اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابداری و گزارشگری تنوع زیستی شرکت: شاخص های افشا شده در گزارش های پایداری

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۴ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF و ۴۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد. در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید انلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H487

سال نشر: ۲۰۱۹

ناشر: الزویر

نام مجله: Ecological Indicators

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۱ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۲۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  حسابداری و گزارشگری تنوع زیستی شرکت در کشورهایی با تنوع زیستی بالا: بررسی شاخص هایی که در گزارش های پایداری افشا شده است

عنوان انگلیسی:

Corporate biodiversity accounting and reporting in mega-diverse countries: An examination of indicators disclosed in sustainability reports

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

کاهش تنوع زیستی ثبات اکوسیستم را تهدید می کند و بازتاب یک شکاف عظیم در مرزهای جهانی است. این شرایط می تواند توسعه پایدار را تهدید کند و خطرات هشدار دهنده ای را برای اقتصاد جهانی ایجاد کند.ماهیت تمامی کسب و کارها به طور مستقیم یا غیر مستقیم، وابسته به تنوع زیستی و طیف های جهانی خدمات اکوسیستم هستند، و در مورد این که چرا و چگونه بخش خصوصی می تواند به طور موثر به جوامع پایدار زیست محیطی کمک کند، بحث های جدی وجود دارد. در این زمینه، حسابداری و گزارشگری تنوع زیستی شرکت در جستجوی اطلاعات مربوط به مدیریت تنوع زیستی با بکارگیری مجموعه ای از شاخص های کمی و کیفی جامع ، معتبر و موثق ، می باشد . این مقاله با ارائه بررسی انتقادی از آنچه که سازمان های تجاری در کشورهای با تنوع زیستی بالا در مورد حفاظت و مدیریت تنوع زیستی گزارش می دهند ، از طریق معیارهای عملکردی پذیرفته شده که در گزارش های پایداری و عوامل تعیین کننده آن افشا شده است، به این مسیر کمک می کند.

این مطالعه مبتنی بر یک شاخص افشای ترکیبی ،برای بررسی جامع عملکرد گزارش شده در مورد مدیریت و حفاظت از تنوع زیستی ، طراحی شده است. با استفاده از مدلسازی رگرسیونی پویسون و گاوس بیزین، روابط بالقوه شاخص های تنوع زیستی با ویژگی های ملی، اندازه سازمانی و وابستگی صنعتی مورد بررسی قرار می گیرند. مهمتر از همه، نقش سازنده حسابداری و گزارشگری تنوع زیستی در ارتباط با عملکرد و پاسخگویی نسبت به ذینفعان مربوطه، تحت محدوده جامعه ی پایدار زیست محیطی بررسی می شود. مهمترین پیش بینی کننده های شاخص های تنوع زیستی افشای مربوط به ویژگی های مرتبط با مکان (به عنوان مثال اثر کشور) همراه با وابستگی صنعتی این سازمان ها است. در مقابل، به نظر نمی رسد که اندازه سازمانی تأثیر قابل توجهی بر افشای شاخص های تنوع زیستی داشته باشد. به ویژه، شرکت های برزیلی، بولیوی و مالزی بالاترین سطح افشاء را در شاخص های تنوع زیستی نشان می دهند، در حالی که پایین ترین سطح برای شرکت هایی از فیلیپین دیده می شود. با توجه به تفاوت های مربوط به بخش های تجاری نمونه مورد مطالعه، دریافتیم شاخص های تنوع زیستی بیشتر توسط شرکت های مواد، انرژی، صنایع، کالاهای مصرفی و بخش های خدماتی گزارش شده است. تقریبا پایین ترین سطح گزارش برای بخش های مراقبت های بهداشتی و فن آوری اطلاعات مشاهده می شود. تنوع قابل توجهی در میان شرکت ها، بخش ها، کشورها و همچنین شاخص های فردی مشهود است. تجزیه و تحلیل های برگرفته از این مطالعه نشان می دهد که گزارش شاخص های عملکرد تنوع زیستی، به عنوان بخشی از سیستم حسابداری مدیریتی گسترده شرکت، ناچیز می باشد و در اکثر موارد به اظهارات کلی و / یا مبهم محدود می شوند، با داده های کمی و شفاهی پراکنده و محدود در مورد مدیریت تنوع زیستی.

کلیدواژگان: شاخص های تنوع زیستی، حسابداری و گزارشگری پایدار ، افشای تنوع زیستی سازمان، شاخص افشا، کشورهای با تنوع زیستی بالا

۵.بحث و نتیجه گیری

این مطالعه به دنبال تجزیه و تحلیل روندهای گزارشگری فرآیندهای شاخص های تنوع زیستی افشا شده در گزارش های پایداری مستقل شرکت های فعال در کشورهای دارای تنوع زیستی ، می باشد. ارزیابی ما بر اساس ۱۸۲ گزارش جمع آوری شده از پایگاه داده GRI انجام گرفت و یک شاخص افشای ترکیبی برای بررسی جامع بودن عملکرد گزارش شده در مورد مدیریت و حفاظت از تنوع زیستی ارائه شد. به طور خلاصه، یافته های اصلی به شرح ذیل می باشد: مهمترین عامل پیش بینی کننده افشا تنوع زیست محیطی کسب و کارها، ویژگی های مرتبط با مکان (به عنوان مثال اثر کشور) و سپس وابستگی صنعتی این سازمان ها می باشد. از سوی دیگر به نظر نمی رسد اندازه سازمانی تأثیر معناداری بر افشای شاخص های تنوع زیستی داشته باشد. . به ویژه، شرکت های برزیلی، بولیوی و مالزی بالاترین سطح افشاء را در شاخص های تنوع زیستی نشان می دهند، در حالی که پایین ترین سطح برای شرکت هایی از فیلیپین دیده می شود. با توجه به تفاوت های مربوط به بخش های تجاری نمونه مورد مطالعه، دریافتیم شاخص های تنوع زیستی بیشتر توسط شرکت های مواد، انرژی، صنایع، کالاهای مصرفی و بخش های خدماتی گزارش شده است.

Abstract

Ongoing biodiversity decline threatens ecosystem stability and reflects an overarching planetary boundary being breached. It undermines enabling conditions for sustainable development and posits alarming risks to the global economy. All business entities are dependent to biological diversity and the planetary spectrum of ecosystem services either directly or indirectly and there is a strong debate on why and how the private sector can effectively contribute to ecologically sustainable societies. In this context, corporate biodiversity accounting and reporting seeks to capture information relevant to biodiversity management by employing a certain set of comprehensive, valid and credible quantitative as well as qualitative indicators. This paper seeks to contribute to this direction by providing a critical evaluation of what business entities of mega-diverse countries report on biodiversity conservation and management through widely-accepted performance metrics disclosed in their sustainability reports along with underlying determinants.

The assessment relies on a composite disclosure index devised to investigate the comprehensiveness of reported performance on biodiversity management and conservation. By employing Poisson and Gaussian Bayesian regression modeling, potential associations of biodiversity indicators with national specificity, organizational size and industrial affiliation are examined. Crucially, the constructive role of biodiversity accounting and reporting in communicating performance and discharging accountability towards relevant stakeholders is investigated, under the scope of an ecologically sustainable society. Most important predictors of biodiversity indicators disclosure pertain to spatial characteristics (i.e. country effects), along with the industry affiliation of the organizations. In contrast, organizational size does not seem to have a significant effect on the disclosure of biodiversity indicators. In particular, Brazilian, Bolivian and Malaysian enterprises exhibit the highest disclosure levels in biodiversity indicators, whereas the lowest levels are observed for those from Philippines. In terms of differences according to the business sector the sample reporters pertain to, we find biodiversity indicators are mostly reported by enterprises of the materials, energy, industrials, consumer staples and utilities sectors. Comparatively lowest levels are observed for the health care and information technology sectors. Considerable variation among companies, sectors, countries as well as individual indicators is evident. The analysis derived from the study suggests that performance indicators of biological diversity, as part the firm’s broader management accounting system, are still underreported and in most cases confined to generic and/or vague statements, with quantitative data and narratives on managing biodiversity being sporadic and limited.

Keywords: Biodiversity indicators,Sustainability accounting and reporting,Corporate biodiversity disclosure,Disclosure index,Mega-diverse countries

Introduction

The notion of biodiversity encompasses variation within or between species and of ecosystems (e.g. Ketola, 2009). All these aspects are strongly interconnected and signify the stability of natural assets and the quality of services they offer (Laurila-Pant et al., 2015; Schneiders et al., 2012). Biodiversity is the key factor to the resilience of global biomes (Holling, 1986; Whiteman et al., 2013). The ‘buffering’ effect it provides (Wackernagel et al., 2002), predicates that, in the era of the Anthropocene, we are to maintain such buffer as much as possible. This is particularly critical in localities defined as biodiversity hotspots (Myers et al., 2000) that cover a mere 1.4% of terrestrial surface but host the (remaining) habitats of 44% of the vascular plant species and 35% of species in four of five vertebrate groups (Wackernagel et al., 2002).

Ongoing biodiversity decline threatens ecosystem stability and reflects an overarching planetary boundary being breached (Wijkman and Rockström, 2013; Rockström et al., 2009). It undermines enabling conditions for sustainable development (Willison and Cote, 2009) and posits alarming risks to the global economy (e.g. EBI, 2003; Barrington, 2004; Athanas, 2005; Duffy et al., 2017; Venter et al., 2016). Ceballos et al. (2015) stress incontrovertible evidence that extinction rates have now reached unprecedented levels in human history and unparalleled in planet’s history.

سایر مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ISI حسابداری

مقالات مدیریت زیست محیطی

مقالات حسابداری محیط زیست

مقالات گزارشگری مالی

مقالات مدیریت پایداری

مقالات ترجمه شده افشا اطلاعات

مقالات انگلیسی حسابداری مالی با ترجمه