مقاله انگلیسی جهت گیری بازار منعطف و فعال در ارتباط با عملکرد سرمایه گذاری جسورانه شرکت های کوچک و متوسط در زمینه صادرات: نقش واسطه ای ظرفیت های بازاریابی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1208

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ :  جهت گیری بازار منعطف(پاسخگو) و فعال در ارتباط با عملکرد سرمایه گذاری جسورانه شرکت های کوچک و متوسط در زمینه صادرات: نقش واسطه ای ظرفیت های بازاریابی

عنوان کامل انگلیسی:

Responsive and proactive market orientation in relation to SMEs’ export venture performance: The mediating role of marketing capabilities

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1208)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف این مطالعه بهبود درک نحوه ارتباط جهت گیری بازار و ظرفیت های بازاریابی با عملکرد سرمایه گذاری جسورانه در زمینه صادرات می باشد. نتایج برای نمونه ای از ۳۳۹ SME صادراتی در صنایع مختلف از یک کشور اروپایی پس از یک دوره گذار  بزرگ گزارش شده است. یافته ها نشان می دهد که جهت گیری بازار منعطف و فعال تأثیرات متفاوتی بر قیمت گذاری و ظرفیت های توسعه محصول دارند که به نوبه خود هر دو با مزیت رقابتی رابطه مثبت دارند و در نتیجه منجر به عملکرد سرمایه گذاری جسورانه در زمینه صادرات می شوند. این یافته ها ممکن است به شرکت های کوچک و متوسط برای تصمیم گیری در مورد چگونگی تخصیص منابع محدود خود برای بهبود جهت گیری در بازار صادراتی و ظرفیت های بازاریابی با هدف بهبود عملکرد سرمایه گذاری جسورانه در زمینه صادرات کمک کنند.

کلیدواژه ها: جهت گیری بازار ، ظرفیت های بازاریابی ، مزیت رقابتی ، عملکرد سرمایه گذاری جسورانه در زمینه صادرات

Abstract

This study aims to improve understanding of how export market orientation and marketing capabilities relate to export venture performance. Results are reported for a sample of 339 exporting small and medium-sized enterprises (SMEs) across multiple industries from a highly open post-transitional European country. The findings show that a responsive and a proactive market orientation have different effects on pricing and product development capabilities, which in turn are both positively related to differentiation advantage and thereby export venture performance. These findings may help exporting SMEs while deciding on how to allocate their limited resources to improve their export market orientation and marketing capabilities with a view to enhancing their export venture performance.

Keywords: Market orientationn Marketing capabilities, Differentiation advantage, Export venture performance

۱.Introduction

 The considerable interest seen in market orientation over the last three decades has led to better understanding of the complex nature and performance outcomes of market orientation. Yet, research on the role played by market orientation is less developed in the exporting literature (Abdul-Talib & Abd-Razak, 2020; Cadogan, 2012; Nakos, Dimitratos, & Elbanna, 2019), particularly in the context of SMEs (Solano Acosta, Herrero Crespo, & Collado Agudo, 2018). A company’s market orientation in the domestic market does not automatically mean the company has adopted the same level of market orientation in its export markets (Cadogan, Diamantopoulos, & Siguaw, 2002). More studies are therefore needed to determine the true benefits a market orientation brings to companies which operate across borders. Existing studies on export market orientation often examine its impact on export performance, whereas the effects on the company’s capabilities have attracted much less research attention (˙Ipek & Bıçakcıo˘glu-Peynirci, 2020). There is limited knowledge concerning the source of capabilities (Barney, 2014), especially how companies can improve their marketing capabilities (Morgan, Feng, & Whitler, 2018; Vorhies, Orr, & Bush, 2011). While research interest in marketing capabilities has grown in past years, scholars often combine various marketing capabilities within a secondorder construct (e.g., Martin, Javalgi, & Ciravegna, 2020; Morgan, Vorhies, & Mason, 2009; Vorhies et al., 2011), thereby hindering understanding of the antecedents and consequences of specific marketing capabilities. In this vein, the effects of export market orientation on two marketing capabilities deserve special attention: (1) product development capabilities, since innovations are often highlighted as being essential to compete successfully in foreign markets (Paul, Parthasarathy, & Gupta, 2017); and (2) pricing capabilities, because price is the most important driver of profits, yet is often not well managed in business practice (Dutta, Bergen, Levy, Ritson, & Zbaracki, 2002; Hinterhuber, 2016) and is an under-researched topic in academic research, particularly in the exporting literature (Argouslidis & Indounas, 2010)…

۵.۲.Managerial implications

 This study also raises important managerial implications. The findings of the study can help exporting SMEs to allocate scarce resources to improve their export venture performance. Building on the study findings, we advise exporting SMEs to pay attention not only to product development capabilities, but also to pricing capabilities since both types can improve the company’s differentiation advantage and thus its export venture performance. This is important because SMEs often focus on product quality and innovation as the main source of their competitive advantage (Bocconcelli et al., 2018). Moreover, we advise exporting SMEs with weaker product development capabilities to invest relatively more in improving PMO. In contrast, improving a company’s RMO may be more beneficial for exporting SMEs with weaker pricing capabilities. This recommendation is consistent with researchers who critically point out that achieving and maintaining a high level of market orientation is not only costly (Cadogan et al., 2016; Herhausen, 2016), but may actually be detrimental to export performance (Cadogan et al., 2009)…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله مدیریت ۲۰۲۲

دانلود مقاله بازاریابی ۲۰۲۲

دانلود مقاله مدیریت بازرگانی ۲۰۲۲

دانلود مقاله در مورد مدیریت عملکرد ۲۰۲۲

دانلود مقاله در مورد مدیریت سرمایه گذاری ۲۰۲۲

دانلود مقاله در مورد ریسک های مالی ۲۰۲۲

 دانلود مقاله درباره مزیت رقابتی ۲۰۲۲

دانلود مقاله ۲۰۲۲ درباره شرکت های کوچک و متوسط

دانلود مقاله انگلیسی ۲۰۲۲