مقاله انگلیسی اخلاق کار اسلامی در حسابداری رفتاری

این مقاله مفهومی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۳ دارای ۱۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H897

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Journal of Islamic Accounting and Business Research

نوع مقاله: مفهومی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : اخلاق کار اسلامی در حسابداری رفتاری

عنوان کامل انگلیسی:

Islamic work ethic in behavioral accounting

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H897)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – هدف این مقاله بررسی یافته های مختلف در مورد اخلاق در حسابداری رفتاری است. این مقاله همچنین استانداردهای اخلاقی حسابداران را نقد می کند و اخلاق کار اسلامی را برای حل مسائل مرتبط مورد بحث قرار می دهد.

طراحی/روش شناسی/رویکرد – این تحقیق از مرور ادبیات نظام مند مقالات داوری شده در مورد اخلاق حسابداری که در Scopus از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ منتشر شده است استفاده می کند.

یافته‌ها – یافته‌ها روند جامعی را با تمرکز بر عوامل داخلی و خارجی که بر رفتار اخلاقی حسابداران تأثیر می‌گذارند، توصیف می‌کنند. عوامل خارجی عبارتند از فرهنگ، جو اخلاقی و آموزش و پرورش، در حالی که عوامل داخلی عبارتند از عوامل جمعیت شناختی، هیجانات و شدت اخلاقی، صداقت، نیات، ویژگی های شخصی و حرفه ای در مقابل تعهد. علاوه بر این، اخلاق کار اسلامی برای غلبه بر مشکل رفتار اخلاقی در بین حسابداران ارائه شده است.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق – نتیجه گیری ما نشان می دهد که دانش اخلاق در حسابداری رفتاری زمینه کافی برای تحقیقات بیشتر را فراهم می کند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که معیارهای ۱۱ گانه اخلاق کار اسلامی، منجر به ارائه کار باکیفیتی می شود که می تواند از تخلفات جلوگیری کند و در راستای صلاح جامعه و محیط‌ گام بر دارد.

نوآوری/ارزش – پژوهش اولیه بر رابطه بین اخلاق کار اسلامی در حسابداری رفتاری متمرکز بود.

کلمات کلیدی: تحلیل محتوا، اخلاق کار اسلامی، مطالعه کیفی، مرور ادبیات سیستماتیک، حسابداری رفتاری، NVivo pro 12

Abstract

Purpose – The purpose of this research paper is to review various results regarding ethics in behavioral accounting. It critiques accountants’ ethical standards and discusses Islamic work ethics to solve related problems.

Design/methodology/approach – This research uses a systematic literature review of peer-reviewed articles on accountant ethics published in Scopus from2011 to 2021.

Findings – The findings describe a broader trend with a focus on the internal and external factors that influence the ethical behavior of accountants. The external factors are culture, ethical climate and training and education, whereas the internal ones are demographics, emotions and moral intensity, honesty, intention, personal attributes and professional vs commitment. Furthermore, Islamic work ethics is presented to overcome the problem of ethical behavior among accountants.

Research limitations/implications – It was concluded that knowledge of ethics in behavioral accounting provides sufficient scope for further research. The results show that the 11 criteria of Islamic work ethics produce quality work capable of avoiding violations while working for the good of the community and the environment.

Originality/value – The initial research focused on the relationship between Islamic work ethics in behavioral accounting.

Keywords: Content analysis, Islamic work ethics, Qualitative, Systematic literature review, Behavioral accounting, NVivo pro 12

Introduction

Organizations face a series of environmental challenges that demand both internal and external changes. These are evident in the physical, technological, social and financial aspects. However, it also leads to increased efforts because individuals are materialistic beings. According to Mahdavikhoua and Khotanlou (2012), this led to neglecting moral and spiritual aspects…

Implication

Bampton and Cowton (2013) stated that the proportion of accounting literature devoted to ethical issues is still few. However, over the past two decades, there has been a steady accumulation of such research. The findings of the literature research carried out in the past decade showed that only 16 relevant articles discussed the ethical behavior of accountants. These indicate that there are external and internal factors that influence this variable. There is considerably less research on Islamic work ethics. A critical review related to its comparison with professional accounting reported that four of the ethics (competence, confidentiality, integrity, credibility) have not been able to handle issues related to fraud. On the other hand, the ethical standards of confidentiality are inversely related to the principles of accounting disclosure, thereby leading to confusion and dilemmas. Further research needs to criticize and review the ethics of the accounting profession to increase awareness and shape the ethical behavior of accountants. It is also important to analyze Islamic work ethics based on various classifications, as shown in Figure 1. This examination majorly contributes to mitigating ethical violations by accountants and led to the improvements in the standard ethics of the accounting profession…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله ۲۰۲۳ حسابداری

دانلود مقاله در مورد رفتار سازمانی

دانلود مقاله در مورد اخلاق سازمانی

دانلود مقاله در مورد مطالعات اسلامی

دانلود مقاله در مورد روانشناسی شغلی

مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه