خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان هتل و عملکرد محیطی

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان هتل و عملکرد محیطی

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت هتل

مقالات ترجمه شده مدیریت منابع انسانی

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت زیست محیطی

مقالات ترجمه شده تعهد سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M784

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۸۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۳۶ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت ۲۰۱۹ :  تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان هتل و عملکرد محیطی

عنوان انگلیسی:

The effect of green human resource management on hotel employees’ ecofriendly behavior and environmental performance

چکیده فارسی:

موضوع مدیریت منابع انسانی در مدیریت سازگار با محیط زیست هتل ها هنوز نسبتا ناشناخته باقی مانده است. این مطالعه به بررسی چگونگی بهبود رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان و عملکرد محیط زیست هتل ها از طریق مدیریت منابع انسانی سبز می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی سبز تعهد سازمانی کارکنان، رفتار سازگار با محیط زیست و عملکرد محیط زیست هتل ها را افزایش می دهد. این مطالعه نشان می دهد که مدیران ارشد هتل و مدیران منابع انسانی باید سیاست های مدیریت منابع انسانی سبز را پیاده کنند.

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی سبز، رفتار سازگار با محیط زیست، عملکرد محیطی، نظریه هویت اجتماعی

مقدمه

حفاظت از محیط طبیعی (که از این پس «محیط زیست» خوانده می شود) یک امر مهم در چند دهه اخیر گردیده است. تقریباً تمام صنایع درگیر کارهای حفاظت زیست محیطی شده است. اکثر شرکت های سازنده هدفشان حذف زباله ایجاد شده در طی تولید و از جلوگیری از تولید آن ها شده  و بنابراین اقداماتی را در این مورد انجام داده اند. (ملنایک و دیگران، ۲۰۰۳). در مورد صنایع خدماتی از قبیل هتل ها، تلاش سبز آن ها شامل کاهش زباله، حفظ انرژی و آب در عملیاتشان و آموزش مشتریان و کارکنان می باشد (بوگدانوویچ و دیگران، ۲۰۱۱؛ رامن و دیگران، ۲۰۱۲). به طور مثال به منظور حفاظت از محیط زیست، هیلتون اهداف عملیاتی و خط مشی ها و برنامه های دوستی با محیط زیست را  توسعه داد و ابزار گزارش دهی توسعه یافته را برای نشان دادن پیشرفت آن ایجاد نمود. در نتیجه مجموعه هتل های هیلتون در سراسرجهان مصرف کلی آب خود را تا ۱/۱۴% و استفاده از انرژی تا ۵/۴ % از دوره۲۰۱۴-۲۰۰۹ کاهش داد. ماریوت اینترنشنال،  زنجیره هتل بزرگ دیگر  ابتکار عمل ها در باره محافظت را برای کمک به حفظ محیط زیست توسعه داده است.

Abstract

The subject of human resource management in hotels’ environmentally friendly management remains relatively underexplored. This study examines how to improve employees’ eco-friendly behavior and hotels’ environmental performance through green human resource management. The findings show that green human resource management enhances employees’ organizational commitment, their eco-friendly behavior, and hotels’ environmental performance. This study suggests that hotel top management and HR managers should establish green human resource management policies.

Keywords : Green human resource management, Eco-friendly behavior ,Environmental performance, Social identity theory

Introduction

The preservation of the natural environment (hereafter, “environment”) has been an important issue for the last few decades. Nearly every industry has embraced environmental protection practices. Most manufacturing companies have aimed to eliminate waste created during the production and disposal of their products and, therefore, have improved corporate performance (Melnyk et al., 2003). In terms of service industries such as hotels, their green efforts include reducing waste, conserving energy and water in their operations, and educating customers and employees (Bohdanowicz et al., 2011; Rahman et al., 2012). For example, to protect the environment, Hilton established operational goals and policies and eco-friendly programs and developed reporting tools to monitor its progress. As a result, Hilton Worldwide reduced its overall water consumption by 14.1% and energy usage by 14.5% from the period of 2009–۲۰۱۴. Marriott International, another large hotel chain, has promoted preservation initiatives to help conserve the environment.