اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه نقش فرهنگ های ملی در شکل گیری فرهنگ های مدیریت شرکت: تحلیل نظری سه کشور

این مقاله  (فصل کتاب) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه IntechOpen مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۲۶ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1187

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): IntechOpen

نام مجله:   Organizational Culture

نوع نگارش مقاله: فصل کتاب

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۷  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۴۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  نقش فرهنگ های ملی در شکل گیری فرهنگ های مدیریت شرکت: تحلیل نظری سه کشور

عنوان کامل انگلیسی:

The Role of National Cultures in Shaping the Corporate Management Cultures: A Three-Country Theoretical Analysis

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف این فصل پاسخ به این سوال می باشد  که چگونه فرهنگ های ملی بر فرهنگ مدیریت سازمان ها تأثیر می گذارند. در این مطالعه ، تفاوت ها و شباهت ها در میان فرهنگ های ملی پاکستان ، مکزیک و ایالات متحده آمریکا بررسی شده تا بتوان تأثیرات این اختلافات و شباهت ها را بر فرهنگ های مدیریت سازمان های مستقر در این کشورها تجزیه و تحلیل کرد. نتایج تجزیه و تحلیل بر اساس ادبیات موجود نشان می دهد که تفاوت در فرهنگ های ملی تا حد زیادی بر نحوه مدیریت سازمان ها در این کشورها تأثیر می گذارد. این یافته ها چالش هایی در مدیریت بین فرهنگی برای سازمان هایی که در این کشورها کار می کنند ایجاد می کند، به ویژه هنگامی که آنها می خواهند قراردادهای تجاری سه جانبه یا دو جانبه منعقد کنند. این واقعیت را نیز باید در نظر گرفت که ایالات متحده آمریکا و مکزیک از نظر جغرافیایی با پاکستان فاصله دارند.

واژه های کلیدی: فرهنگ سازمانی ، مدیریت بین فرهنگی ، سبک مدیریت ، فرهنگ ملی ، فرهنگ ملی پاکستان

۱.مقدمه

نقش فرهنگ در تاثیرگذاری بر رویکردها و اقدامات مدیریت کسب و کار بین المللی، یک واقعیت بلامنازع است (۱.۲). مطالعات مکرراً نشان داده اند سیستم های فرنگی ملّی و فرهنگ های فردی به میزان زیادی بر سیستم فرهنگی شرکت تاثیر می گذارند (۳.۴). برای مثال، فرهنگ ملّی بر تصمیم گیری مدیریتی، سبک های رهبری و اقدامات مدیریت منابع انسانی تاثیر می گذارد (۵.۶). به طور مشابه، فرهنگ های ملّی بر کارکردهای مدیریتی مانند ارتباطات، انگیزش، طراحی سازمانی، انتظارات افراد از طراحی شغل و سیستم های پاداش تاثیر می گذارند (۷). علاوه براین، سیاست های سازمانی (مانند سیاست های منابع انسانی) توسط موسسات و نهادهای ملّی مختلف مانند قوانین نیروی کار، اقدامات آموزشی شغلی و تحصیلی و استانداردها و قوانین صنعتی، تحت تاثیر قرار می گیرند (۸). در اصل، فرهنگ ارزش ها را در برنامه های ذهنی سازماندهی می کند و رفتار افراد در داخل سازمان ها، تصویب چنین برنامه هایی است (۹)…

۵.محدودیت های موجود در مطالعه و مطالعات آینده:

تحلیل در این مطالعه مبتنی بر تحلیل مفهومی رابطه علّی بین متغیرهای فرهنگی ملّی و متغیرهای فرهنگ مدیریت شرکت است. چنین مطالعاتی به عنوان کاوشگران مسئله تحقیق در نظر گرفته می شوند و بنابراین نظریه زمینه ای، برای مطالعات بیشتر در این زمینه مفید به نظر می رسد. مطالعات اکتشافی مانند این مطالعه، زمینه ای را برای تحلیل کمّی بیشتر فراهم می سازد، نیازهای پژوهش را شناسایی می کند، دانش محقق را گسترش می دهد و نظریه های موجود در زمینه مطالعه را مشخص می کند (۸۳). با این حال، این اقدامات پژوهشی به صورت کلی و توصیفی در نظر گرفته می شوند و به دلیل عدم ارائه داده های میدانی، تجزیه و تحلیل آماری و سایر روش های کمّی برای ایجاد رابطه بین متغیرهای پژوهش، مورد انتقاد قرار می گیرند. کیفیت تحقیق می تواند تحت تأثیر تجربه شخصی محقق قرار گیرد، دستیابی به دقت آن دشوارتر است و درک آن نیز دشوار است (۸۴). علاوه براین، برخی از محققان اعتبار و قابلیت اطمینان یافته های این نوع مطالعات را زیر سوال می برند زیرا اطلاعات از طریق تجزیه و تحلیل اسناد و منابع ثانویه به دست می آیند. این امر از محقق می خواهد تا منبع یا منشا اطلاعات مورد استفاده در تحقیق را موشکافی و ارزیابی کند…

Abstract

This chapter explores answers to the question that how national cultures influence the management cultures of organizations. In this case, therefore, differences and similarities among the national cultures of Pakistan, Mexico, and the USA are under investigation in order to analyze the impacts of such differences and similarities on the management cultures of organizations located in these countries. The outcomes of the analysis based on the existing literature suggest that differences in national cultures greatly influence the way organizations are managed in these countries. These findings present cross-cultural management challenges for organizations working in these countries, especially when they want to build trilateral or bilateral business partnerships. This is in addition to the fact that the USA and Mexico are geographically far from Pakistan.

Keywords: corporate culture, cross-cultural management, management style, national culture, Pakistani national culture

۱.Introduction

 The role of culture in influencing international business management practices and approaches is an undisputed fact [1, 2]. Studies have shown repeatedly that national cultural systems as well as individual cultures greatly affect the corporate cultural system [3, 4] in many ways. For example, national culture influences managerial decision-making, leadership styles, and human resource management practices [5, 6]. Similarly, national cultures affect managerial functions such as communication, motivation, organizational design, people’s expectations of work design, and reward systems [7]. Moreover, organizational polices (e.g., human resource polices) are influenced by various national institutions such as labor laws, educational and vocational training practices, and industrial standards and regulations [8]. In essence, culture organizes values into mental programs and the behavior of people within organizations is an enactment of such programs [9]…

۵.Limitations in the study and future studies

This analysis in this chapter is based on the conceptual analysis of the causal relationship between the national cultural variables and the corporate management culture variables. Such studies are considered research problem explorers and theory ground-breaker therefore, are viewed useful for further studies in the field. Exploratory studies such as this one establish the context for further quantitative analysis, identify needs for the research, broaden the knowledge of the researcher, and clarify the existing theories in the field of study [83]. However, such research endeavors are viewed descriptive, general and are criticized for not presenting field data, statistical analysis, and other quantitative procedures to establish the relationship among the research variables. Research quality can be influenced by the researcher personal experience, rigor is more difficult to achieve, and findings are difficult to understand [84]. Moreover, some researchers question the validity and reliability of the findings of such studies since the information is obtained through document analysis and secondary sources. This demands from the researcher to scrutinize and critically evaluate the source or the origin of the information used in the study.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله مدیریت

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره فرهنگ سازمانی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره رفتار سازمانی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت منابع انسانی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره سبک های مدیریت