اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مطالعه تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری در صنعت خطوط هوایی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده ارزش ویژه برند

مقالات ترجمه شده رفتار مصرف کننده

مقالات ترجمه شده بازاریابی

مقالات ترجمه شده شبکه های اجتماعی

مقالات ترجمه شده تجارت الکترونیک

مقالات ترجمه شده فناوری اطلاعات

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M673

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Air Transport Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶  صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۱۵ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۲۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۸ : مطالعه تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری در صنعت خطوط هوایی

عنوان انگلیسی:

A study on the effects of social media marketing activities on brand equity and customer response in the airline industry

چکیده فارسی:

این مطالعه تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی (SMMA ها) را بر ارزش گذاری برند و پاسخ مشتری در صنعت هواپیمایی تحلیل می کند. در مجموع ۳۰۲ مسافر با استفاده از رسانه های اجتماعی مدیریت شده توسط شرکت های هواپیمایی مورد بررسی قرار گرفتند و داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مرسوم بودن مهمترین بخش SMMA است و SMMA های هواپیمایی تأثیر معنی داری بر آگاهی برند و نام تجاری دارند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که آگاهی از برند بطور قابل توجهی بر تعهد تأثیر می گذارد و این تصویر برند بطور قابل ملاحظه ای بر روی کلمه ی آنلاین و تعهد تاثیر می گذارد. انتظار می رود که نتایج این مطالعه به عنوان داده های اساسی در توسعه استراتژی های SMMA هواپیمایی، به ویژه با بررسی اهمیت نسبی هر مولفه SMMA و تحلیل اثرات SMMA ها، مورد استفاده قرار گیرد.

کلید واژه ها: فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی (SMMAs)،ارزش ویژه برند،آگاهی برند،تصویر نام تجاری،پاسخ مشتری،e-WOM،تعهد

Abstract

This study analyzes the effects of social media marketing activities (SMMAs) on brand equity and customer response in the airline industry. A survey was conducted with a total of 302 passengers who used social media managed by airlines, and the collected data were analyzed via structural equation modeling. The results showed that trendiness was the most important SMMA component, and airline SMMAs had significant effects on brand awareness and brand image. In addition, the results demonstrated that brand awareness significantly affected commitment and that brand image significantly affected online word-of-mouth and commitment. It is expected that the results of this study may be used as fundamental data in the development of airline SMMA strategies, particularly by investigating the relative importance of each SMMA component and analyzing the effects of SMMAs.