اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه رابطه بین ویژگی ‌های شخصیتی، هوش فرهنگ شایستگی و صلاحیت

این مقاله کنفرانسی به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۶ دارای ۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۱۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M952

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۱۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۶ :  رابطه بین ویژگی ‌های شخصیتی، هوش فرهنگی و شایستگی ارتباطات بین فرهنگی

عنوان کامل انگلیسی:

Relationships between personality traits, cultural intelligence and intercultural communication competence

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هوش فرهنگی در تحقیقات بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته است. علاوه بر هوش فرهنگی ، در مطالعات بر شایستگی ارتباطات بین فرهنگی نیز تأکید می شود. رابطه بین هوش فرهنگی و شایستگی ارتباطات بین فرهنگی در ادبیات مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی های شخصیتی بسیار متغیر هستند زیرا افراد دارای ویژگی های شخصیتی متفاوتی می باشند. این تفاوت بر هوش فرهنگی و شایستگی ارتباطات بین فرهنگی تأثیرگذار می باشد. مطالعه ما به بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی ، هوش فرهنگی و شایستگی ارتباطات بین فرهنگی تمرکز دارد. این تحقیق بر روی ۴ کارمند ارشد دو شرکت فعال در صنعت خودرو سازی در ترکیه انجام شده است. برای بررسی روابط ، مصاحبه با ۳ کارمند ارشد شاغل در شرکت اصلی آلمانی و ۱ کارمند ارشد شاغل در شرکت اصلی کره جنوبی انجام شد. داده های به دست آمده از مصاحبه ها از طریق بررسی دقیق ارزیابی می شوند. یافته ها نشان داد که هوش فرهنگی بر شایستگی ارتباطات بین فرهنگی و همچنین ویژگی های شخصیتی بر هوش فرهنگی و شایستگی ارتباطات بین فرهنگی تأثیر مثبت دارد. همچنین فرض ما بر این است ، زمانی که هوش فرهنگی به وضوح در نظر گرفته شود، احتمالا تاثیر ویژگی های شخصیتی بر روی شایستگی ارتباطات بین فرهنگی کاهش پیدا میکند.

کلمات کلیدی: ویژگی های شخصیتی، هوش فرهنگی، شایستگی ارتباطات بین فرهنگی

۱.مقدمه

در دنیای کسب و کار مدرن ، کارکنان یکی از منابع با ارزش برای شرکت ها هستند. شرکت ها همیشه استراتژی هایی را برای خلق مزیت رقابت ایجاد می کنند. شرکت ها در این راه از ایده های کارکنان خود سود می برند. مدیریت کارکنانی که دارای فرهنگ های مختلفی هستند برای پشتیبانی از استراتژی های شرکت ها بسیار مهم است. زیرا کارکنان از یکدیگر انتظار دارند که ارزش ها و ویژگی های فرهنگی آنها را درک کنند. شناخت دقیق انتظارات، رضایت آنها را برآورده می کند. هنگامی که کارکنان در محیط کار رضایت داشته باشند ، می توانند از اهداف ، چشم انداز و استراتژی های شرکت ها حمایت کنند. بنابراین ،شناخت مدیریت تنوع فرهنگی و ویژگی های شخصیتی مؤثر در ارتباطات بین فرهنگی برای اجرای موفقیت آمیز تصمیم گیری های استراتژیک بسیار مهم است…

۴.نتایج

این مطالعه که بر روی دو شرکت آلمانی و کره ای در ترکیه انجام شده است، رابطه ی بین ویژگی‌های شخصیتی، هوش فرهنگی و شایستگی  ارتباطات بین فرهنگی را برجسته می کند. نتایج مورد انتظار این است که هوش فرهنگی بر روی شایستگی  ارتباطات بین فرهنگی تاثیرگذار می باشد. افرادی که دارای هوش فرهنگی هستند می توانند رفتار، احساسات، و افکار افراد دیگری که دارای فرهنگ های متنوع هستند را درک کنند.

این یافته با سایر نتایج مرتبط با رابطه ی بین هوش فرهنگی و شایستگی  ارتباطات بین فرهنگی مطابقت دارد(باکر و همکاران،۲۰۱۴). نتایج نشان داد که هوش فراشناختی، انگیزشی، شناختی و رفتاری تاثیر مثبتی بر روی شایستگی  ارتباطات بین فرهنگی دارند. نتیجه ی دیگر این می باشد که ویژگی های فرهنگی تاثیر مثبتی بر روی هوش فرهنگی و شایستگی  ارتباطات بین فرهنگی دارند…

Abstract

Cultural intelligence has been subject to so many studies in literature. Besides cultural intelligence, intercultural communication competence is emphasized in literature. Relationship between cultural intelligence and intercultural communication competence is presented in literature. Personality traits are very changeable as individuals have different personality traits. This difference influence cultural intelligence and intercultural communication competence. Our study focuses on the relationship between personality traits, cultural intelligence and intercultural communication competence. The study is conducted on 4 senior employees of two firms operating in automotive industry in Turkey. To examine the relations, interviews was done with 3 senior employees working in German origin firm and 1 senior employee working in South Korean origin firm. The obtained data from the interviews are evaluated through the depth examination. Findings revealed that cultural intelligence has positively influence on intercultural communication competence and also personality traits on the cultural intelligence and intercultural communication competence. Also it is supposed that effect of personality traits decrease on intercultural communication competence when cultural intelligence is clearly considered.

Keywords: Personality traits, Cultural intelligence, Intercultural communication competence

۱.Introduction

In the modern business world, employees are one of the most valuable resources for companies. Companies always create strategies to have competition advantage. Companies utility from their employees’ ideas during creating strategies. Managing employees who have various cultures is critical to support strategies of companies. Because employees expect from each other to understand their cultural values and attributes. Understanding of expectations exactly satisfy them. When employees satisfy at workplace, they can support mission, vision and strategies of companies. So managing cultural diversity and understanding personality traits influencing intercultural communication are crucial to successfully execute strategic decisions…

۴.Conclusion

 This investigation, which is implemented on South Korean and German automotive firms in Turkey, highlighted to relationship among the personality traits, cultural intelligence and intercultural communication competence. Expected result is that cultural intelligence has positively influence on intercultural communication competence. Individuals who have cultural intelligence adopt behaviors, emotions and thoughts of another individuals having various cultures.

This finding is consistent with the literature on relation between cultural intelligence and intercultural communication competence (Bücker et al., 2014). It is appeared that meta-cognitive, motivational, cognitive and behavioral intelligence have positively influence on intercultural communication competence. Another result is that personality traits have influence on cultural intelligence and intercultural communication competence…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۰ رشته مدیریت

مقالات جدید روانشناسی کار

مقالات جدید رفتار سازمانی

مقالات جدید روانشناسی

مقالات جدید درباره ارتباطات سازمانی

مقالات جدید فرهنگ سازمانی

دانلود مقاله انگلیسی در مورد شایستگی و صلاحیت کارکنان