اطلاعیه

مقاله ترجمه شده عوامل موثر بر وفاداری برند تجاری در بازارهای B2B: چشم اندازی از بازار در حال ظهور

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده وفاداری مشتری

مقاله ترجمه شده نام و نشان تجاری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M678

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۷۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : عوامل موثر بر وفاداری برند تجاری در بازارهای B2B: چشم اندازی از بازار در حال ظهور

عنوان انگلیسی:

The determinants of franchise brand loyalty in B2B markets: An emerging market perspective

چکیده فارسی:

وفاداری به برند یک ابزار مهم در زمینه بازاریابی موفقیت برند در بازار های B2B است، لذا عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به برند در بازار های B2B نسبت به بازارهای دیگر کاملا متفاوت است. درحالیکه فرانشیز(حق امتیاز) جهانی به عنوان یک روش ورود عمده به بازار های نوظهور پذیرفته شده است تحقیقات محدودی نیز وجود دارد که بر شناسایی عوامل موثر بر وفاداری به برند در بازار های نوظهور متمرکز هستند. این مقاله یک مدل ناهمگون شناختی را از عوامل موثر بر وفاداری به برند در بازار های نو ظهور را مورد بررسی قرار داده است. فرضیه ها بر اساس دیدگاه های فرانشیز ها و با استفاده از داده های نظر سنجی از فرانشیز ها در کشور هند مورد آزمایش قرار گرفته اند. پاسخگویان با استفاده از نمونه گیری تصادفی بر اساس موقعیت جغرافیایی و نوع صنایع انتخاب شدند. نتایج نشان داد که شایستگی ادراک شده فرانشیز و سطح به اشتراک گذاری اطلاعات نقش اساسی و تاثیر گذار بر وابستگی عاطفی به برند و ارزش ارتباط درک شده ایفا می کنند که در نوع خود موجب بهبود وضعیت وفاداری به برند می شود. مفاهیم نظری و عملی و همچنین مسیر های پژوهشی آینده نیز مورد بحث قرار گرفته است.

Abstract

Brand loyalty remains a salient measure of brand success in business-to-business (B2B) markets, yet the drivers of B2B brand loyalty vary from one context to another. While global franchising is accepted as a major entry mode into emerging markets, limited research has focused on the drivers of franchise brand loyalty in emerging markets. This study advances a nomological network model of the determinants of franchise brand loyalty in an emerging market. The hypotheses were tested from the franchisees’ perspective using survey data from Indian franchises. The respondents were selected using stratified random sampling based on geographic location and industry type. The findings indicated that perceived franchisor competence and the level of information sharing play key roles in influencing franchisees’ emotional brand attachment and perceived relationship value, which in turn enhance brand loyalty. Theoretical and practical implications as well as future research directions are discussed.