اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه بازده بازار و ظرفیت قیمت سهام برای پیش بینی سودآوری یک شرکت در آینده

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۳ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۵ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H762

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Borsa Istanbul Review

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۵  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۵۷۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  بازده(کارایی) بازار و ظرفیت قیمت سهام برای پیش بینی سودآوری یک شرکت در آینده

عنوان کامل انگلیسی:

Market efficiency and the capacity of stock prices to track a firm’s future profitability

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه ارتباط بین شاخص های کارایی بازار و ظرفیت قیمت سهام برای پیش بینی عملکرد اقتصادی آتی یک شرکت را ارزیابی می کند. این آنالیز ، که شرکت های ۳۱ کشور را در دوره ۱۹۹۰-۲۰۱۹ پوشش می دهد ، ارتباط قوی بین میانگین نمرات شاخص های کارایی بازار و حساسیت بازده سهام جاری (قیمت های “نرمال شده”) نسبت به سودآوری آتی را نشان می دهد. این نتایج برای چندین آزمون حساسیت ، از جمله تعاریف مختلف معیارهای سودآوری (درآمد ، جریانهای نقدی ، درآمد های سطح شرکت و ROA) استوار است. آنالیز بیشتر ،ناهمگونی را در رابطه بین شاخص های محبوب کارایی بازار و حساسیت بازده سهام جاری (قیمتهای “نرمال شده”) نسبت به سودآوری را آشکار می کند. نسبت سیگنال به نویز و ضریب تعدیل جزئی ، معیارهایی از کارایی بازار هستند که ارتباط بیشتری با ظرفیت قیمت سهام برای پیش بینی سودآوری آتی داشته اند. به طور کلی ، سایر شاخص ها پس از کنترل تأثیر نقدینگی یا محیط اطلاعات ، ارتباط ضعیفی را نشان می دهند.

کلمات کلیدی: اطلاع رسانی قیمت؛ کارایی بازار ؛ مبانی بلند مدت

۱.مقدمه

جمع آوری، پردازش و تجمیع اطلاعات پراکنده درباره اصول بنیادین اقتصاد یکی از عملکردهای مهم بازارهای مالی محسوب می شود. معامله در بازارهای ثانویه اطلاعات بدست آمده توسط سرمایه گذاران در مورد قیمت را محدود می کند. کارایی بازار به میزان اطلاعات در دسترس اشاره دارد که به طور کامل، به سرعت و به دقت در مورد قیمت جمع آوری می شوند (گریفین، کلی و نارداری، ۲۰۱۰). مفاهیم کارآیی ضعیف ، متوسط و قوی بر اساس مطالعه فاما (۱۹۷۰) بیانگر میزان کاربرد فرضیه بازار کارآمد (EMH) در بازارها است. تحت بازار کارآمد ضعیف، قیمت ها به طور کامل نشان دهنده اطلاعاتی هستند که در توالی قیمت های قبلی نهفته است، که بموجب آن تغییرات آتی در قیمت سهام، قابل پیش بینی نیست. شکل فرضیه بازار کارامد نیمه قوی EMH  بیان می کند که قیمت ها نشان دهنده تمام اطلاعات در دسترس(عمومی و خصوصی) هستند. ..

۶.جمع بندی

این مطالعه به ارزیابی رابطه بین شاخص های کارایی بازار و ظرفیت قیمت سهام برای پیش بینی عملکرد اقتصادی آتی یک شرکت می پردازد. نمونه ما شامل شرکت ها واقع در ۳۱ کشور و چارچوب زمانی است که از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ متغیر است. بر اساس مجموعه ای از شاخص های کارایی بازار رایج، یک امتیاز ترکیبی ایجاد می شود. جالب اینکه، آن امتیاز ارتباط مثبت با حساسیت بازده جاری (یا ارزشگذاری های بازار) نسبت به شوک های سودآوری آتی دارد. به عبارت دیگر، کارایی بازار مجموع، ظرفیت قیمت سهام را برای پیش بینی سود آتی شرکت، تقویت می کند. با این وجود، برای شاخص های طبیعی که به طور منحصربفرد مد نظر قرار می گیرند خیلی روشن نیستند. گرچه ضرایب تعدیل جزئی و نسبت سیگنال به نویز حساسیت بازده جاری(یا ارزشگذاری های بازار) به شوک های سودآوری آتی را افزایش می دهد، برای سایر معیارها به نتایج متناقضی دست یافتیم…

Abstract

This study assesses the link between market efficiency proxies and the capacity of stock prices to anticipate a firm’s future economic performance. The analysis, which covers firms from 31 countries in the period 1990e2019, reveals a strong association between the average score of market efficiency proxies and the sensitivity of current stock returns (“normalized” prices) to future profitability. These results are robust to several sensitivity tests, including different definitions of the profitability measure (earnings, cash flows, firm-specific earnings and ROA). Further analysis unveils heterogeneity in the association between popular proxies of market efficiency and the sensitivity of current stock returns (“normalized” prices) to future profitability. The signal-to-noise ratio and the partial adjustment coefficient are the market efficiency measures that display a higher association with the capacity of stock prices to track future profitability. Critically, other indicators display a weak association after controlling the effect of liquidity or the information environment.

Keywords: Price informativeness; Market efficiency; Long-term fundamentals

۱.Introduction

 The collection, processing, and aggregation of dispersed information about the fundamentals of the economy is an important function of financial markets. Trading in secondary markets impounds information acquired by investors into prices. Market efficiency refers to the extent to which available information is impounded into prices fully, quickly and correctly (Griffin, Kelly, and Nardari 2010). The concepts of weak-, semi-, and strong-form efficiency introduced by Fama (1970) translate the degree to which the efficient market hypothesis (EMH) can be applied to markets. Under the weak form, prices fully reflect the information implicit in the sequence of past prices, whereby future changes in stock prices are not predictable. The semi-strong (strong) form of EMH asserts that prices convey all public (public and private) available information…

۶.Final remarks

 This study evaluates the link between market efficiency proxies and the capacity of stock prices to predict a firm’s future economic performance. Our sample covers firms located in 31 countries and the time frame ranging from 1990 to 2019. Based on a set of popular market efficiency proxies, a synthetic score is constructed. Strikingly, that score correlates positively with the sensitivity of current returns (or market valuations) to future profitability shocks. To put it another way, aggregate market efficiency bolsters the capacity of stock prices to predict a firm’s future earnings. However, the results for raw proxies considered individually are not so clear-cut. While the partial adjustment coefficient and the signal-to-noise ratio enhance the sensitivity of current returns (or market valuations) to future profitability shocks, we obtain mixed findings for other measures…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله در مورد حسابداری

مقالات مدیریت

دانلود مقاله در مورد بازارهای مالی

مقاله درباره عملکرد مالی

مقاله درباره قیمت سهام

مقاله در مورد بازده بازار

مقاله درباره پیش بینی متغیرهای مالی