اطلاعیه

مقاله انگلیسی رهبری تحول آفرین، شیوه های HRM و فرسودگی شغلی در طول همه گیری کووید-۱۹: نقش استرس شخصی، اضطراب و تنهایی در محل کار

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1309

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Hospitality Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ :رهبری تحول آفرین، شیوه های HRM و فرسودگی شغلی در طول همه گیری کووید-۱۹: نقش استرس شخصی، اضطراب و تنهایی در محل کار

عنوان کامل انگلیسی:

Transformational Leadership, HRM practices and burnout during the COVID-19 pandemic: The role of personal stress, anxiety, and workplace loneliness

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1309)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

پژوهش حاضر به بررسی نقش مهم «رهبری تحول آفرین (TFL)» در «اضطراب»، «استرس شخصی» و «تنهایی در محل کار» و در نهایت در «فرسودگی شغلی» کارکنان می پردازد. علاوه بر این، این نظرسنجی نقش تعدیل‌کننده «شیوه های HRM» را در رابطه بین TFL و فرسودگی شغلی بررسی می‌کند. برای بررسی فرضیات پژوهش ، از “مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM)” بر روی نمونه ای از ۴۵۹ “کارمندان در اتباط با مشتری” بر اساس سیزده هتل یونانی در طول “همه گیری کووید-۱۹” استفاده شد. ابتدا، نتایج نشان داد پویایی TFL در کاهش هر سه عامل استرس‌زا، یعنی «استرس مالی شخصی» ،”اضطراب”؛ و “تنهایی در محل کار”تاثیرگذار است، بنابراین از “فرسودگی شغلی” کارکنان جلوگیری می کند. علاوه بر این، این مطالعه بر نقش تعدیل‌کننده «شیوه های مدیریت منابع انسانی» در تقویت رابطه منفی بین TFL و «فرسودگی شغلی» تأکید می‌کند. به طور کلی، یافته‌ها شواهد بیشتری در مورد فرآیندی ارائه می‌کنند که از طریق آن «شیوه های مدیریت منابع انسانی» با «TFL»، «استرس‌های شغلی» و «فرسودگی شغلی» کارمندان تعامل دارد، که پیامدهای مهمی  برای متخصصان مدیریت منابع انسانی و مدیران هتل‌ها در پی دارد.

کلیدواژگان: اضطراب، فرسودگی شغلی، شیوه های مدیریت منابع انسانی، استرس، رهبری تحول آفرین، تنهایی در محل کار

Abstract

The present research investigates the crucial role of “Transformational Leadership (TFL)” on employees’ “anxiety”, “personal stress”, and “workplace loneliness”, and finally on employees’ “burnout”. Moreover, this survey investigates the moderating role of “HRM practices” in the relationship between TFL and burnout. For the needs of the research, “Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)” was conducted on a sample of 459 Greek “customer-contact employees” based on thirteen hotels during the “COVID-19 pandemic”. First, the findings uncover the dynamic of TFL in reducing all three stressors, namely “personal financial stress”; “anxiety”; and “workplace loneliness”, thus prohibiting employees’ “burnout”. Moreover, the study underscores the moderating role of “HRM practices” in strengthening the negative relationship between TFL and “burnout”. Overall, the findings provide additional evidence on the process through which “HRM practices” interact with “TFL”, “job stressors”, and employees’ “burnout”, a vital knowledge for HRM professionals and hotels’ managers.

Keywords: Anxiety, Burnout, HRM practices, Stress, Transformational Leadership, Workplace loneliness

۱.Introduction

“COVID-19 pandemic” has changed the world rapidly, creating longlasting effects on the global economy and every aspect of human life. The high numbers of infections and deaths led people to experience many psychological problems including “stress”, “anxiety”, “depression”, and fear. Many restrictions have been taken place during the “COVID-19′′ crisis, such as international and domestic travel bans, proving very disruptive to tourism and hospitality industries (e.g., Bajrami et al., 2021; Goh and Baum, 2021). Based on United Nations World Tourism Organization statistics (UNWTO, 2021), from April 2020 up to May 2021 one billion fewer international tourist arrivals have been recorded, a loss of 1.3 trillion US$ in total export revenues from international tourism have been reported, whereas 100–۱۲۰ million direct tourism jobs are found at risk. Thus, due to the limited number of bookings in a “lockdown-restricted economy”, tourism businesses experienced unprecedented financial losses that forced most of them to shut down operations and lay off workers…

۸.Conclusion

By applying the “Job-Demands” and the “Conservation of Resources” theories, this study advances a COVID-19 research framework and highlights the usefulness of TFL in mitigating hotel employees’ burnout via reducing two job stressors (i.e., personal financial stress; anxiety) and one psychological well-being indicator (i.e. workplace loneliness). In parallel, this study found that HRM practices can enforce the impact of TFL on burnout. All in all, the study’s implications provide useful insights to hotel managers and practitioners, and highlight avenues for further research.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله ISI مدیریت

مقاله ISI در مورد رفتار سازمانی

مقاله ISI در مورد مدیریت منابع انسانی

مقاله ISI در مورد روانشناسی کار

مقاله ISI در مورد  فرسودگی و اضطراب شغلی

مقالات ISI روانشناسی با ترجمه

مقاله ISI در مورد تغییر سازمانی

مقاله ISI  در مورد سبک های رهبری

دانلود مقاله ISI در مورد covid-19

دانلود مقاله ISI