اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه شناسایی عوامل تعیین کننده موفقیت در تجارت الکترونیک

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۰صفحه  انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۳ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M956

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله Journal of Advances in Management Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۳ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۳۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  شناسایی عوامل تعیین کننده موفقیت در تجارت الکترونیک: یک رویکرد PLS-SEM

عنوان کامل انگلیسی:

Finding determinants of e-commerce success: a PLS-SEM approach

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – با رشد فناوری اینترنت ، رقابت بین شرکت های تجارت الکترونیک شدت یافته است. این موضوع فروشندگان آنلاین را مجبور کرده است که برای کسب سود به جز استفاده از استراتژی های خرده فروشی ، استراتژی های مشتری محور را نیز در نظر بگیرند. هدف از این مقاله ، ارائه یک مدل ساختاری برای بررسی ارتباط متقابل بین متغیر پنهان (LV) سازنده درونزا  ، یعنی موفقیت تجارت الکترونیک و سایر متغیرهای پنهان مربوط به فاکتورهای موفقیت مشتری محور مانند کیفیت خدمات وب سایت (WSQ) ، سیستم پشتیبانی مشتری (CSS) ، شخصی سازی و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی (EWOM)، می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – نویسندگان یک مدل ساختاری را برای تأیید عوامل مؤثر در موفقیت تجارت الکترونیک ، ایجاد می کنند. داده های مبتنی بر نظرسنجی به دست آمده از ۲۶۵ پاسخ دهنده برای اعتبارسنجی فرضیه های مدل استفاده می شوند. برای تجزیه و تحلیل داده ها ، مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) با استفاده از نرم افزار smartPLS 2.0 بکار گرفته می شود. نتایج حاصل از روابط متقابل بین سازه ها با استفاده از تحلیل مسیر تعیین می شود.

یافته ها – نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان از تأثیر این فاکتورهای موفقیت بر سیستم های موفقیت تجارت الکترونیک دارد. پس از استفاده از تکنیک بوت استراپینگ ، نویسندگان مشاهده کردند که WSQ ، CSS ، شخصی سازی و EWOM تأثیر مثبتی در موفقیت سیستم تجارت الکترونیک (ESS) دارند. تحقیقات بیشتر با در نظر گرفتن تجارت موبایل و فاکتورهای مهم موفقیت آنها می تواند مورد مطالعه قرار گیرد.

مفاهیم عملی – یافته های این مطالعه بر اهمیت این چهار متغیر برون زا برای تجارت الکترونیک تأکید می کند تا بتوانند مزیت رقابتی نسبت به رقبای خود داشته باشند. این مطالعه به تفصیل مفاهیم مدیریتی را در رابطه با هر رابطه علّی ارائه می دهد ، بنابراین می توان برخی اقدامات اصلاحی را برای دستیابی به بازار مشتری ارائه داد.

ابتکار / ارزش – در این مطالعه، نویسندگان یک مدل تجربی ، که عوامل تعیین کننده ESS را نشان می دهد را در نظر گرفته اند. بر اساس دانش نویسندگان ، چارچوب موفقیت یک سیستم مشخص با توجه به ترکیبی منحصر به فرد از متغیرهای برونزا که توسط مطالعات قبلی در نظر گرفته نشده است ، مدل سازی شده است.

واژه‌های کلیدی: تجارت الکترونیک ، حداقل مربعات جزئی ، عوامل موفقیت

۱.مقدمه

انقلاب دیجیتال بسیاری از کسب و کارهای سنتی را وادار کرده است که به کسب و کارهای مدرن و دیجیتال  تبدیل شوند. براساس گزارشی که توسط Statista منتشر شده است ، فروش جهانی خرده فروشان تجارت الکترونیک تا سال ۲۰۲۱ به رقم ۴.۵ تریلیون دلار خواهد رسید ، که افزایش سه برابری نسبت  به درآمد آنلاین ۱.۳ تریلیون دلاری در سال ۲۰۱۴ دارد (Shopify.com ، ۲۰۱۸). اگرچه ، طبق گزارش ASSOCHAM-Forrester ، چین در صنعت تجارت الکترونیک پیشرو است ، اما همچنان هند بر اساس نرخ رشد ، پیشی گرفته است …

۷.محدودیت ها و حوزه تحقیقاتی در آینده

حتی اگر این مقاله بصورت سیستماتیک طراحی شده و به خوبی مستند سازی شده باشد ، دارای محدودیت های کمی می باشد.  ابتدا، نتایج ارائه شده در مقاله بر اساس یک مطالعه گروهی متمرکز بر یک گروه خاص در شمال هند است ، بنابراین به دلیل اندازه جمعیت و موقعیت جغرافیایی آن دارای محدودیت هایی می باشد. دوم ، این مطالعه فقط چشم انداز مشتریان را در نظر می گیرد و نه خرده فروشان . از آنجا که PLS-SEM یک تکنیک جدید و آسان برای استفاده است ، می توان این مطالعه را برای تعیین عوامل مهم موفقیت در صنعت تجارت تلفن همراه گسترش داد. یک منطقه جغرافیایی متنوع تر ممکن است در مطالعات آینده در نظر گرفته شود. همچنین ممکن است از ابزارهای مختلف یادگیری ماشینی برای اندازه گیری میزان ارتباط بین متغیرهای مذکور، استفاده شود.

Abstract

Purpose – With the growth in internet technology, the competition between the e-commerce firms has become fierce. This has forced these online vendors to consider customer-centric strategies apart from the retail strategies for generating revenue. The purpose of this paper is to propose a structural model to study the interrelationship between a formative endogenous latent variable (LV), i.e. e-commerce success, and other LVs representing the customer-oriented success factors such as website service quality (WSQ), customer support system (CSS), personalization and electronic word-of-mouth (EWOM).

Design/methodology/approach – The authors develop a structural model to validate the determinants of electronic commerce success. Survey-based data obtained from 265 respondents are used to validate the model hypotheses. To analyze the data, partial least squares-structural equation modeling (PLS-SEM) is performed using smartPLS 2.0 software. The results on the interrelationships between the constructs are determined using path analysis.

Findings – The data analysis results infer the impact of these success factors on e-commerce success systems. After applying bootstrapping technique, the authors observed that WSQ, CSS, personalization and EWOM have a significant positive effect on e-commerce system success (ESS). Further studies can be performed considering mobile commerce and their critical success factors.

Practical implications – The findings of the study emphasize on the importance of these four exogenous variables for e-businesses in order to achieve a competitive edge over their competitors. The study provides a detailed managerial implication with respect to each causal relationship, so as to suggest some remedial measures to gain customer market.

Originality/value – Here, the authors consider an empirical model which shows the determinants of ESS. To the best of the authors’ knowledge, a distinctive system success framework is modeled considering a unique combination of exogenous variables not considered by previous studies.

Keywords E-commerce, Partial least square, Success factors

۱.Introduction

 The digital revolution has forced many brick and mortar businesses to transform into brick and click businesses. According to a report published by Statista, the global retail e-commerce sales will touch the mark of $4.5 trillion by 2021, a threefold increase from online revenue of $1.3 trillion in 2014 (Shopify.com, 2018). Although, as per ASSOCHAM-Forrester report, China is the world leader in e-commerce industry, it is still overtaken by India on the basis of growth rate…

۷.Limitations and future scope

Even though the paper is systematically designed and well documented, it falls short of few limitations. First, results presented in the article are based on a single group study focusing on a particular group in northern India, thus it suffers from limitations underlining population’s size and its geographic location. Second, the study considers only the perspective of customers and not retailers. Since PLS-SEM is a new and easy to implement technique, the study can be extended to determine the critical success factors with respect to mobile commerce industry. A more diverse geographical area may be considered in future studies. Also, various machine learning tools may be applied to measure the degree of association between the considered variables.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۱ رشته مدیریت

مقالات ۲۰۲۱  مدیریت بازرگانی

مقالات ۲۰۲۱  فناوری اطلاعات

مقالات ۲۰۲۱  تجارت الکترونیک

مقالات ۲۰۲۱ مدیریت بازاریابی