اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت رفتار سازمانی از طریق مباحث مشاوره گروهی به عنوان تلاشی برای پیشگیری از رادیکالیسم

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه IICET  مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۹ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۱۶ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1080

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): IICET

نام مجله:   Jurnal Konseling dan Pendidikan

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۳۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ : مدیریت رفتار سازمانی از طریق مباحث مشاوره گروهی به عنوان تلاشی برای پیشگیری از رادیکالیسم (تندروی سیاسی)

عنوان کامل انگلیسی:

Organizational behavior management through group counseling discussions as a radicalism preventive effort

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

Lembaga dakwah kampus (LDK) یا سازمان Da’wah در دانشگاه به عنوان یک تشکل دانشجویی متمرکز بر تعالیم اسلامی شناخته می شود. این تحقیق از رویکرد توصیفی استفاده می کند. به طور کلی ، این مطالعه رفتار رادیکالیسم و ​​مدیریت رفتار سازمانی در بین دانشجویان عضو LDK در دانشگاه IAIN Curup و تأثیر فعالیت های مشاوره گروهی بر رادیکالیسم و ​​مدیریت رفتار سازمانی را توصیف می کند. ابزار سنجش رادیکالیسم در این مطالعه استفاده از پرسشنامه بسته است ، پرسشنامه بر اساس یک ساختاری شبکه ای از طریق تعیین متغیرها ، زیر متغیرها و شاخص های تحقیق بر اساس یک نظریه ساخته شده است. این مطالعه می خواهد آثار مدیریت رفتار سازمانی را از طریق بحث های مشاوره گروهی به عنوان یک تلاش پیشگیرانه رادیکالیسم در سازمان Da’wah  در IAIN Curup ببیند. علاوه بر این ، یافته ها نشان می دهد که رفتار رادیکالیسم در میان اعضای سازمان  Da’wah  ، کاملاً افراطی است.. پویش های گروهی که در بحث های مشاوره گروهی اتفاق می افتد به خوبی نشان از تعصب مذهبی و انسجام دانشجویان در بحث ها دارد. در نهایت رفتار رادیکالیسم و مدیریت رفتار سازمانی قبل از انجام فعالیت های مباحث مشاوره گروهی ، همان رفتار رادیکالیسم و مدیریت رفتار سازمانی پس از بحث های مشاوره گروهی نیست.

کلید واژه: مشاوره گروهی ، مدیریت سازمانی ، رادیکالیسم

مقدمه

رادیکالیسم ویژگی مشترک تمامی جوامعی که خواهان تغییر هستند ، می باشد. سیافی ماریف تشریح می کند که رادیکالیسم بیشتر مربوط به نوع نگرش ها و شیوه های بیان دین است که ناشی از شرایط اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و مذهبی می باشد (فنانی ، ۲۰۱۳). رویدادها و تحقیقات مختلف در بین دانشجویان ثابت کرده است که رادیکالیسم می تواند به تروریسم تبدیل شود. یکی از این موارد وقوع حادثه در سال ۲۰۱۸ است ، تیم ویژه مستقل ۸۸ موفق شد ۳ تروریست مظنون را برای انجام عملیات از جمله انفجار ۴ بمب آماده در دانشگاه ریائو پشتیبانی کند. این حادثه ثابت می کند علی رغم این که دانشگاه اقدامات متعددی مانند نظارت ، کنترل و جهت دهی را برای پیشگیری از رادیکالیسم انجام داده است ، با این حال دانشجویان هنوز درگیر اقدامات رادیکالیسم هستند (نویترا ، ۲۰۱۸)…

جمع بندی

توصیف رفتار رادیکالیسم در میان مدیران LDK IAIN Curup ، با میانگین نمره ۹/۵۷ ، نشان می دهد که رفتار رادیکالیسم در این گروه کاملاً افراطی است. وضعیت مدیریت رفتار سازمانی در بین مدیران موسسه اسلامی IAIN Curup در دانشگاه با میانگین امتیاز ۳۸.۸ ، در جایگاه بدی قرار دارد. از اجرای مباحث مشاوره گروهی ، می توان نتیجه گرفت که موضوعاتی که در گروه بحث می شود ، در مورد رادیکالیسم و ​​مدیریت رفتار سازمانی است.

Abstract

Lembaga dakwah kampus (LDK) or Da’wah organization in campus as a student organization that concentrates on the Islamic teaching. This research uses a descriptive approach. In general, this study describes the behavior of radicalism and organizational behavior management among students of LDK members in IAIN Curup and the effect of group counseling activities on radicalism and organizational behavior management. To measure radicalism in this study is to use a closed questionnaire, the questionnaire was arranged based on the lattice that has been made based on theory by determining variables, sub variables and indicators of research. The researcher wanted to see the management of organizational behavior through the Group Counseling Disscussions as a radicalism preventive effort at Da’wah organization in IAIN Curup. Moreover, the findings show that, among the Da’wah organization’s members, radicalism it indicates that the behavior of radicalism in the category is quite radical. Group dynamics that occur in group counseling discussions are also good as seen from the enthusiasm and cohesiveness of students in discussions. The radicalism behavior and organizational behavior management before being given group counseling discussion activities are not the same as radicalism behavior and organizational behavior management after group counseling discussions.

Keywords: Group Counseling; Organizational Management; Radicalism

Introduction

Radicalism is considered a common symptom that occurs in a society who want changes. Syafii Maarif explained that radicalism is more related to the model of attitudes and ways of expressing one’s religion which is motivated by social, political, cultural and religious conditions (Fanani, 2013). Radicalism can turn into terrorism. Various events and research among students have proven. One of the is the incident in 2018, the Special Detachment Team 88 succeeded in securing 3 suspected terrorists with a number of items of evidence, including 4 bombs ready to explode at the University of Riau. This incident proves that all kinds of methods carried out by the campus, such as monitoring, controlling and giving direction so as not to be exposed to radicalism, the students are still involved in acts of radicalism (Novitra, 2018)…

Conclusion

The description of radicalism behavior among the administrators of LDK IAIN Curup, with an average score of 57.9 shows, that the behavior of radicalism in the category is quite radical. The description of the management of organizational behavior among the administrators of IAIN Curup Campus Islamic Institution in Curup is in the bad category with an average rating score of 38.8. From the implementation of group counseling discussions, it can be concluded that the material which is the topic of discussion in groups is about radicalism and organizational behavior management…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه

دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت رفتار سازمانی با ترجمه

دانلود رایگان مقالات انگلیسی علوم اجتماعی با ترجمه تخصصی