مشکلات اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. تفاوت اصلی بین شرکت های اجتماعی و NPO های سنتی در این است که یک شرکت اجتماعی از نظر ظاهر بیرونی مانند یک کسب و کار می باشد ، مستقل است ، درگیر منافع دولت ملی نمی شود و خدمات نوآورانه ای را در پاسخ به شکست دولت و بازار ارائه می دهد. مفهوم شرکت های اجتماعی راهکار مهمی برای حل معضلات اجتماعی و اقتصادی فعلی است (کیم و مون، ۲۰۱۷).

۵.نتایج

این مطالعه با تجزیه خیرخواهی مصرف کنندگان و عوامل مرتبط با محصول ، قصد مصرف کننده را نسبت به خرید محصولات شرکت های اجتماعی آنالیز می کند و مدل رفتار مصرف را برای رفتارهای مصرف کننده در رابطه با شرکت های اجتماعی پیشنهاد می کند. نتایج نشان داد که نگرش، عامل اصلی تأثیرگذار بر خرید مصرف کنندگان محصولات و خدمات شرکت های اجتماعی است، هرچه نگرش مصرف کننده مثبت تر باشد ، اثرگذاری نگرش بر قصد خرید مصرف کننده مثبت تر است. علاوه بر این ، هر چه سطح کنترل رفتار درک شده مصرف کننده بیشتر شود ،قصد مصرف کننده نسبت به خرید محصولات و خدمات شرکت های اجتماعی بیشتر می شود. اگرچه این یافته ها با سایر شواهد تجربی با استفاده از DTPB همخوانی دارد (عزیز و دیگران ، ۲۰۱۷ ؛ هانسن و همکاران ، ۲۰۱۲ ؛ کیم و همکاران ، ۲۰۱۳ ؛ لای ، ۲۰۱۷) ، با این حال اگر سایر عوامل پیش بین هم زمان در نظر گرفته شوند ، یافته های بسیار متفاوتی بدست می آید …

Abstract

Social innovation and social enterprises have not only changed the concept of operating nonprofit organisations but have also blurred the line between society and business. The current social purpose environment is dynamic and continuously evolving, with firms needing to balance dual social-business goals. This paper employs the decomposed theory of planned behaviour to deconstruct goodwill and commerce factors and analyses the behavioural intentions of consumers when they are purchasing social enterprise products and services. Additionally, this study uses a cross-level perspective to examine the role of reference groups and adopts a hierarchical linear model for verification. The results suggest that consumer behavioural intention increases with the level of perceived behavioural control. Attitude is the main factor influencing consumer purchases of social enterprise products and services. Furthermore, consumers consider the opinions of members of their reference groups when purchasing social enterprise products. This study suggests that social enterprises can communicate service concepts and strengthen product links by highlighting their goodwill-related nature. They should also increase the transparency of organisational operations to enhance consumer confidence in social enterprise products and positive goodwill connectivity.

Keywords: Social enterprise, Goodwill, Innovative services ,Consumer behavior, Theory of planned behavior, Nonprofit organization

۱.Introduction 

 The emergence of social purpose organisations has made a significant contribution to the economy and societal well-being (Bhattarai, Kwong, & Tasavori, 2019; Muñoz & Kimmitt, 2019). Social innovation and social enterprises have not only changed the concept of operating nonprofit organisations (NPOs), but also blurred the line between society and business, so far as to change public governmental policies (McMullen, 2018). Social enterprises are organisations that use business models to tackle social concerns such as promoting environmental conservation, creating employment opportunities for disadvantaged groups, and purchasing products or services from disadvantaged groups (Crutchfield & Peterson, 2016). Social enterprises exist as for-profit companies and NPOs, the surplus of which they primarily re-invest in themselves to continually solve social problems. The main difference between social enterprises and traditional NPOs is that a social enterprise has the external appearance of a business, is autonomous, does not get involved in national governmental affairs, and provides innovative services in response to failures of the state and market. The concept of social enterprises is a critical direction for solving current social and economic problems (Kim & Moon, 2017)…

۵.Conclusions

 This study analyses consumer intentions towards purchasing social enterprise products by decomposing consumers’ goodwill and productrelated factors and proposes a consumption behaviour model for consumer behaviours in relationship to social enterprises. The results revealed that attitude was the primary factor influencing consumer purchases of social enterprise products and services; the more positive a consumer’s attitude, the more positive was the attitude’s influence on the consumer’s purchase intention. Furthermore, the higher the level of consumer perceived behavioural control, the greater was the consumer’s consumption intention towards social enterprise products and services. Although these findings are consistent with other empirical evidence using DTPB (Aziz et al., 2017; Hansen et al., 2012; Kim et al., 2013; Lai, 2017), very different findings are obtained if the antecedent factors are considered together…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله بیس رشته مدیریت

مقاله بیس مدیریت بازرگانی

مقاله انگلیسی درباره نوآوری سازمانی

مقاله انگلیسی درباره مدیریت رفتار مشتری

مقالات انگلیسی علوم اجتماعی