اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه چارچوب های نظری پشت سیستم های یکپارچه حسابداری زیست محیطی ، اکوسیستم و اقتصادی و طبقه بندی آنها

این مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۴ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H541

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله Environmental Impact Assessment Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:   ۴۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  چارچوب های نظری پشت سیستم های یکپارچه حسابداری زیست محیطی ، اکوسیستم و اقتصادی و طبقه بندی آنها

عنوان کامل انگلیسی:

The theoretical frameworks behind integrated environmental, ecosystem, and economic accounting systems and their classifications

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ادغام خدمات اکوسیستم و سیستم های حسابداری می تواند به ذینفعان مختلف برای درک پیامدهای اقتصادی اثرات زیست محیطی ،کمک کند. هرگونه ادغام این چنینی نیاز به درک روشنی از این موضوع دارد که چگونه ممکن است خدمات اکوسیستم با حساب های سنتی ادغام و انطباق داشته باشند. حساب های اکوسیستم تجربی (EEA)مربوط به سیستم یکپارچه حساب های زیست محیطی و اقتصادی (SEEA) با برنامه هایی در سطوح مختلف اداری به سرعت در حال توسعه هستند. یکی از خصوصیات نوظهور،  عدم توافق درباره زمینه های مفهومی و تعاریفی است که می تواند رویکردهای مختلف را تطبیق دهد. برخی از مسائل اساسی فقط زمانی که پایه نظری ایجاد شود ، قابل توسعه و حل هستند. از آنجایی که اولین گام هر برنامه ای شناسایی خدمات اکوسیستمی است که به آن منجر می شود، این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که آیا و به چه میزان چارچوب های نظری موجود در پشت پرده سیستم های طبقه بندی خدمات اکوسیستم با چارچوب نظری موجود در پشت پرده EEA SEE مطابقت دارند یا خیر؟ این مطالعه ابتدا چارچوب مفهومی را در سمت حسابداری و سپس چارچوب مفهومی را در سمت طبقه بندی خدمات اکوسیستم بررسی می کند. با ترکیب دو طرف می توان تطبیق یا عدم تطبیق ها را تصور کرد و نتایج و پیامدهای اندکی را استنتاج کرد. سیستم های طبقه بندی خدمات اکوسیستم می توانند تفکیک فرایندهای درون اکوسیستم را از خدمات نهایی اکوسیستم هدایت کنند ، و به رها کردن خدمات اکوسیستم از مزایا که  نیاز اصلی برای یکپارچه سازی حساب ها است ، کمک می کنند.

واژه‌های کلیدی: خدمات اکوسیستم ، طبقه بندی ، سرمایه طبیعی ، سیستم حساب های ملی

۱.مقدمه

نقش خدمات اکوسیستم در ارزیابی زیست محیطی استراتژیک (جنلتی ، ۲۰۱۱) ، ارزیابی اثرات زیست محیطی و اجتماعی (روزا و سانچز ، ۲۰۱۵) و ارزیابی تأثیر خط مشی (هلمینگ و همکاران ، ۲۰۱۳) توسط چندین منبع تأیید شده است.

فراتر از تأثیرات زیست محیطی ، سیاست گذاران باید پیامدهای اقتصادی تغییرات جریان های خدمات اکوسیستم و چگونگی تأثیر آنها بر ذینفعان مختلف ، مانند بخش های اقتصادی و خانوار را درک کنند. حسابداری سیستماتیک خدمات و ترکیب این منافع می تواند تصمیم گیرندگان را برای اندازه گیری اعتماد ذینفعان به خدمات اکوسیستم و ارزیابی وضعیت خدمات بطور منظم توانمند کند (کومار و همکاران، ۲۰۱۳). پیروی از این مسیر نیاز به درک روشنی از چگونگی مطابقت و ادغام خدمات اکوسیستم با سیستم های رسمی حسابداری دارد…

۶.نتیجه گیری

مفهوم خدمات اکوسیستم ابزاری مناسب برای ارزیابی تأثیر است ، زیرا “پیامدهای ناخواسته و نا امن از اجرای سیاست بر بهزیستی انسان” را گزارش می کند (کومار و همکاران، ۲۰۱۳). هدف از ادغام خدمات اکوسیستم در سیاست های متعارف را می توان از طریق سیستم های حسابداری یکپارچه شناسایی کرد .

ادغام یک سیستم حسابداری اقتصادی نه تنها با حساب های اقماری “زیست محیطی” بلکه با حساب های اقماری “اکوسیستم” و “خدمات اکوسیستم” ضروری است که توسط ابتکارات متعددی که توسط سازمان ها ، مؤسسات و آژانس های بین المللی انجام شده، تأیید شده است…

Abstract

The integration of ecosystem services and accounting systems can help different stakeholders understand the economic implications of environmental impacts. Any such integration requires clear understanding of how ecosystem services may match and integrate with traditional accounts. The Experimental Ecosystem Accounts (EEA) of the System of Integrated Environmental and Economic Accounts (SEEA) is developing quickly with applications at different administrative levels. One emerging feature is lack of agreement on conceptual notions and definitions that could reconcile different approaches. Some basic issues can be developed and solved only once a theoretical basis has been established. Since the first step of any application is to identify which ecosystem services to account for, this paper explores whether and to what extent the theoretical frameworks behind ecosystem services classification systems match the theoretical framework behind the SEEA EEA. This attempt first tackles the conceptual framework on the accounting side, then the conceptual framework on the ecosystem services classification side. Combining the two sides, it is possible to visualize matches or mismatches and to infer a few consequences and implications. Ecosystem services classification systems can guide separation of intra-ecosystem processes from final ecosystem services, and help disentangle ecosystem services from benefits, key requirements for integrating accounts.

Keywords: Ecosystem services, Classification, Natural capital, System of National Accounts

۱.Introduction

The role of ecosystem services in Strategic Environmental Assessment (Geneletti, 2011), Environmental and Social Impact Assessment (Rosa and Sánchez, 2015), and Policy Impact Assessment (Helming et al., 2013) has been acknowledged by several sources.

Beyond the environmental impacts, policy-makers need to understand the economic implications of changes to ecosystem service flows and how they affect different stakeholders, such as economic sectors and households. Systematic accounting of the services and incorporation of the benefits could enable decision-makers to measure stakeholders’ reliance on ecosystem services and assess the status of the services on a regular basis (Kumar et al., 2013). Following this path requires a clear understanding of how ecosystem services match and integrate with official accounting systems.

۶.Conclusion

The concept of ecosystem services is a viable tool for impact assessments, because it reports “unattended and unintended consequence of policy implementation on human well-being” (Kumar et al., 2013). The goal to integrate ecosystem services into conventional policies can be addressed via integrated accounting systems.

The need for an economic accounting system to be integrated with not only ‘environmental’ satellite accounts but also with ‘ecosystem’ and ‘ecosystem services’ satellite accounts is acknowledged by the numerous initiatives undertaken by international and national organizations, institutes, and agencies…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات حسابداری ۲۰۲۱

مقالات مدیریت زیست محیطی ۲۰۲۱

مقالات حسابداری محیط زیست ۲۰۲۱

مقالات سیستم های اطلاعات حسابداری ۲۰۲۱

مقالات ۲۰۲۱ اقتصاد