اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی رضایت شغلی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۳ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۴ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M859

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

نام مجله: Journal of Global Responsibility

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۴۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی رضایت شغلی

عنوان انگلیسی:

Corporate social responsibility and organizational citizenship behavior The mediating role of job satisfaction

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله، بررسی تأثیر ادراکات مسئولیت اجتماعی شرکتی کارکنان (CSR) نسبت به چندین ذینفع در رفتار شهروندی سازمانی آنها (OCB) در بخش گردشگری و مهمان نوازی در ترکیه است. همچنین هدف آن بررسی نقش میانجی رضایت شغلی در این روابط است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: داده ها از ۲۱۵ کارمند دفتری تمام وقت در موقعیت های شغلی غیر مدیریتی هتل ها و خدمات مسافرتی استانبول و آنتالیای ترکیه با استفاده از یک پرسشنامه خود ایفا جمع آوری شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که دو مورد از چهار بعد از CSR، یعنی مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به جامعه و محیط و دولت، تاثیر قابل توجه و مثبتی بر OCB داشتند. از سوی دیگر، مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارمندان تنها متغیر در میان چهار بعد ادراک CSR بود که تأثیر قابل توجه و مثبتی بر رضایت شغلی کارکنان داشت. متاسفانه نتایج تجزیه و تحلیل از نقش میانجیگری رضایت شغلی در رابطه بین ادراکات CSR و OCB پشتیبانی نمی کند.

محدودیت ها / پیامدهای تحقیق: این مطالعه به بخش گردشگری و مهمان نوازی ترکیه محدود بود. بنابراین، این یافته ها ممکن است به سایر بخش ها یا کشورها قابل تعمیم نباشد. پژوهش های آینده باید در بخش های دیگر در ترکیه و سایر کشورها انجام گیرد تا قلمرو نتایج این مطالعه گسترش یابد.

پیامدهای عملی: این مقاله نشان می دهد کارکنانی که در بخش گردشگری و مهمان نوازی فعالیت می کنند، بسیار نگران فعالیت های سازمانی، حقوقی، اجتماعی و محیط اجتماعی خود هستند که آنها را متعهد به رفتار های نقش های اضافی می کند. سازمان ها بدین وسیله توصیه شده اند که قوانین و مقررات دولتی، مقررات پایدار و فعالیت های اجتماعی و محیطی در عملکرد موثر سازمان ها و بهبود کیفیت خدمات آنها بسیار مهم است، که به نوبه خود می تواند به افزایش سود و ایجاد ارزش بلند مدت کمک کند.

اصالت / ارزش: محققین در حوزه CSR اغلب تاثیر یک بعد از CSR را بررسی می کنند. بنابراین، این مقاله به بررسی ادبیات با بررسی تأثیر ادراکات CSR  کارکنان نسبت به چندین ذینفع بر رفتار کارکنان کمک می کند. علاوه بر این، این یکی از مقالات اندکی است که تاثیر مثبت ابعاد قانونی CSR بر رفتار کارکنان را در بخش گردشگری و مهمان نوازی برجسته می کند.

کلمات کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، مسئولیت اجتماعی شرکتی، رضایت شغلی، نظریه هویت اجتماعی

۱.مقدمه

مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) برای چندین دهه در جوامع دانشگاهی و تجاری در سراسر جهان یک حوزه مطالعاتی جذاب بوده است. ادبیات موجود نشان می دهد که مفهوم CSR از چند روش مورد بررسی و تعریف قرار گرفته است (Bowen, 1953; Frederick, 1960; McGuire, 1963; Carrol, 1979, 1991), yet there has never been a single definition agreed upon in its spectrum (Freeman et al., 2010; McWilliams et al., 2006). تحقیقات در مورد این موضوع عمدتاً با بحث در مورد مسئولیت بازرگانان (Bowen, 1953) در جامعه آغاز شد و منجر به مطالعات تجربی در مورد تأثیر آن بر عملکرد مالی سازمان و سودآوری شد ، که در پی آن منجر به ظهور مفاهیم جایگزین مختلف ، مانند عملکرد اجتماعی سازمانی ، شهروندی سازمانی و اخلاق کسب و کار شد (Carroll, 1999). در نتیجه فقدان تمایز واضح در استفاده از این مفاهیم ، مقایسه نتایج در بین مطالعات (McWilliams et al., 2006) یا تعمیم دادن نتایج را دشوار کرده است (Glavas، ۲۰۱۶).

امروزه برخلاف گذشته ، جایی که عمدتاً تحقیقات CSR در مورد مسئولیت سازمان ها در جامعه یا تأثیر فعالیت های CSR بر عملکرد مالی سازمانی بحث کرده است ، کسب و کارها در تمامی اندازه ها – اعم از شرکت های چند ملیتی و شرکت های کوچک و متوسط – مفهوم CSR را پذیرفته و در تلاش هستند تا چندین ذینفع را در سیاست ها ، تصمیم گیری ها و عملیات های خود وارد کنند (Carroll, 2015). در نتیجه ، مطالعات تجربی در مورد تأثیر CSR گسترش یافته و به یک استراتژی اصلی کسب و کار در تجارت جهانی تبدیل می شود که بسیاری از دانشگاهیان و مدیران توجه بیشتری به پیامدهای استراتژیک آن می کنند (McWilliams et al., 2006). به عنوان مثال ، Aguinis و Glavas (2012) بر اساس نتایج ۱۸۱ مقاله در مورد CSR که در ۱۷ ژورنال منتشر شده است ، نشان داده شده است که در دهه ۱۹۷۰ ، ۲۳ مقاله و در دهه ۱۹۸۰ ،  ۱۶ مقاله در مورد CSR منتشر شده است ، در حالی که تقریبا نیمی از آنها ، مقالات و کتاب هایی که در دهه های گذشته منتشر شده اند را مرور کرده اند. با این حال ، تجزیه و تحلیل محتوای آنها نشان داده است که حدود ۹۰ درصد از مقالات مورد بررسی در حوزه تحقیقات CSR عمدتاً بر سطح کلان (سطوح نهادی و سازمانی) ، مانند تأثیر فعالیتهای CSR بر عملکرد مالی شرکتها متمرکز شده اند (Griffin and Mahon, 1997; McWilliams and Siegel, 2001; Peloza, 2009).

۵.۲ محدودیت ها و پیامدهایی برای تحقیقات بعدی

یافته های این مطالعه محدودیت های مختلفی دارد که می توان در تحقیقات آینده به آنها پرداخت. نخست ، داده های ما از دو سازمان در دو منطقه مهم جغرافیایی جهانگردی و میهمان نوازی در ترکیه ، یعنی آنتالیا و استانبول جمع آوری شده است. اگرچه نمونه ممکن است نماینده بخش گردشگری و میهمان نوازی در ترکیه باشد ، اما این یافته ها ممکن است در بخش های جهانگردی و میهمان نوازی در سایر کشورها تعمیم پذیر نباشد. علاوه بر این ، این مطالعه محدود به بخش گردشگری و مهمان نوازی بود. بنابراین ، این یافته ها ممکن است قابل تعمیم به بخش های دیگر نباشد. بنابراین ، این مقاله پیشنهاد می کند که تحقیقات آینده می توانند مدل مطالعه ما را در کشورهای دیگر بررسی کنند و سایر بخش ها را برای بررسی بیشتر تعمیم پذیری مطالعه ما در نظر بگیرند.

این مطالعه همچنین تأثیر احتمالی عوامل سازمانی از جمله اندازه و بخش سازمان ها و عوامل جمعیت شناختی و جغرافیایی مانند جنسیت ، تصدی سازمانی و موقعیت مکانی سازمان را کنترل نمی کند. به عنوان مثال ، سازمان های بزرگ غالباً به روزرسانی های منظم در مورد نوآوری های CSR را برای کارکنان خود ارائه می دهند و آنها را ترغیب می کنند در مقایسه با سازمان های کوچک و متوسط ، در چنین فعالیت هایی بیشتر شرکت کنند. در چنین شرایطی ، کارکنان سازمانهای بزرگ ممکن است نسبت به همتایان خود در سازمانهای کوچک و متوسط دانش بهتری نسبت به فعالیت های CSR سازمانی خود داشته باشند. تحقیقات آینده می تواند  این عوامل را کنترل کند و ممکن است تأثیر چنین متغیرهایی را در ادراک کارکنان از CSR ، رضایت شغلی و OCB مقایسه کند. به عنوان مثال ، مطالعات آینده می توانند تأثیر ادراک کارکنان از CSR بر OCB و رضایت شغلی در صنعت میهمان نوازی در مقایسه با کارکنان صنعت خدمات مسافرتی را بررسی کند.

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to examine the effect of incumbent employees’ corporate social responsibility (CSR) perceptions toward multiple stakeholders on their organizational citizenship behavior (OCB) within the context of the tourism and hospitality sector in Turkey. It also aims to examine the mediating role of job satisfaction in these relationships.

Design/methodology/approach: Data were collected from 215 white-collar employees working full-time in non-managerial positions of hotels and travel services in Istanbul and Antalya regions of Turkey, using a self-administrated questionnaire. The research hypotheses were tested using multiple regression analysis.

Findings: The result of the study showed that two of the four CSR dimensions, namely, CSR toward society and environment and government, had a significant and positive effect on OCB. On the other hand, CSR toward employee was the only variable among the four dimensions of CSR perception that had a significant and positive effect on employee job satisfaction. The finding of the mediation analysis unfortunately failed to support the mediation effect of job satisfaction on the relationship between CSR perceptions and OCB.

Research limitations/implications: The study was limited to the Turkish tourism and hospitality sector. Thus, these findings may not be generalized to other sectors or countries. Future research should consider other sectors both in Turkey and other countries to extend the generalizability of the findings of this study.

Practical implications: This paper indicates that employees working in tourism and hospitality sector are highly concerned about their organizational, legal, societal and environmental social activities, which subsequently make them engage in extra role behaviors. Organizations are hereby advised that government law and regulation abiding, society and environmental social activities are very important in the effective functioning of the organizations and improving their service quality, which in turn can help increase their profits and long-term value creation.

Originality/value: Scholars in the area of CSR often explore the effect of a single dimension of CSR. Therefore, this paper contributes to the body of literature by examining the effect of employees’ CSR perceptions toward multiple stakeholders on employee behavior. Further, it is one of the few papers that highlights the positive effect of legal dimension of CSR on employee behavior within the context of the tourism and hospitality sector.

Keywords: Organizational citizenship behavior, Corporate social responsibility, Job satisfaction, Social identity theory

Introduction

Corporate social responsibility (CSR) has been an interesting area of research for decades in both academy and business community worldwide. The existing literature shows that the CSR concept has been viewed and defined in several ways (Bowen, 1953; Frederick, 1960; McGuire, 1963; Carrol, 1979, 1991), yet there has never been a single definition agreed upon in its spectrum (Freeman et al., 2010; McWilliams et al., 2006). Research on the topic mainly began with the debate about the responsibility of businessmen (Bowen, 1953) in the society and led to empirical studies on its impact on organizational financial performance and profitability, which subsequently led to the emergence of different alternative concepts, such as organizational social performance, corporate citizenship, and business ethics(Carroll, 1999). As a result of a lack of clear distinction in the use of these concepts, it becomes difficult to compare results across studies (McWilliams et al., 2006) or generalize the results (Glavas, 2016).

Unlike in the past, where CSR research was mainly on the debate on the responsibility of organizations in the society or the impact of CSR activities on organizational financial performance, nowadays, businesses of all sizes – both multinational corporations and smalland medium-sized enterprises – have embraced the CSR concept and are making efforts to integrate multiple stakeholders in their policies, decisions and operations (Carroll, 2015). As a result of this, the empirical studies on the impact of CSR are proliferated and it become a core business strategy in the business world which many scholars and managers pay greater attention to its strategic implications (McWilliams et al., 2006). For instance, Aguinis and Glavas (2012) found that based on 181 articles regarding CSR published in 17 journals indicated that in the 1970s, there were 23 CSR articles published, 16 CSR articles in the 1980s while about half of all the articles and books reviewed have been published in the past decades. However, their content analysis revealed that about 90 per cent of the reviewed articles on CSR research mainly focused on the macro level (institutional and organizational levels), such as effect of CSR activities on corporate financial performance (Griffin and Mahon, 1997; McWilliams and Siegel, 2001; Peloza, 2009).

۵.۲ Limitations and implications for further research

 The findings of this study have several limitations that can be addressed by future research. First, our data were collected from nine organizations in the two most important tourism and hospitality geographical regions in Turkey, namely, Antalya and Istanbul. Although the sample may be representative of the overall tourism and hospitality sector in Turkey, these findings may not be generalized to tourism and hospitality sector in other countries. Additionally, the study was limited to tourism and hospitality sector. Thus, these findings may not be generalized to other sectors. Therefore, this paper suggests future research could test our study model in other countries and consider other sectors to further test the generalizability of our study.

The study also did not control for potential effect of organizational factors, such as the size and sector of the organizations, and demographic and geographic factors, such as the gender, organizational tenures and the location of the organization. For instance, large organizations are often providing regular updates on their CSR initiatives to their employees and are encouraging them to participate in such activities compared to smalland medium-size organizations. In such situations, employees from large organizations may have better knowledge of their organizational CSR activities than their counterparts in the small- and medium-size organizations. Future research could control for factors and may compare the effect of such variables on CSR perception, job satisfaction and OCB. For example, future studies could compare the effect of employees’ CSR perception on OCB and job satisfaction in the hospitality industry vis-à-vis employees from the travel service industry.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت

مقالات ۲۰۲۰ رفتار سازمانی

مقالات جدید رفتار شهروندی سازمانی

مقالات جدید درباره مسئولیت اجتماعی شرکت

مقالات ۲۰۲۰ رضایت شغلی

مقالات جدید مدیریت گردشگری