اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه نوآوری باز پیشرو: نقش رهبری استراتژیک کارآفرینانه در هماهنگ سازی خلق و کسب ارزش در انجمن های متن باز GitHub

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۳۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد

کد محصول: M1489

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Technovation

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

فرضیه: دارد

مدل مفهومی: دارد

پرسشنامه: ندارد

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۷ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۷۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :نوآوری باز پیشرو: نقش رهبری استراتژیک کارآفرینانه در هماهنگ سازی خلق و کسب ارزش در انجمن های متن باز GitHub

عنوان کامل انگلیسی:

Leading open innovation: The role of strategic entrepreneurial leadership in orchestration of value creation and capture in GitHub open source communities

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

این مطالعه نقش رهبری کارآفرینانه را در هماهنگ سازی حوزه‌های منابع در راستای خلق و کسب ارزش موثر در نوآوری باز (OI) بررسی می‌کند. بدین منظور این مطالعه چارچوب سه‌گانه‌ای را پیشنهاد می‌کند که ابتدا نقش رهبران OI را در ایجاد محیطی که از محرک‌های انگیزشی متنوع اعضای شبکه در حوزه ورودی پشتیبانی می‌کند، بررسی می‌کند. دوم، تأثیر ایجاد جنبه‌های قدرت توسط رهبران OI نوظهور را بر تنظیم جهت غالب جریان نوآوری در حوزه نهادی توضیح می‌دهد. سوم، تأثیر مشارکت های کارآفرینانه رهبران OI ( فعالیت های فرصت جویی و مزیت جویی ) را در همسویی استراتژی های دانش آفرینی و درآمدزایی از طریق تقاضاها و پویایی های غالب در حوزه بازار بررسی می کند. مدل پیشنهادی با استفاده از نمونه هایی از انجمن های متن باز در GitHub مورد بحث قرار می گیرد. این مطالعه به ادبیات مربوط به نوآوری باز و رهبری کارآفرینانه کمک می کند. این مطالعه با برجسته کردن اهمیت مشارکت‌های کارآفرینانه رهبران OI، تحقیقات در مورد نوآوری باز را فراتر از تحقیقات متداول بر مشارکت‌های اجتماعی و فنی رهبران گسترش می‌دهد. این مطالعه با بررسی ساختار رهبری کارآفرینانه از دیدگاه OI، بینش هایی را در مورد پیچیدگی های توسعه و درآمدزایی از نوآوری در محیط های مشارکتی جدید که از رویکرد اختصاصی سازمانی متداول در این ادبیات منحرف شده است، ارائه می دهد.

کلیدواژه ها: نوآوری باز، نظریه خودمختاری ، ارزش آفرینی، جذب ارزش، رهبری کارآفرینانه

۱.مقدمه

عصر اطلاعات شاهد رواج رویکردهای جدید برای خلق و کسب ارزش از نوآوری است که فراتر از مرزهای سازمانی می باشد. این رویکردها با اشاعه فناوری‌های اطلاعاتی که مشارکت های درون سازمانی را در اقتصاد دانش بنیان تسهیل می‌کنند، تقویت می‌شوند (وست و بوگرز، ۲۰۱۴؛ وست و همکاران، ۲۰۱۴؛ گاسمن و همکاران، ۲۰۱۰).  این تغییر منجر به محبوبیت فزاینده انواع جدید شبکه‌ها و اکوسیستم‌های نوآوری مانند انجمن های متن باز، پلتفرم‌های نوآوری جمع‌سپاری و بازارهای مجازی برای ایده‌ها شده است (چزبرو، ۲۰۰۴؛ یو و همکاران، ۲۰۱۲؛ برکینشاو و همکاران، ۲۰۰۸; ناتالیکیو و همکاران، ۲۰۱۴). بیماری همه‌گیر جهانی این تغییر را تشدید کرد، زیرا در غیاب تعاملات چهره به چهره، رویکردهایی مانند متن باز به یک ابزار اجتماعی ،یادگیری و هم‌آفرینی برجسته تبدیل شدند. به عنوان مثال، ایجاد پروژه متن  باز در GitHub، محبوب ترین سرویس برنامه نویسی اجتماعی و میزبانی پروژه، در سال ۲۰۲۰ چهل درصد افزایش یافت (فورسگرن، ۲۰۲۰)…

۴.جمع بندی

  بحث ها و فرضیه های نظری در این مطالعه پیچیدگی های چشم انداز نوظهور رهبری و حاکمیت OI را آشکار می کند. پیامدهای نظری و عملی این پیچیدگی‌های جدید بسیار زیاد است، به‌ویژه در میان یک بیماری همه‌گیر جهانی که نیاز به نوآوری‌های مشارکتی را بیشتر می کند. در این بخش ابتدا به استنباطات مربوط به مفاهیم نظری این پژوهش پرداخته شده و سپس به مفاهیم عملی آن پرداخته شده است. در ادامه، حوزه‌های بالقوه برای تحقیقات آتی و ارائه برخی از محدودیت‌های این مطالعه، ذکر می‌شوند…

گزاره ها

گزاره ۱a. انگیزه برای خودمختاری در حوزه ورودی، با میانجیگری مشارکت‌های فنی، برای ایجاد قدرت تخصصی رهبران OI نوظهور در حوزه نهادی مفید است.

گزاره ۱b. ایجاد قدرت تخصصی رهبران OI نوظهور در حوزه نهادی برای بسیج منابع در حوزه ورودی برای دنبال کردن جریان غالب نوآوری مفید است.

گزاره ۲ a. بکارگیری فرآیند درون فکنی در حوزه نهادی، نقش میانجی در ارتباط بین ایجاد قدرت تخصصی رهبران OI نوظهور و اثربخشی آنها در ایجاد دارایی های دانش بنیان در حوزه بازار دارد.
گزاره ۲ b. اثربخشی رهبران OI در ایجاد دارایی های دانش بنیان منوط به شناخت فرصت های جدید و مدرن در حوزه بازار برای جهت دهی جریان نوآوری در حوزه نهادی است.

گزاره ۳ a. انگیزه ارتباطی در حوزه ورودی، با میانجیگری فعالیت‌های توسعه مرزی، برای ایجاد قدرت مرجع رهبران OI در حوزه نهادی مفید است.
گزاره ۳ b. ایجاد قدرت مرجع رهبران OI نوظهور در حوزه نهادی برای بسیج منابع در حوزه ورودی برای پیگیری مشارکت های فرامرزی مفید است.

گزاره ۴ a. بکارگیری فرآیندهای شناسایی در حوزه نهادی، نقش میانجی در ارتباط بین ایجاد قدرت مرجع رهبران OI نوظهور و اثربخشی آنها در تخصیص دارایی های دانش بنیان در حوزه بازار دارد.
گزاره ۴ b. اثربخشی رهبران OI در تخصیص دارایی‌های دانش بنیان منوط به هدایت مشارکت های فرامرزی، در حوزه نهادی، به سمت مزیت‌های استراتژیک است که برای بهره‌برداری در حوزه بازار مهم هستند.

گزاره ۵ a. انگیزه شایستگی در حوزه ورودی، با میانجیگری فعالیت‌های واسطه گری، برای ایجاد قدرت مشروعیت رهبران OI در حوزه نهادی مفید است.
گزاره ۵ b. ایجاد قدرت شایستگی رهبران OI نوظهور در حوزه نهادی برای بسیج منابع در حوزه ورودی برای گسترش و حفظ پیوندهای شبکه مفید است.

گزاره ۶ a. بکارگیری فرآیند ادغام در حوزه نهادی، نقش میانجی در ارتباط بین ایجاد قدرت مشروعیت رهبران OI نوظهور و اثربخشی آنها در تخصیص دارایی های دانش بنیان در حوزه بازار دارد.
گزاره ۶ b. اثربخشی رهبران OI در تخصیص دارایی های دانش بنیان منوط به شناخت مزیت های استراتژیک برای بهره برداری در حوزه بازار برای هدایت استراتژی های حاکمیت شبکه در حوزه نهادی است.

شکل(۱). مدل یکپارچۀ الزامات رهبری و تأثیرات آن در نوآوری باز

 

Abstract

This study investigates the role of entrepreneurial leadership in the orchestration of resource domains towards effective value creation and capture in open innovation (OI). To do so, it proposes a threefold framework that, first it explores the role of OI leaders in cultivating an environment that supports diverse motivational drivers of network members in the input domain. Second, it explains the impact of establishing facets of power by emergent OI leaders on setting the direction of a dominant flow of innovation in the institutional domain. Third, it postulates the impact of entrepreneurial contributions of OI leaders — opportunity-seeking and advantage-seeking activities — in aligning knowledge-asset creation and monetization strategies with the dominant demands and dynamics in the market domain. The proposed model is discussed by drawing on instances from open source communities hosted on GitHub. This study makes contributions to literature on open innovation and entrepreneurial leadership. By highlighting the importance of entrepreneurial contributions of OI leaders, it expands the research on open innovation beyond the traditional focus on leaders’ social and technical contributions. By examining the construct of entrepreneurial leadership from the OI perspective, this study offers insights into the complexities of developing and monetizing innovation in novel collaborative environments, which deviates from the organizational proprietary approach dominant in this literature.

Keywords: Open innovation, Self-determination theory, Value creation, Value capture, Entrepreneurial leadership

۱.Introduction

 The information age has witnessed the prevalence of novel approaches to creating and capturing value from innovation that reach beyond organizational boundaries. These approaches are fueled by the proliferation of Information Technologies that facilitate interorganizational collaborations in the knowledge economy (West and Bogers, 2014; West et al., 2014; Gassmann et al., 2010). This shift has led to the increasing popularity of new forms of innovation networks and ecosystems such as open source communities, crowdsourcing innovation platforms, and virtual marketplaces for ideas (Chesbrough, 2004; Yoo et al., 2012; Birkinshaw et al., 2008; Natalicchio et al., 2014). The global pandemic intensified this shift, because in absence of face-to-face interactions, approaches such as open source became a dominant learning, co-creation, and social tool. For instance, open source project creation on GitHub, the most popular social coding and project hosting service, increased by 40% in the year 2020 (Forsgren, 2020)…

۴.Conclusion

The discussions and theoretical postulations in this study elucidate the complexities of the emerging landscape of OI leadership and governance. The theoretical and practical implications of these novel complexities are immense, especially amid a global pandemic that fueled the need for collaborative innovations. In this section, first, the inferences related to the theoretical implications of this study are discussed, followed by the practical implications. Next, the potential areas for future research are noted, while acknowledging some of the limitations of this study…

Proposition

Proposition 1a. Motivation for autonomy in the input domain, mediated by technical contributions, is conducive to establishing the expert power of emergent OI leaders in the institutional domain.
Proposition 1b. Establishing the expert power of emergent OI leaders in the institutional domain is conducive to mobilizing resources in the input domain to pursue a dominant flow of innovation.

Proposition 2a. Employing the introjection process in the institutional domain mediates the linkage between establishing the expert power of emergent OI leaders and their effectiveness in creating knowledge assets in the market domain.
Proposition 2b. The effectiveness of OI leaders in creating knowledge assets is contingent upon recognizing new and novel opportunities in the market domain to guide the flow of innovation in the institutional domain.

Proposition 3a. Motivation for relatedness in the input domain, mediated by boundary-spanning activities, is conducive to establishing referent power of emergent OI leaders in the institutional domain.
Proposition 3b. Establishing referent power of emergent OI leaders in the institutional domain is conducive to mobilizing resources in the input domain to pursue cross-boundary collaborations.

Proposition 4a. Employing identification processes in the institutional domain mediates the linkage between establishing the referent power of emergent OI leaders and their effectiveness in the appropriation of knowledge assets in the market domain.

Proposition 4b. Effectiveness of OI leaders in the appropriating knowledge assets is contingent upon guiding cross-boundary collaborations, in the institutional domain, towards strategic advantages prime for exploitation in the market domain.

Proposition 5a. Motivation for competency in the input domain, mediated by brokering activities, is conducive to establishing the legitimacy power of emergent OI leaders in the institutional domain.

Proposition 5b. Establishing the competency power of emergent OI leaders in the institutional domain is conducive to mobilizing resources in the input domain to expand and sustain network ties.

Proposition 6a. Employing the integration process in the institutional domain mediates the linkage between establishing the legitimacy power of emergent OI leaders and their effectiveness in the appropriation of knowledge assets in the market domain.

Proposition 6b. Effectiveness of OI leaders in appropriating knowledge assets is contingent upon recognizing strategic advantages prime for exploitation in the market domain to guide network governance strategies in the institutional domain.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ مدیریت با ترجمه

مقالات انگلیسی ۲۰۲۳ مدیریت بازرگانی

مقاله انگلیسی در مورد مدیریت استراتژیک

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره نوآوری شرکت

مقالات انگلیسی درباره مشارکت کارکنان

مقالات انگلیسی درباره رفتار سازمانی

مقالات انگلیسی درباره سبک های رهبری

مقاله بیس درباره covid-19

مقاله بیس مدیریت کارآفرینی

دانلود مقاله انگلیسی درباره ارزش آفرینی

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.