اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه روایی و پایایی ابزاری برای سنجش شایستگی های تفکر نوآورانه آموزشی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۱ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1070

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Teaching and Teacher Education

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۴۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  روایی و پایایی ابزاری برای سنجش شایستگی های تفکر نوآورانه آموزشی

عنوان کامل انگلیسی:

The validity and reliability of a tool for measuring educational innovative thinking competencies

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف از این تحقیق، توسعه ابزاری معتبر و مطمئن برای سنجش شایستگی های تفکر نوآورانه با توجه به آموزش می باشد. ایجاد ابزار با استفاده از  نظریه های شناختی ، تجربی و فرهنگی اجتماعی انجام شد. روایی و پایایی ابزار با استفاده از روش های کمی در سه مرحله اصلی انجام شد: روایی محتوا با توافق بین ارزیاب ها. روایی سازه با استفاده از تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل عاملی تأییدی،  روایی همزمان از طریق همبستگی بین مقیاس ها. شرکت کنندگان، ده مربی و ۷۴۳ دانشجوی معلمی از دو موسسه آموزش عالی بودند. این یافته ها ابزاری را برای سنجش شایستگی های تفکر نوآورانه آموزشی در زمینه آموزش معلمان ایجاد کرد.

واژه های کلیدی: تفاوت های فردی ، شایستگی های تفکر نوآورانه ، ابزار اندازه گیری ، دانشجویان علمی ، آموزش معلمان ، پایایی ، روایی

۱.مقدمه

در جهانی که مدام در حال تغییر است ، یکی از رمزهای موفقیت ، استفاده از راه حل های نوآورانه برای مشکلات است   (باراک و آشر ، ۲۰۱۹ ؛ شورای تحقیقات ملی ، ۲۰۱۲ ؛ OECD ، ۲۰۱۶ ؛ کوتاه و کلر بل ، ۲۰۱۹). در نتیجه ، نوآوری به عنوان یک شایستگی مهم قرن بیست و یکم در نظر گرفته می شود که منجر به رشد در همه زمینه های جامعه می شود (باراک ، مراد و راگونیس ، ۲۰۱۴ ؛ باراک و آشر ، ۲۰۱۹ ؛ دامانپور ، ۲۰۱۴ ؛ لیندفورس و هیلمولا ، ۲۰۱۶ ؛ شورت و کلر -بل ، ۲۰۱۹ ؛ واگنر ، ۲۰۱۵). نیاز به نوآوری چالش هایی را به وجود می آورد که باعث ایجاد انگیزه برای بهره وری بیشتر در فرد و در نتیجه پیشرفت جامعه می شود (امین ، ۲۰۱۶ ؛ شورای تحقیقات ملی ، ۲۰۱۲ ؛ OECD ، ۲۰۱۶)…

۴.خلاصه و بحث

  هدف مطالعه حاضر توسعه ابزاری معتبر و مطمئن برای سنجش شایستگی های تفکر نوآورانه در زمینه آموزش ، با تمرکز بر جامعه دانشجویان معلمی بود. دانشجویان معلمی معلمان نسل آینده نوآوران هستند و مخاطبان اصلی برای انتقال این شایستگی های مهم و ارزشمند هستند (OECD ، ۲۰۱۶ ؛ زوهار و کوهن ، ۲۰۱۶). بنابراین ، یک دید جامع و عمیق تر به مفاهیم موجود در زمینه آموزش ،همراه با ارائه ابزار مربوطه برای پر کردن شکاف های روش شناختی و نظری در رابطه با تفکر نوآورانه در آموزش ، نیاز بود (باراک و آشر ، ۲۰۱۹ ؛ مانه ، ۲۰۱۵ ؛ واگنر ، ۲۰۱۵ ؛ زاک و کریزاج ، ۲۰۱۷ ؛ زیتز و ساکای-میلر ، ۲۰۱۶) . توسعه این ابزار توسط نظریه های شناختی ، یادگیری تجربی و فرهنگی اجتماعی انجام شد…

Abstract

The study’s purpose was to develop a valid and reliable tool for measuring innovative thinking competencies with reference to education. The tool development was guided by the cognitive, experiential, and sociocultural theories. The validity and reliability of the tool were established using quantitative methods through three main stages: Content validity by inter-rater agreement; Construct validity by principle component analysis and confirmatory factor analysis; Concurrent validity by correlations between scales. The participants were ten educators and 743 preservice teachers from two higher education institutions. The findings produced a tool for measuring educational innovative thinking competencies in the context of teacher education.

Keywords: Individual differences, Innovative thinking competencies, Measurement tool, Preservice teachers, Teacher education, Reliability, Validity

۱.Introduction

 In a world of global changes, one of the keys to success is to apply innovative solutions to problems (Barak & Usher, 2019; National Research Council, 2012; OECD, 2016; Short & Keller-Bell, 2019). Consequently, innovation is considered as an important 21st-century competency that leads to growth in all branches of society (Barak, Morad, & Ragonis, 2014; Barak & Usher, 2019; Damanpour, 2014; Lindfors & Hilmola, 2016; Short & Keller-Bell, 2019; Wagner, 2015). The need to innovate raises challenges that motivate the individual to be more productive and thereby catalyzing the progress of society (Amin, 2016; National Research Council, 2012; OECD, 2016)…

۴.Summary and discussion

 The goal of the current study was to develop a valid and reliable tool for measuring innovative thinking competencies in the field of education, with a focus on the population of preservice teachers. Preservice teachers are the teachers of the future generation of innovators and are a key target audience for imparting these important and valued competencies (OECD, 2016; Zohar & Cohen, 2016). Thus, a deeper and updated comprehensive view of the concept within the field of education was required, together with the provision of relevant tool to bridge the methodological and theoretical gaps in relation to innovative thinking in education (Barak & Usher, 2019; Manea, 2015; Wagner, 2015; Zach & Krizaj, 2017; Zeitz & Sakai-Miller, 2016). The development of the tool was driven by cognitive, experiential learning, and sociocultural theories.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید رشته مدیریت با ترجمه فارسی

مقالات جدید مدیریت آموزشی با ترجمه تخصصی

مقالات انگلیسی جدید درباره نوآوری با ترجمه تخصصی

مقالات انگلیسی جدید درباره شایستگی با ترجمه تخصصی

مقالات انگلیسی درباره علوم تربیتی با ترجمه تخصصی