اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر سبک رهبری، طراحی سازمان و رویکردهای مدیریت منابع انسانی بر پنهان‌سازی دانش: نقش‌های غیرمستقیم عدالت سازمانی و محیط کار رقابتی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1295

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Business Research

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:   ۵۳۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تأثیر سبک رهبری، طراحی سازمان و رویکردهای مدیریت منابع انسانی بر پنهان‌سازی دانش: نقش‌های غیرمستقیم عدالت سازمانی و محیط کار رقابتی

عنوان کامل انگلیسی:

Impacts of leadership style, organizational design and HRM practices on knowledge hiding: The indirect roles of organizational justice and competitive work environment

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مقاله، به بررسی تأثیر سبک رهبری، طراحی سازمان و رویکردهای مدیریت منابع انسانی بر پنهان‌سازی دانش می پردازیم. عدالت سازمانی و محیط کار رقابتی نیز به عنوان متغیرهای میانجی در نظر گرفته می شوند. داده ها از یک نظرسنجی شامل ۲۲۴ متخصص جمع آوری شد. با از  رگرسیون حداقل مربعات جزئی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد، این مطالعه نشان می‌دهد که سبک رهبری و طراحی سازمانی در صورتی موجب کاهش  پنهان‌کاری دانش می شوند که عدالت سازمانی توسعه یابد. همچنین در صورت وجود سطح بالایی از عدالت، رویکردهای مدیریت منابع انسانی می‌توانند قصد کارکنان برای پنهان سازی دانش را کاهش دهند، به طوری که چنین رفتاری در یک محیط کاری بسیار رقابتی تقویت می شود. از این رو، این تحقیق با بررسی اثر مشترک ساختار و جو سازمان بر پنهان سازی دانش ، به ادبیات مدیریت دانش کمک می کند. از منظر عملی، توصیه می کنیم که مدیران تعادل مناسبی بین عدالت و رقابت برقرار کنند تا پنهان سازی دانش را کاهش دهند.

کلمات کلیدی: پنهان سازی دانش، سبک رهبری، طراحی سازمان، رویکرد های مدیریت منابع انسانی، عدالت سازمانی، محیط کار رقابتی

۱.مقدمه

شرکت ها برای استفاده از پتانسیل کارکنان خود و رقابت پذیری، باید اشتراک گذاری اطلاعات در داخل سازمان را تقویت کنند، به ویژه با کنار گذاشتن نگرش پنهان سازی دانش (کانلی و همکاران، ۲۰۱۲).  این پدیده که به پنهان سازی و پنهان کردن عمدی دانش از دیگران اشاره دارد، نه تنها بر عملکرد مالی و کاری، بلکه بر فرهنگ سازمان نیز تأثیر می گذارد، زیرا به روابط آسیب می زند و ممکن است باعث بی اعتمادی کارکنان شود (سینگ،۲۰۱۹). به طور هم زمان چندین عامل تعیین کننده سازمانی، زمینه ای و فردی بر تمایل افراد برای اشتراک گذاری یا پنهان سازی دانش تأثیر می گذارند (جوناسون و همکاران، ۲۰۰۹). تحقیقات موجود علل KH یا شرایط به اشتراک گذاری دانش را مورد بررسی قرار می دهند، اما به ندرت عواملی را که KH را کاهش می دهد، بررسی می کند. این نشان دهنده یک شکاف تحقیقاتی واضح است زیرا اشتراک و پنهان سازی دانش رفتارهای متضادی نیستند که توسط عوامل متضاد تقویت شوند (خالد و همکاران، ۲۰۱۸)…

۶.جمع بندی و مسیرهایی برای تحقیقات آتی

 پژوهش حاضر نشان داد که چگونه عوامل سازمانی شامل سبک رهبری (LS)، طراحی سازمانی (OD) و رویکردهای مدیریت منابع انسانی (HRMp) با در نظر گرفتن ویژگی‌های جو عدالت سازمانی (OJ) و محیط کار رقابتی (CWE) در کاهش پنهان‌سازی دانش (KH) نقش دارند بر اساس دانش ما، این مطالعه اولین تحقیقی است که به بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر مسائل پنهان سازی دانش می پردازد. ما به مجموعه مبانی نظری موجود در مدیریت دانش درباره علل پنهان سازی دانش یا شرایط به اشتراک گذاری دانش ، کمک می کنیم. بررسی ما، که اثرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل ملموس و ناملموس را ترکیب می‌کند، درک واقعی‌تری از پویایی ذاتی KH در سازمان‌ها ارائه می‌کند. نتایج مطالعه ما همچنین می‌تواند یافته‌های عملی را برای متخصصان ارائه کند زیرا تلاش‌ آنها  را در ایجاد راه‌حل‌هایی برای رفع نگرش زیان بار KH کارمندان هدایت می‌کند. ما بر نقش اصلی OJ که از مطالعه ما پدیدار شد تأکید می کنیم زیرا این عامل پیش نیازی برای رویه های ثابت LS، OD و HRMp است. OJ نقش مهمی برای جبران اشکالات سطوح بالای رقابت ایفا می کند، که در نبود آن سازمان از بهره مندی از مزایای استراتژی HRM برای حمایت از توسعه کارکنان باز می ماند.

Abstract

In this paper, we investigate how Leadership Style, Organizational Design, and HRM practices influence Knowledge Hiding. Organizational Justice and Competitive Work Environment are additionally considered as mediating variables of these impacts. 224 professionals completed an extensive survey with questions corresponding to the hypothesized effects. Based on partial least squares regression to test these hypotheses, this study shows that Leadership Style and Organizational Design mitigate Knowledge Hiding only when Organizational Justice is developed. While HRM practices can also decrease the intention of employees to hide knowledge in cases with high levels of justice, they may induce such behavior in a highly competitive work environment. Hence, this research contributes to knowledge management literature by examining the joint influence on knowledge hiding of organizational factors that genuinely describe an organization’s structure and climate. From a practical standpoint, we recommend that managers establish the right balance between justice and competition to reduce knowledge hiding.

Keywords: Knowledge hiding, Leadership style, Organisational design, HRM practices, Organizational justice, Competitive work environment

۱.Introduction

 To take advantage of their employees’ potential and become competitive, companies need to foster information sharing internally particularly by discarding the knowledge hiding (KH) attitude (Connelly et al., 2012). This phenomenon, which refers to withholding and concealing knowledge intentionally from others, has an impact not only on financial and task performances but also on the organization’s culture, as it damages relationships and might cause distrust among employees (Singh, 2019). Several organizational, contextual, and personal determinants frequently operate together to influence individual willingness to share or to hide knowledge (Jonason et al., 2009). Extant research either examined the causes of KH or the conditions for knowledge sharing, but seldom the factors that attenuate KH. This represents a clear research gap as knowledge sharing and hiding are not opposite behaviors driven by opposite factors (Khalid et al., 2018)…

۶.Conclusions and future research directions

 The present research unveiled how organizational factors of Leadership style (LS), Organizational design (OD), and HRM practices (HRMp) contribute to mitigating Knowledge hiding (KH), considering the climate-specific characteristics of Organizational justice (OJ) and Competitive work environment (CWE). To the best of our knowledge, this study is the first research to investigate the influence of organizational factors on knowledge hiding issues. We contribute to the existing theoretical corpus on knowledge management which either examines the causes of knowledge hiding or the conditions for knowledge sharing. Our investigation, which combines direct and indirect effects of tangible and intangible factors, presents a more genuine capture of the dynamics intrinsic to KH in organizations. The results of our study could also represent actionable findings for practitioners as they guide efforts in establishing remedies for the deleterious KH attitude of employees. We underline the central role of OJ that emerged from our study as this factor is a prerequisite for established routines of efficient LS, OD, and HRMp. OJ plays a critical role to compensate for the drawbacks of high levels of competition, which will otherwise prevent an organization from reaping the benefits of its HRM strategy to support employees’ development…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله در مورد مدیریت

مقاله در مورد رفتار سازمانی

مقاله در مورد مدیریت منابع انسانی

مقاله در مورد سبک های رهبری

مقاله در مورد ساختار سازمانی

مقاله در مورد مدیریت دانش

مقاله در مورد محیط های کاری