مقاله انگلیسی با ترجمه بازاریابی از طریق اینفلوئنسرها: همرنگی، رفتار هم آفرینی ارزش مشتری و قصد خرید

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۵۹ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1313

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Retailing and Consumer Services

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۹ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۷۶۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :بازاریابی از طریق اینفلوئنسرها(اینفلوئنسر مارکتینگ): همرنگی، رفتار هم آفرینی ارزش مشتری و قصد خرید

عنوان کامل انگلیسی:

Influencer marketing: Homophily, customer value co-creation behaviour and purchase intention

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

با توجه به افزایش بازاریابی از طریق اینفلوئنسرها (اینفلوئنسر مارکتینگ) در رسانه‌های اجتماعی، این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه همرنگی بین اینفلوئنسرها و مخاطبانشان بر رفتار هم آفرینی ارزش مشتری تاثیر گذاشته و  منجر به افزایش ارزش برند مورد انتظار و قصد خرید می‌شود. نمونه شامل ۹۱۰ پاسخ دهنده از ایالات متحده بود که یک نظرسنجی آنلاین را تکمیل کردند. نتایج نشان می‌دهد که همرنگی بر رفتار هم‌آفرینی ارزش مشتری تأثیر مثبت می‌گذارد و همچنین با ارزش برند مورد انتظار و قصد خرید همبستگی مثبت دارد. رفتار هم آفرینی ارزش مشتری نقش چند واسطه ای ایفا می کند. روابط پاراسوشال(رابطه اجتماعی یک طرفه) ارتباط بین همرنگی و رفتار مشارکتی مشتری را تعدیل می کند. به طور کلی، این مطالعه تحقیقات بیشتر در مورد هم آفرینی ارزش در اینفلوئنسر مارکتینگ را تشویق می کند و می تواند مرجع ارزشمندی برای متخصصان بازاریابی و اینفلوئنسر ها باشد.

کلیدواژه ها: همرنگی، رفتار مشارکتی مشتری، رفتار شهروندی مشتری، قصد خرید، بازاریابی از طریق اینفلوئنسرها (اینفلوئنسر مارکتینگ)، هم آفرینی ارزش

۱.مقدمه

اینفلوئنسر مارکتینگ به طور روزافزونی در حال گسترش است (لو و یوان، ۲۰۱۹). برندها و خرده فروشان به سرعت در حال استقبال از اینفلوئنسر مارکتینگ هستند، زیرا دریافته اند که همسویی با اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی (که از این پس اینفلوئنسر(ها) نامیده می شوند) موجب ترویج محصولات دارای پتانسیل عمیق برای رشد همه گیر می شوند (دی ویرمن و همکاران، ۲۰۱۷). اینفلوئنسرها تنها افراد مشهور نیستند (چیلدرز و همکاران، ۲۰۱۹). آنها افرادی هستند که بر اساس پلتفرم های رسانه های اجتماعی قابل دسترسی هستند و می توانند به راحتی با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند. اینفلوئنسرها می‌توانند حس جدیدی از آگاهی از برند را تقویت کنند و تصویری از کاربر ایجاد کنند که برای برندها و خرده‌فروشان مناسب است (لی و واتکینز، ۲۰۱۶). آنها هم نماینده روابط عمومی برند و هم خالق محتوا هستند (کی و همکاران، ۲۰۲۰؛ لی و واتکینز، ۲۰۱۶). در مقایسه با استراتژی‌های بازاریابی سنتی اجرای استراتژی‌های اینفلوئنسر مارکتینگ و مشارکت با این اینفلوئنسرها  می‌تواند منجر به دسترسی به مخاطبانِ هدف بیشتر و حتی درآمد بیشتر ، به روشی ارگانیک‌تر، معتبرتر و مستقیم‌تر شود (لو و یوان، ۲۰۱۹). اینفلوئنسر مارکتینگ می‌تواند به‌جای صحبت با مخاطبان، به‌عنوان پلی عمل کند که از طریق آن کانال‌های تعاملی و ارتباطی با مشتریان باز شود و مشارکت‌های معتبر با برندها و خرده‌فروشان برقرار شود (کی و همکاران، ۲۰۲۰)…

۸.محدودیت ها و جهت گیری های تحقیقاتی آتی

 چندین محدودیت طبیعی در این تحقیق وجود دارد. مورد اول این که در این مطالعه فقط از روش تحقیق کمی استفاده شده است. اگرچه مقیاس اندازه‌گیری سازه در این تحقیق بر اساس مطالعات قبلی استخراج یا اصلاح شده است و پایایی و روایی تمامی سازه‌ها نیز بر اساس مطالعات قبلی مورد آزمون قرار گرفته است، اما ممکن است این سازه‌ها کامل نباشند. یک روش ترکیبی اکتشافی متوالی می تواند در آینده مورد استفاده قرار گیرد. دوم، احتمال دارد این مطالعه شامل سایر عوامل تأثیرگذار که ممکن است بر هم آفرینی در اینفلوئنسر مارکتینگ تأثیر بگذارد، نباشد. مطالعات آینده می توانند به بررسی سایر عوامل بنیادی ارزش آفرینی اینفلوئنسرها، مانند اعتبار منبع و قدرت پیوند ادامه دهند. سوم، تعمیم پذیری یافته ها محدود است. از یک طرف، پاسخ دهندگان این مطالعه همگی از ایالات متحده بودند و تحقیقات آتی در کشورهای دیگر مورد نیاز است. از سوی دیگر، روابط فرااجتماعی تأثیرات متفاوتی بر اینفلوئنسرها و فالوورهای مختلف دارد، بنابراین اینفلوئنسرها و فالوورها باید بخش بندی شوند. در نهایت، این تحقیق در مورد ارتباط و تأثیرات آن بر همرنگی و رفتار هم‌آفرینی ارزش مشتری بحث می‌کند. مطالعات آتی ممکن است تأثیر عوامل دستکاری شده مانند نوع اینفلوئنسرها و افشای اطلاعات را بر هم آفرینی ارزش مورد بررسی قرار دهند تا درک عمیق‌تری از نقش اینفلوئنسرها بر نیات رفتاری مخاطبان را روشن کنند…

Abstract

Given the rise in influencer marketing on social media, this paper explores how homophily between influencers and their audiences affects customer value co-creation behaviour, resulting in increased expected brand value and purchase intention. A sample of 910 respondents from the United States completed an online investigation. The results indicate that homophily positively influences customer value co-creation behaviour as well as positively correlates with expected brand value and purchase intention. Customer value co-creation behaviour plays a multi-mediating role. Para-social relationship moderates the relationship between homophily and customer participation behaviour. Overall, this study encourages further research on value co-creation in influencer marketing and can constitute a valuable reference for marketing practitioners and influencers.

Keywords: Homophily, Customer participation behaviour, Customer citizenship behaviour, Purchase intention, Influencer marketing, Value co-creation

۱.Introduction

Influencer marketing is exponentially increasing (Lou and Yuan, 2019). Brands and retailers are rapidly embracing influencer marketing, having realised that aligning with social media influencers (hereinafter referred to as ‘influencer(s)’) promotes products with profound potential for viral growth (De Veirman et al., 2017). Influencers are not just celebrities (Childers et al., 2019); they are individuals based on social media platforms who are approachable and can easily relate with their audiences. Influencers can foster a new sense of brand awareness and elicit a user image that is appropriate for brands and retailers (Lee and Watkins, 2016). They are both brand spokespersons and content creators (Kay et al., 2020; Lee and Watkins, 2016). Implementing influencer marketing strategies and partnering with these influencers can reach more target audiences—and even more wallets—in a more organic, authentic, and direct way compared to traditional marketing strategies (Lou and Yuan, 2019). Instead of talking to the audience, influencer marketing can function as a bridge through which to open interactive and communicative channels with customers and establish authentic partnerships with brands and retailers (Ki et al., 2020)…

۸.Limitations and future research directions

Several inherent limitations exist in this research. First, it employs a quantitative research method only. Although the construct measurement scale in this research is derived or modified based on previous studies, and all constructs’ reliability and validity have also been tested based on previous studies, these constructs may not be complete. A sequential exploratory mixed method could be utilised in the future. Second, this study may not include other influencing factors that might impact value co-creation in influencer marketing. Future studies could continue to explore other essential factors in influencing value-creation, such as source credibility and tie strength. Third, the generalisability of the findings is limited. On the one hand, the study’s respondents were all from the United States, and future research in other countries is required; on the other hand, the para-social relationships have different effects on different influencers and followers, so the influencers and followers need to be segmented. Lastly, this research discusses the association and impacts on homophily and customer value co-creation behaviour. Future studies might investigate the influence of manipulated factors such as influencer type and information disclosure on value co-creation to elucidate a deeper understanding of the role of influencers on their audiences’ behavioural intentions.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله ISI مدیریت

دانلود مقاله ISI مدیریت بازرگانی

دانلود مقاله ISI درباره بازاریابی و تبلیغات

دانلود مقاله ISI در مورد رفتار مشتری

مقالات ISI درباره رسانه های اجتماعی

مقالات ISI  در مورد فناوری اطلاعات

دانلود مقاله ISI درباره تجارت الکترونیک

مقاله ISI در مورد برند

مقاله انگلیسی در مورد مدیریت ارزش با ترجمه

دانلود مقاله ISI