اطلاعیه

مقاله انگلیسی اخلاق کار اسلامی در حسابداری رفتاری

سلام دوست من ، توی این پست براتون یه مقاله انگلیسی رایگان جدید که در دسته مقالات علمی حسابداری هست، منتشر کردیم. این مقاله یه مقاله ISI و مفهومی هست که توی پایگاه  امرالد در سال ۲۰۲۳ منتشر شده. فایل انگلیسی ۱۹ صفحه PDF هست بخش هایی از مقاله انگلیسی ترجمه شده که قبل از سفارش می تونید کیفیت ترجمه رو بررسی کنید. برای سفارش ترجمه کامل مقاله روی گزینه ثبت سفارش ترجمه کلیک کنید بعد از ثبت سفارش پیش فاکتور از طریق ایمیل و پیامک خدمتتون ارسال میشه. اگر سوالی بود می تونید زیر این پست کامنت بزارید سریع جوابتونو میدم.

کد محصول: H897

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Journal of Islamic Accounting and Business Research

نوع مقاله: مفهومی  (Conceptual Article)

متغیر : ندارد

فرضیه: ندارد

مدل مفهومی: ندارد

پرسشنامه : ندارد

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳: اخلاق کار اسلامی در حسابداری رفتاری

عنوان کامل انگلیسی:

Islamic work ethic in behavioral accounting

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H897)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
حسابداری رفتاری و اخلاق
اخلاق کار اسلامی
روش
یافته های مشکلات اخلاقی در رفتار حسابداران
عوامل خارجی مؤثر بر اخلاق حسابدار
آموزش و پرورش اخلاق
فرهنگ
جو اخلاقی
عوامل درونی مؤثر بر اخلاق حسابدار
مسائل جمعیت شناختی
صداقت
هیجان و شدت اخلاقی
حرفه ای گری در مقابل تعهد
ویژگی فردی
قصد
اخلاق کار اسلامی در حسابداری رفتاری
پیامد

چکیده فارسی

هدف – هدف این مقاله بررسی یافته های مختلف در مورد اخلاقیات در حسابداری رفتاری است. این مطالعه استانداردهای اخلاقی حسابداران را نقد می کند و اخلاق کار اسلامی را برای حل مسائل مرتبط مورد بحث قرار می دهد.

طراحی/روش شناسی/رویکرد – این تحقیق از مرور ادبیات سیستماتیک مقالات مرتبط با اخلاق حسابداری که در اسکوپوس از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ منتشر شده است استفاده می کند.

یافته‌ها – یافته‌ها روند گسترده ای را با تمرکز بر عوامل داخلی و خارجی که بر رفتار اخلاقی حسابداران تأثیر می‌گذارند، توصیف می‌کنند. عوامل بیرونی عبارتند از فرهنگ، جو اخلاقی و آموزش و پرورش، در حالی که عوامل درونی عبارتند از عوامل جمعیت شناختی، هیجانات و شدت اخلاقی، صداقت، نیات، ویژگی های شخصی و حرفه ای گری در مقابل تعهد. علاوه بر این، اخلاق کار اسلامی برای غلبه بر مسائل رفتار اخلاقی در بین حسابداران ارائه شده است.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق – یافته ها نشان داد که دانش اخلاق در حسابداری رفتاری زمینه کافی برای تحقیقات بیشتر را فراهم می کند. نتایج همچنین نشان می‌دهد که ۱۱ معیار مربوط به اخلاق کار اسلامی، ساختار کاری باکیفیتی را تولید می‌کند که می تواند از تخلفات جلوگیری کند و در راستای صلاح جامعه و محیط‌ کار کند.

نوآوری/ارزش – خط سیر اصلی این مطالعه بر رابطه بین اخلاق کار اسلامی در حسابداری رفتاری متمرکز بود.

کلمات کلیدی: تحلیل محتوا، اخلاق کار اسلامی، کیفی، مرور ادبیات سیستماتیک، حسابداری رفتاری، NVivo pro 12

مقدمه

سازمان ها با یک سری چالش های محیطی روبرو هستند که نیازمند تغییرات داخلی و خارجی می باشد. این چالش ها در جنبه های فیزیکی، فناوری، اجتماعی و مالی مشهود هستند. با این حال، به دلیل اینکه افراد موجوداتی مادی گرا هستند، منجر به افزایش تلاش می شود. به گفته مهدوی خوا و ختنلو (۱۳۹۱)، این امر منجر به غفلت از جنبه های اخلاقی و معنوی می شود…

پیامد

بامپتون و کاوتن (۲۰۱۳) بیان کردند که حجم ادبیات حسابداری در مورد  مسائل اخلاقی  هنوز اندک است. با این حال، در طول دو دهه گذشته،  چنین تحقیقاتی به طور مداوم افزایش یافته اند. یافته‌های پژوهش‌های انجام‌شده در دهه گذشته نشان می دهد که تنها ۱۶ مقاله مرتبط، رفتار اخلاقی حسابداران را مورد بحث قرار داده‌اند.نتایج این تحقیقات نشان می دهد که عوامل بیرونی و درونی بر رفتار اخلاقی حسابداران تأثیر می گذارند. تحقیقات کمی در مورد اخلاق کار اسلامی انجام شده است. یک مقاله انتقادی مربوط به مقایسه اخلاق کار اسلامی با حسابداری حرفه ای گزارش داد که چهار مورد از اصول اخلاقی (شایستگی، محرمانگی، صداقت، اعتبار) قادر به رفع مسائل مربوط به تقلب نیستند. از سوی دیگر، استانداردهای اخلاقی محرمانگی رابطه معکوس با اصول افشاء حسابداری دارد و در نتیجه منجر به ابهام می شود.برای  نقد و بررسی اخلاق حرفه حسابداری به منظور افزایش آگاهی و شکل دادن به رفتار اخلاقی حسابداران نیاز به تحقیقات بیشتری وجود دارد. همچنین تحلیل اخلاق کار اسلامی بر اساس طبقه بندی های مختلف، همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است، حائز اهمیت است. این مطالعه به کاهش تخلفات اخلاقی توسط حسابداران کمک می کند و منجر به بهبود استانداردهای اخلاق حرفه ای حسابداری می شود….

شکل 1. طبقه بندی تحقیقات حسابداری رفتاری (برگرفته از برنبرگ، 2011)
شکل ۱. طبقه بندی تحقیقات حسابداری رفتاری (برگرفته از برنبرگ، ۲۰۱۱)

Abstract  

Purpose – The purpose of this research paper is to review various results regarding ethics in behavioral accounting. It critiques accountants’ ethical standards and discusses Islamic work ethics to solve related problems.

Design/methodology/approach – This research uses a systematic literature review of peer-reviewed articles on accountant ethics published in Scopus from2011 to 2021.

Findings – The findings describe a broader trend with a focus on the internal and external factors that influence the ethical behavior of accountants. The external factors are culture, ethical climate and training and education, whereas the internal ones are demographics, emotions and moral intensity, honesty, intention, personal attributes and professional vs commitment. Furthermore, Islamic work ethics is presented to overcome the problem of ethical behavior among accountants.

Research limitations/implications – It was concluded that knowledge of ethics in behavioral accounting provides sufficient scope for further research. The results show that the 11 criteria of Islamic work ethics produce quality work capable of avoiding violations while working for the good of the community and the environment.

Originality/value – The initial research focused on the relationship between Islamic work ethics in behavioral accounting.

Keywords: Content analysis, Islamic work ethics, Qualitative, Systematic literature review, Behavioral accounting, NVivo pro 12

Introduction

Organizations face a series of environmental challenges that demand both internal and external changes. These are evident in the physical, technological, social and financial aspects. However, it also leads to increased efforts because individuals are materialistic beings. According to Mahdavikhoua and Khotanlou (2012), this led to neglecting moral and spiritual aspects…

Implication

Bampton and Cowton (2013) stated that the proportion of accounting literature devoted to ethical issues is still few. However, over the past two decades, there has been a steady accumulation of such research. The findings of the literature research carried out in the past decade showed that only 16 relevant articles discussed the ethical behavior of accountants. These indicate that there are external and internal factors that influence this variable. There is considerably less research on Islamic work ethics. A critical review related to its comparison with professional accounting reported that four of the ethics (competence, confidentiality, integrity, credibility) have not been able to handle issues related to fraud. On the other hand, the ethical standards of confidentiality are inversely related to the principles of accounting disclosure, thereby leading to confusion and dilemmas. Further research needs to criticize and review the ethics of the accounting profession to increase awareness and shape the ethical behavior of accountants. It is also important to analyze Islamic work ethics based on various classifications, as shown in Figure 1. This examination majorly contributes to mitigating ethical violations by accountants and led to the improvements in the standard ethics of the accounting profession….

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات حسابداری با ترجمه

مقالات مدیریت با ترجمه

مقالات حسابداری رفتاری با ترجمه

مقاله انگلیسی در مورد اخلاق حرفه ای

مقاله انگلیسی در مورد مطالعات اسلامی

مقاله انگلیسی در مورد رفتار سازمانی

مقاله بیس با ترجمه

مقاله کوتاه با ترجمه

دانلود رایگان مقاله ISI