اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه فرهنگ شرکتی و مقایسه پذیری صورت های مالی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳ دارای ۱۱  صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۳۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد

کد محصول: H888

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Advances in Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

متغیر : دارد (تعریف و نحوه اندازه گیری متغیرها به طور کامل درج شده است)

فرضیه:  دارد

مدل مفهومی: مدل ریاضی دارد

پرسشنامه : ندارد

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۷ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۸۵۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ : فرهنگ شرکتی و مقایسه پذیری صورت های مالی

عنوان کامل انگلیسی:

Corporate culture and financial statement comparability

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

در این مقاله، به طور تجربی تأثیر فرهنگ شرکتی بر مقایسه پذیری صورت های مالی بررسی می شود. پیش‌بینی می شود که شرکت‌هایی با فرهنگ شرکتی قوی، مدیرانی با فرصت‌طلبی کمتر دارند که در مواجهه با رویدادهای اقتصادی مشابه، تصمیمات همگنی اتخاذ می‌کنند و در نتیجه مقایسه پذیری حسابداری بیشتر می‌شود. برای نمونه‌ای از شرکت‌های ایالات متحده، شواهد تجربی منطبق بر این پیش‌بینی یافت شد که نشان می دهد شرکت‌هایی با فرهنگ شرکتی قوی، مقایسه پذیری بیشتری در میان هم صنف ها و صنایع دارند.این نتایج با استفاده از نمونه متعادل آنتروپی، تصحیح سوگیری انتخاب نمونه با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن، و به کارگیری معیارهای مختلف فرهنگ شرکتی همچنان معتبر هستند. تجزیه و تحلیل بیشتر نشان می دهد که تغییر ناگهانی مدیر عامل که شرکت ها را به سمت فرهنگ شرکتی قوی تر سوق می دهد(دور می کند)، به طور مثبت (منفی) بر مقایسه پذیری حسابداری پس از تغییر مدیرعامل تأثیر می گذارد. این نتایج بینش جدیدی در مورد نقش فرهنگ شرکتی در گزارشگری مالی ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: فرهنگ شرکتی، مقایسه پذیری صورت های مالی.

۱.مقدمه

در این مطالعه، به بررسی تجربی رابطه قدرت فرهنگ شرکتی با مقایسه پذیری صورت های مالی می پردازیم. فرهنگ شرکتی یک نهاد غیررسمی است که ارزش ها و هنجارهای سازمان را در بر می گیرد (اوریلی و چتمن، ۱۹۹۶). مدیران ارشد به طور فزاینده ای برای فرهنگ شرکتی ارزش قائل هستند و برای ایجاد یک فرهنگ سازمانی قوی، که از نظر آنها باعث خلق ارزش می شود، تلاش می کنند (گراهام، گرنان، هاروی، و راجگوپال، ۲۰۲۲). مطالعات تجربی همچنین نشان می‌دهند که شرکت‌هایی با فرهنگ سازمانی قدرتمند، عملکرد و کارایی بهتری دارند (ادمانز، ۲۰۱۲؛ گیسو، ساپینزا، و زینگالس، ۲۰۱۵؛ لی، ۲۰۲۲؛ ژو، فرناندو، و تام، ۲۰۱۹). این رابطه بین فرهنگ و عملکرد به ویژه در دوران رکود اقتصادی آشکارتر است(لی، لیو، مای، و ژانگ، ۲۰۲۱؛ لینز، سرویس، و تامایو، ۲۰۱۷)…

۳.۳.مدل تجربی

در این مطالعه استدلال می کنیم که قدرت فرهنگ شرکت به طور مثبت با مقایسه پدیری صورت های مالی مرتبط است. فرانسیس و همکاران (۲۰۱۴) با استناد به مطالعه لانگ، مافت و اوونز، ۲۰۱۰، بیان می کنند که هیچ دستورالعمل نظری یا تجربی برای انتخاب مجموعه ای از متغیرهای کنترلی برای گنجاندن در مدلی که مقایسه پذیری حسابداری را توضیح می دهد، وجود ندارد. با این وجود، آنها اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری و سایر متغیرهایی را که به طور بالقوه با بسیاری از ویژگی‌های نامشهود خاص شرکت مرتبط هستند، کنترل می‌کنند. در این مطالعه رویکرد و متغیرهای کنترل آنها را برای اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اهرم، جریان نقدی حاصل از عملیات، یک متغیر شاخص برای نشان دادن شرکت های حسابرسی BIG-4، انحراف استاندارد فروش و جریان نقدی حاصل از عملیات، درصد فصل‌های زیان‌ده و انحراف استاندارد رشد فروش را دنبال می‌کنیم…

۷.جمع بندی

در این مطالعه،  به طور تجربی بررسی می کنیم که چگونه قدرت فرهنگ شرکتی با مقایسه پذیری صورت های مالی مرتبط است. با استفاده از نمونه‌ای از شرکت‌های ایالات متحده و معیارهای جدید مبتنی بر یادگیری ماشینی در مورد فرهنگ شرکتی، دریافتیم که شرکت‌هایی با فرهنگ شرکتی قوی‌تر مقایسه پذیری صورت‌های مالی بیشتری دارند. این نتایج بر اساس تفاوت های قابل مشاهده در ویژگی های شرکت یا سوگیری انتخاب نمونه ناشی از تصادفی نبودن تبیین نمی شوند. تحلیل‌های بیشتر نشان می‌دهد که جابجایی‌های ناگهانی مدیرعامل که شرکت را به سمت یک فرهنگ شرکتی قوی‌تر سوق می‌دهد (دور می کند) ، به طور مثبت (منفی) بر مقایسه پذیری حسابداری پس از جابجایی‌ تأثیر می‌گذارد. این یافته‌ها مطابق با این استدلال می باشد که مدیران در شرکت‌هایی با فرهنگ شرکتی قوی اقدامات فرصت‌طلبانه کمتری انجام می دهند و در نتیجه در مواجهه با رویدادهای اقتصادی مشابه، تصمیم‌گیری یکدست‌تر می‌شود. یافته های ما به دو رشته منحصر به فرد ادبیات کمک می کند. اول، ما شواهد جدیدی در مورد نحوه تاثیرگذاری فرهنگ شرکتی بر نتایج گزارشگری مالی ارائه می‌دهیم، و دوم، ادبیات مربوط به مزایای اقتصادیِ داشتن یک فرهنگ شرکتی قوی را توسعه می‌دهیم.

فرضیه

H1. شرکت هایی با فرهنگ شرکتی قوی نسبت به شرکت هایی با فرهنگ شرکتی ضعیف، مقایسه پذیری صورت های مالی بیشتری دارند.

Abstract

In this paper, I empirically examine the influence of corporate culture on the comparability of financial statements. I predict that firms with strong corporate cultures have less-opportunistic managers, who make homogenous decisions when faced with similar economic events, resulting in greater accounting comparability. For a sample of U.S. companies, I find empirical evidence consistent with this prediction: firms with strong corporate cultures have greater peer- and industry-level comparability. These results are robust to using an entropybalanced sample, correcting for sample selection bias using Heckman’s two-step procedure, and employing different measures of corporate culture strength. Further analysis reveals that sudden CEO turnovers that move firms towards (away from) a stronger corporate culture positively (negatively) influence post-turnover accounting comparability. My results provide new insights on the role of corporate culture for financial reporting.

Keywords: Corporate culture, Financial statement comparability.

۱.Introduction

In this study, I empirically examine how the strength of corporate culture relates to financial statement comparability. Corporate culture is an informal institution that comprises firmly held values and norms within an organization (O’Reilly & Chatman, 1996). Senior executives increasingly value and strive for building a strong corporate culture, which they deem value-enhancing (Graham, Grennan, Harvey, & Rajgopal, 2022). Empirical studies also show that firms with strong corporate cultures have better firm performance and efficiency (Edmans, 2012; Guiso, Sapienza, & Zingales, 2015; Li, 2022; Xu, Fernando, & Tam, 2019). This culture-performance link is particularly more apparent during economic downturns (Li, Liu, Mai, & Zhang, 2021; Lins, Servaes, & Tamayo, 2017)…

۳.۳.Empirical model

I argue that the strength of corporate culture is positively associated with financial statement comparability. Citing Lang, Maffett, & Owens, 2010, Francis et al. (2014) state that there is no theoretical or empirical guidance in choosing the set of control variables to include in a model explaining accounting comparability. Nonetheless, they control for firm size, market-to-book ratio, and other variables that potentially correlate with many unobservable firm-specific characteristics. I follow their approach and control for firm size, market-to-book ratio, leverage, cash flow from operations, an indicator variable to denote Big 4 audit firms, standard deviation of sales and cash flow from operations, percentage of loss-incurring quarters, and standard deviation of sales growth…

۷.Conclusion

In this study, I empirically examine how the strength of corporate culture relates to comparability of financial statements. Using a sample of U.S. firms and newly-develop machine-learning-based measure of corporate culture, I find that firms with stronger corporate cultures have greater financial statement comparability. These results are not explained by observable differences in firm characteristics or sample selection bias resulting from non-randomness. Further analyses suggest that sudden CEO turnovers that move the firm towards (away from) a stronger corporate culture, positively (negatively) influence accounting comparability post-turnover. These findings are in line with the intuition that managers in strong culture firms tend to act less opportunistically, resulting in more homogenous decision-making when faced with similar economic events. My findings contribute to two unique strands of literature. First, I provide new evidence on how corporate culture has implications for financial reporting outcomes, and second, I extend the literature on the economic benefits of having a strong corporate culture…

hypothesis

H1. Firms with strong corporate cultures have greater financial statement comparability than firms with weak corporate cultures.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله ۲۰۲۳ حسابداری

مقاله ۲۰۲۳ در مورد گزارشگری مالی

مقاله ۲۰۲۳ در مورد حسابداری مالی

دانلود مقاله ۲۰۲۳ در مورد حسابداری مدیریت

مقاله ۲۰۲۳ درباره کیفیت اطلاعات حسابداری

مقاله در مورد حسابداری رفتاری با ترجمه فارسی

مقالات ۲۰۲۳ فرهنگ سازمانی

مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه