اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه اثرات سیستم های کاری با کارایی بالا در رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور کارکنان

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1077

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Hospitality Management

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

متغیر : دارد

فرضیه: دارد

مدل مفهومی:   دارد

پرسشنامه : دارد 

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۷  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۶۵۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  اثرات سیستم های کاری با کارایی بالا در رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور کارکنان

عنوان کامل انگلیسی:

The effects of high performance work systems in employees’ service-oriented OCB

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

تحقیق حاضر از طریق توسعه محیط عدالت(عادلانه) و محیط اجتماعی ، تأثیرات “سیستم های کاری با کارایی بالا (HPWS)” بر “دلبستگی کاری” کارکنان و “رفتار شهروندی سازمانی خدمات گرا  (OCB) ” را بررسی می کند. در ادامه ، از “مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM)” بر اساس یک نمونه مناسب از ۴۴۸ کارمند هتل در ده سازمان هتل یونانی که در تماس مستقیم با مشتری هستند ، استفاده شد. به طور خلاصه ، این مطالعه ابتدا تاثیر بسزای HPWS در ایجاد محیط عدالت و خدمات را نشان می دهد ، که به نوبه خود بر دلبستگی کارکنان تأثیر مثبت می گذارد. در نتیجه ، کارکنان با ارائه رفتارهای فرا نقشی و با مشارکت در OCB خدمات محور واکنش نشان می دهند. به طور کلی ، یافته های این مطالعه سازوکار فرآیند HPWS را که به عنوان “جعبه سیاه” شناخته می شود، شفاف می کنند ، که دانش ارزشمندی برای رویکردهای حرفه ای مدیریت منابع انسانی (HRM) می باشد.

واژه های کلیدی: HPWS ، سیستم های کاری با کارایی بالا ، محیط عدالت ، محیط خدمات ، OCB خدمات محور ، دلبستگی کاری

۱.مقدمه

در طول ۳۰ سال گذشته ، محققان منابع مدیریت منابع انسانی (HRM) تا حد زیادی تلاش خود را  برای یافتن رویکرد های مناسب مدیریت منابع انسانی متمرکز کرده اند که – به عنوان یک سیستم – به کارایی بیشتر سازمانی کمک می کند (مسراسمیث  و گادری، ۲۰۱۰). این سیستم های رویکردهای HRM با اصطلاح “سیستم های کاری با کارایی بالا (HPWS)” توصیف می شوند و به عنوان منبع اصلی بهبود بهره وری و عملکرد شغلی کارکنان در نظر گرفته می شوند. در واقع ، انتظار می رود که چنین سیستمی “مهارت” ، “انگیزه” و “فرصت” کارکنان برای فعالیت کارآمدتر را تقویت کند (اپلبائوم و همکاران ، ۲۰۰۰)…

۳.۱. روش و نمونه

با درنظر گرفتن نیازهای پژوهش، داده ها از میان ده سازمان هتل (فرایند نمونه مناسب) که در آتن و تسالونیکی (یونان) قرار دارد، در بهار ۲۰۱۹ جمع آوری شده است. علاوه براین، در مرحله اولیه بررسی و پیش از تدوین پرسش نامه، تیم تحقیقاتی به دو دلیل اصلی در تماس با مدیران منابع انسانی هتل هایی بودن که تمایل به مشارکت داشتند. اولا، بحث پیرامون موضوعاتی که بخش مهمان نوازی با آن مواجه است، تا اهداف پژوهش را روشن، و مشارکت هتل ها را در پژوهش تأیید نمایند. ثانیا، جهت کمک به تیم تحقیقاتی عملکردهای خاص HR را محدود می کنند که به طور متداول در صنعت گردشگری یونان اجرا می گردند. به طور کلی، دو نوع پرسش نامه، یک پرسش نامه دست نویس و یک الکترونیکی ایجاد شده است. پرسش نامه دست نویس توسط هفت هتل شرکت کننده در پژوهش، و پرسش نامه الکترونیک توسط سه نفر از آنها مورد استفاده قرار گرفته است. سازمان های خاص هتل به صورت هتل های ۴ و ۵ ستاره رتبه بندی می شوند. درنهایت، چند ماه پس از تماس اولیه، به مدیران HR تعلیم داده شد تا پرسش نامه های کاغذی را بین کارمندان خط مقدم توزیع کنند (بوکسال و همکاران، ۲۰۱۶)، درحالیکه لینک مربوطه برای پرسشنامه انلاین تنها به کسانی که به نظرسنجی الکترونیکی علاقه دارند، ارسال شد…

۷.محدودیت ها

در این مطالعه ، محدودیت هایی وجود دارد. اولین محدودیت مربوط به “ماهیت مقطعی” مطالعه است ، زیرا داده ها در یک زمان مشخص جمع آوری شده اند. در نتیجه ، مسئله علیت مورد بررسی قرار نگرفت. با این حال ، محققان استدلال می کنند که ” همانطور که در بررسی تئوری های مختلف رفاه کارکنان نشان داده شده است بسیاری از کارهای سودمند می تواند به صورت مقطعی انجام شود ، ، به ویژه هنگامی که یک مدل تئوری محور قوی از طریق مدل سازی معادلات ساختاری آزمایش می شود” (باکسال و دیگران ، ۲۰۱۶ ، ص ۱۰۹). در مطالعه ما ، شاخص های “برازش مدل” استواری مدل را تأیید می کنند. به همین ترتیب ، اگرچه در تحلیل ما تمام راه حل های مربوطه برای کنترل CMV دنبال شد ، ولی همچنان نمی توان رد کرد که “CMV” به عنوان یک مسئله در این مطالعه نبوده است. بنابراین ، تحقیق از یک مطالعه طولی بسیار سود می برد ، بنابراین هر دو محدودیت “CMV” و “علیت معکوس” را در نظر نمی گیرد…

فرضیات

فرضیه ۱. ادراکات کارمندان هتل از HPWS با محیط عدالت ارتباط مثبت خواهد داشت.
فرضیه ۲. ادراک کارمندان هتل از HPWS با محیط خدمات ارتباط مثبت خواهد داشت.
فرضیه ۳. ادراک کارمندان هتل از HPWS با “OCB خدمات گرا” ارتباط مثبت خواهد داشت.
فرضیه ۴. (a) “محیط عدالت” ، و b) “محیط خدمات” با “OCB خدمات گرا” ارتباط مثبت خواهد داشت.
فرضیه ۵. رابطه بین ادراک کارمندان هتل از HPWS و “OCB خدمات گرا” از طریق (a) “محیط عدالت” و (b) “محیط خدمات” میانجی گری خواهد شد.
فرضیه ۶. دلبستگی کاری به عنوان یک مکانیزم میانجیگری بین (a) محیط عدالت ، (b) محیط خدمات و OCB خدمات گرا عمل خواهد کرد.

چارچوب مفهومی اثرات سیستم های کاری با کارایی بالا در OCB خدمات گرا کارکنان

Abstract

The present research investigates the effects of “High Performance Work Systems (HPWS)” on employees’ “work engagement” and “service-oriented Organizational Citizenship Behavior (OCB)”, through the development of a social and justice climate. In doing so, “Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)” was applied based on a convenient sample of 448 customer-contact hotel employees across ten Greek hotel organizations. In summary, the study reveals first the valuable contribution of HPWS towards the development of a justice and service climate, which in turn influence positively employees’ work engagement. As a consequence, employees respond by exhibiting extra role behaviors and by engaging in service-oriented OCB. Overall, the findings clarify the mechanism behind the HPWS process, known as the “black-box”, a valuable knowledge for professionals practicing Human Resource Management (HRM).

Keywords: HPWS, High performance work systems, Justice climate, Service climate, Service-oriented OCB, Work engagement

۱.Introduction

 Over the past 30 years, researchers in the Human Resource Management (HRM) literature have focused greatly on the quest of finding the appropriate HRM practices that will contribute – as a system – to higher organizational performance (Messersmith and Guthrie, 2010). These systems of HRM practices are described by the term “High Performance Work Systems (HPWS)”, and are regarded as the main source in improving employees’ productivity and job performance. Indeed, such a system is expected to enhance employees’ “skills”, “motivation”, and “opportunities” to work more effectively (Appelbaum et al., 2000).

۷.Limitations

 In this study, there are some limitations. The first limitation relates to the “cross-sectional nature” of the study, as the data was collected at one time-point. As a result, the issue of causality was not examined. Researchers argue, however, that “a lot of good work can still be done cross-sectionally, as in the exploration of different theories of employee well-being, especially when a strong theory-driven model is tested through structural equation modelling” (Boxall et al., 2016, p. 109). In our case, the “model fit” indices underscore the robustness of the model. Similarly, although all the relevant remedies were followed for controlling for CMV, it cannot be ruled out that “CMV” was not an issue in our analysis. Therefore, research would benefit greatly from a longitudinal study, so as to exclude both the “CMV” and “reverse causality” limitations…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۴ مدیریت

مقالات ۲۰۲۴ مدیریت منابع انسانی

مقالات ۲۰۲۴ رفتار سازمانی

مقالات ۲۰۲۴ مدیریت عملکرد

مقالات ۲۰۲۴ مدیریت هتلداری

مقالات ۲۰۲۴ رفتار شهروندی سازمانی

مقالات ۲۰۲۴ درباره دلبستگی کاری