اطلاعیه

جغرافیا و اقلیم شناسی

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی علوم طبیعی و جغرافیا گرایش های اقلیم شناسی ، جمعیت شناسی

بررسی GPS و GIS

دانلود پروژه های رشته ی جغرافیا اقلیم شناسی جمعیت شناسی

کد محصول:GR26 تعداد صفحات: ۱۴۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده  …. ۲ پیشگفتار  …. ۳ فصل اول : آشنایی کلی با سیستم موقعیت‌یاب جهانی GPS … ۸ روش تعیین موقعیت توسط GPS …. ۹ روش محاسبه مسافت از ماهواره  ….۱۰ مزایای سیستم GPS ….۱۱ روش کنترل ماهواره‌ها از زمین  ….۱۲ …

مشاهده جزییات

نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

دانلود پروژه های رشته ی جغرافیا اقلیم شناسی جمعیت شناسی

کد محصول:GR25 تعداد صفحات: ۲۲۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۱۰۰۰ تومان فهرست مطالب : چکیده ۱ ۱-فصل اول – کلیات تحقیق مقدمه ۲ ۱-۱- بیان مسئله ۲ ۱-۲- پیشینه تحقیق ۲ ۱-۳- فرضیات تحقیق ۴ ۱-۴- اهمیت موضوع تحقیق ۵ ۱-۵- اهداف تحقیق ۵ ۱-۶- روش تخقیق ۷ ۱-۷- مشکلات ۹ …

مشاهده جزییات

منوگرافی روستای چهل حصار

دانلود پروژه های رشته ی جغرافیا اقلیم شناسی جمعیت شناسی

کد محصول:GR24 تعداد صفحات: ۱۹۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب بخش اول ۱ مقدمه ۲ موضوع تحقیق : ۴ اهداف تحقیق : ۴ بیان وتعریف مسئله : ۷ اهمیت وضرورت تحقیق : ۱۰ نوع تحقیق : ۱۱ نوع مطالعه : ۱۴ روشهای تحقیق ومراحل کار : ۱۴ ابزار وتکنیکهای گرد آوری اطلاعات : ۱۴ مشکلات تحقیق: ۱۶ بخش دوم …

مشاهده جزییات

منوگرافی روستای لاین نو

دانلود پروژه های رشته ی جغرافیا اقلیم شناسی جمعیت شناسی

کد محصول:GR23 تعداد صفحات: ۱۶۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب بخش اول ۱ طرح تحقیق ۱ پیشگفتار ۲ اهداف تحقیق ۴ بیان و تعریف مسئله: ۶ اهمیت و ضرورت تحقیق ۸ نوع تحقیق ۱۰ روش تحقیق: ۱۳ نوع مطالعه: ۱۴ ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۵ بخش دوم ۱۶ شناسایی جغرافیایی روستای لاین نو ۱۶ مقدمه ای بر جغرافیای طبیعی ۱۷ شناخت …

مشاهده جزییات

مطالعه و بررسی ویژگی های روستای دوغایی

دانلود پروژه های رشته ی جغرافیا اقلیم شناسی جمعیت شناسی

کد محصول:GR22 تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه بخش اول: طرح تحقیق بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق ادبیات تحقیق روش تحقیق مشکلات تحقیق بخش دوم : شناسایی کلی روستا شناسایی محیط جغرافیایی شناخت مختصر تاریخچه قوچان موقعیت جغرافیایی شهرستان قوچان موقعیت جغرافیایی …

مشاهده جزییات

طرح مطالعات شناخت شهر ابهر

دانلود پروژه های رشته ی جغرافیا اقلیم شناسی جمعیت شناسی

کد محصول:GR21 تعداد صفحات: ۵۴ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده : ۵ جغرافیای تاریخی شهر ابهر ۵ راه‌ها ودروازه‌های ابهر ۶ زمین ابهر : ۷ موقعیت ۸ کشاورزی ۹ انگور ابهر ۹ گردشگری ۱۰ جاذبه‌های تاریخی: ۱۰ جاذبه‌های مذهبی ۱۰ محله‌های ابهر ۱۱ دهستانها ۱۳ روستاها ۱۳ …

مشاهده جزییات

شهرسازی جدید در ایران

دانلود پروژه های رشته ی جغرافیا اقلیم شناسی جمعیت شناسی

کد محصول:GR20 تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : ۱- پیشگفتار ۱-۱- شهرهای جدید در ایران ۲-۱- اهداف عمده جدید ایران ۳-۱- نکته ای در حاشیه نوسازیها ۴-۱- روشهای طارحی محیط (نظریه های اثباتی و هنجاری) ۵-۱- نظریه اثباتی ۲- دانش محتوایی ۱-۲- کاهش هزینه ساخت …

مشاهده جزییات

بررسی جغرافیایی شهر کهک – نوفل لوشاتو – استان قم

دانلود پروژه های رشته ی جغرافیا اقلیم شناسی جمعیت شناسی

کد محصول:GR19 تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول- کلیات تحقیق     ۱ ۱-۱ موقعیت منطقه ی مورد مطالعه    ۲ ۱-۲ بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح     ۴ ۱-۳ پیشینه تحقیق     ۵ ۱-۴ اهداف تحقیق     ۸ ۱-۵ سئولات تحقیق     ۹ ۱-۶ …

مشاهده جزییات

سنجش رضایت روستائیان از عملکرد دهیاری ها

دانلود پروژه های رشته ی جغرافیا اقلیم شناسی جمعیت شناسی

کد محصول:GR18 تعداد صفحات: ۲۰۰صفحه فایل WORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۴ ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت تحقیق ۵ ۱-۴- اهداف تحقیق ۱۰ ۱-۴-۱- ۱-۴-۱-هدف اصلی تحقیق ۱۰ ۱-۴-۲-اهداف فرعی تحقیق ۱۰ ۱-۵- متغییرهای تحقیق  ۱۰ ۱-۶- سئوالات تحقیق   ۱۱ ۱-۷- فرضیه های تحقیق ۱۱ ۱-۸-پیشینه تحقیق  ۱۲ ۱-۹-قلمرو تحقیق ۱۶ ۱-۹-۱-قلمرو موضوعی ۱۶ ۱-۹-۲-قلمرو مکانی ۱۶ ۱-۹-۳-قلمرو زمانی ۱۶ …

مشاهده جزییات

بررسی حوزه آبخیز رودخانه ( بیرجند)

دانلود پروژه های رشته ی جغرافیا اقلیم شناسی جمعیت شناسی

کد محصول:GR17 تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول ۱ـ۱ طرح مسأله ۲ـ۱ فرضیه‌ها ۳ـ۱ ضرورت و اهداف تحقیق ۴ـ۱ روش تحقیق ۵ـ۱ پیشینه تحقیق ۶ـ۱ موقعیت حوزه مورد مطالعه فصل دوم : زمین‌شناسی مقدمه ۲ـ۲ زمین‌ساخت (تکتونیک) ۳ـ۲ چینه‌شناسی و سنگ‌شناسی چینه‌شناسی بلوک …

مشاهده جزییات