خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی رضایت شغلی

مقاله انگلیسی مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی رضایت شغلی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۳ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M859

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۳ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی رضایت شغلی

عنوان انگلیسی:

Corporate social responsibility and organizational citizenship behavior The mediating role of job satisfaction

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M859)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله، بررسی تأثیر ادراکات مسئولیت اجتماعی شرکتی کارکنان (CSR) نسبت به چندین ذینفع در رفتار شهروندی سازمانی آنها (OCB) در بخش گردشگری و مهمان نوازی در ترکیه است. همچنین هدف آن بررسی نقش میانجی رضایت شغلی در این روابط است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: داده ها از ۲۱۵ کارمند دفتری تمام وقت در موقعیت های شغلی غیر مدیریتی هتل ها و خدمات مسافرتی استانبول و آنتالیای ترکیه با استفاده از یک پرسشنامه خود ایفا جمع آوری شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که دو مورد از چهار بعد از CSR، یعنی مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به جامعه و محیط و دولت، تاثیر قابل توجه و مثبتی بر OCB داشتند. از سوی دیگر، مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارمندان تنها متغیر در میان چهار بعد ادراک CSR بود که تأثیر قابل توجه و مثبتی بر رضایت شغلی کارکنان داشت. متاسفانه نتایج تجزیه و تحلیل از نقش میانجیگری رضایت شغلی در رابطه بین ادراکات CSR و OCB پشتیبانی نمی کند.

محدودیت ها / پیامدهای تحقیق: این مطالعه به بخش گردشگری و مهمان نوازی ترکیه محدود بود. بنابراین، این یافته ها ممکن است به سایر بخش ها یا کشورها قابل تعمیم نباشد. پژوهش های آینده باید در بخش های دیگر در ترکیه و سایر کشورها انجام گیرد تا قلمرو نتایج این مطالعه گسترش یابد.

پیامدهای عملی: این مقاله نشان می دهد کارکنانی که در بخش گردشگری و مهمان نوازی فعالیت می کنند، بسیار نگران فعالیت های سازمانی، حقوقی، اجتماعی و محیط اجتماعی خود هستند که آنها را متعهد به رفتار های نقش های اضافی می کند. سازمان ها بدین وسیله توصیه شده اند که قوانین و مقررات دولتی، مقررات پایدار و فعالیت های اجتماعی و محیطی در عملکرد موثر سازمان ها و بهبود کیفیت خدمات آنها بسیار مهم است، که به نوبه خود می تواند به افزایش سود و ایجاد ارزش بلند مدت کمک کند.

اصالت / ارزش: محققین در حوزه CSR اغلب تاثیر یک بعد از CSR را بررسی می کنند. بنابراین، این مقاله به بررسی ادبیات با بررسی تأثیر ادراکات CSR  کارکنان نسبت به چندین ذینفع بر رفتار کارکنان کمک می کند. علاوه بر این، این یکی از مقالات اندکی است که تاثیر مثبت ابعاد قانونی CSR بر رفتار کارکنان را در بخش گردشگری و مهمان نوازی برجسته می کند.

کلمات کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، مسئولیت اجتماعی شرکتی، رضایت شغلی، نظریه هویت اجتماعی

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to examine the effect of incumbent employees’ corporate social responsibility (CSR) perceptions toward multiple stakeholders on their organizational citizenship behavior (OCB) within the context of the tourism and hospitality sector in Turkey. It also aims to examine the mediating role of job satisfaction in these relationships.

Design/methodology/approach: Data were collected from 215 white-collar employees working full-time in non-managerial positions of hotels and travel services in Istanbul and Antalya regions of Turkey, using a self-administrated questionnaire. The research hypotheses were tested using multiple regression analysis.

Findings: The result of the study showed that two of the four CSR dimensions, namely, CSR toward society and environment and government, had a significant and positive effect on OCB. On the other hand, CSR toward employee was the only variable among the four dimensions of CSR perception that had a significant and positive effect on employee job satisfaction. The finding of the mediation analysis unfortunately failed to support the mediation effect of job satisfaction on the relationship between CSR perceptions and OCB.

Research limitations/implications: The study was limited to the Turkish tourism and hospitality sector. Thus, these findings may not be generalized to other sectors or countries. Future research should consider other sectors both in Turkey and other countries to extend the generalizability of the findings of this study.

Practical implications: This paper indicates that employees working in tourism and hospitality sector are highly concerned about their organizational, legal, societal and environmental social activities, which subsequently make them engage in extra role behaviors. Organizations are hereby advised that government law and regulation abiding, society and environmental social activities are very important in the effective functioning of the organizations and improving their service quality, which in turn can help increase their profits and long-term value creation.

Originality/value: Scholars in the area of CSR often explore the effect of a single dimension of CSR. Therefore, this paper contributes to the body of literature by examining the effect of employees’ CSR perceptions toward multiple stakeholders on employee behavior. Further, it is one of the few papers that highlights the positive effect of legal dimension of CSR on employee behavior within the context of the tourism and hospitality sector.

Keywords: Organizational citizenship behavior, Corporate social responsibility, Job satisfaction, Social identity theory

Introduction

Corporate social responsibility (CSR) has been an interesting area of research for decades in both academy and business community worldwide. The existing literature shows that the CSR concept has been viewed and defined in several ways (Bowen, 1953; Frederick, 1960; McGuire, 1963; Carrol, 1979, 1991), yet there has never been a single definition agreed upon in its spectrum (Freeman et al., 2010; McWilliams et al., 2006). Research on the topic mainly began with the debate about the responsibility of businessmen (Bowen, 1953) in the society and led to empirical studies on its impact on organizational financial performance and profitability, which subsequently led to the emergence of different alternative concepts, such as organizational social performance, corporate citizenship, and business ethics(Carroll, 1999). As a result of a lack of clear distinction in the use of these concepts, it becomes difficult to compare results across studies (McWilliams et al., 2006) or generalize the results (Glavas, 2016).

Unlike in the past, where CSR research was mainly on the debate on the responsibility of organizations in the society or the impact of CSR activities on organizational financial performance, nowadays, businesses of all sizes – both multinational corporations and smalland medium-sized enterprises – have embraced the CSR concept and are making efforts to integrate multiple stakeholders in their policies, decisions and operations (Carroll, 2015). As a result of this, the empirical studies on the impact of CSR are proliferated and it become a core business strategy in the business world which many scholars and managers pay greater attention to its strategic implications (McWilliams et al., 2006). For instance, Aguinis and Glavas (2012) found that based on 181 articles regarding CSR published in 17 journals indicated that in the 1970s, there were 23 CSR articles published, 16 CSR articles in the 1980s while about half of all the articles and books reviewed have been published in the past decades. However, their content analysis revealed that about 90 per cent of the reviewed articles on CSR research mainly focused on the macro level (institutional and organizational levels), such as effect of CSR activities on corporate financial performance (Griffin and Mahon, 1997; McWilliams and Siegel, 2001; Peloza, 2009). Very few studies (only 4 per cent) in the content analysis focused on the effect of CSR activities at the micro level (individual level). Also, the studies that paid attention to the individual level mainly focused on how external stakeholders, such as the customer and society, perceived CSR activities or focused on the impact of CSR activities on prospective employees’ firm attractiveness (Turban and Greening, 1997; Albinger and Freeman, 2000 and Greening and Turban, 2000) rather than incumbent employees. For instance, a result of a recent meta-analysis by Glavas (2016) revealed that most of the empirical studies on the effect of CSR activities at the individual level mainly focused on prospective employees; out of the 166 CSR publications that were reviewed, only 28 empirical studies focused on incumbent employees’ CSR perception. Therefore, there is need to examine the effect of CSR activities perceptions on the incumbent employees’ behavioral and attitudinal outcomes.

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده رفتار شهروندی سازمانی

مقالات ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکت

مقالات ترجمه شده رضایت شغلی