اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر حاکمیت خوب بر رضایت مردم از خدمات اداری دولتی در ویتنام

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه MDPI مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۲۰ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1355

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): MDPI

نام مجله: Administrative Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۴۳۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ : تأثیر حاکمیت خوب بر رضایت مردم از خدمات اداری دولتی در ویتنام

عنوان کامل انگلیسی:

The Impact of Good Governance on the People’s Satisfaction with Public Administrative Services in Vietnam

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

وضعیت ویتنام همچنان کارایی محدود و دست و پا گیر بخش دولتی و فساد گسترده کارمندان دولتی را نشان می دهد. با این حال، تلاش ها در راستای تجدید ساختار و نوسازی حاکمیت ملی در جهت حاکمیت خوب برای بهبود کیفیت خدمات عمومی به منظور  برآوردن الزامات سطح بالای آموزش و دموکراسی‌سازی زندگی اجتماعی است. از سال ۲۰۱۸، دولت ویتنام از شاخص رضایت از خدمات اداری دولتی (SIPAS) برای سنجش میزان رضایت مردم از خدمات اداری استفاده می کند. این موضوع مورد توجه محققان قرار گرفته است و مطالعات زیادی در مورد آن انجام شده است. بنابراین، این پژوهش برای افزودن شواهد بیشتر به مطالعات قبلی و غنی سازی ادبیات تحقیق ،با استفاده از متغیرهای مقیاس SIPAS که شامل پنج متغیر وابسته، یعنی: دسترسی پذیری. رویه های اداری؛ اخلاق و ظرفیت کارمندان دولت؛ نتایج نظارت بر رویه؛ دریافت و رسیدگی به نظرات، بازخوردها و توصیه ها؛ و یک متغیر مستقل، یعنی رضایت مردم می باشد، به بررسی تأثیر حاکمیت خوب بر رضایت مردم از خدمات اداری پرداخته است. این مطالعه از طریق نظرسنجی مقطعی و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (۵۰۰ نفر) انجام شده است. برای اثبات فرضیه ها از روش تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق، تمامی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته رابطه مثبت و معناداری دارند. نتایج نشان می دهند که حاکمیت خوب در وهله اول تأثیرات مثبت و معناداری بر سطح رضایت مردم ویتنام دارد.

کلیدواژه: خدمات اداری دولتی، کارمندان دولت؛ حاکمیت خوب؛ رضایت؛ دولت ویتنام

۱.مقدمه

ویتنام اجرای سیاست تجدید ساختار را در سال ۱۹۸۶ آغاز کرد تا به تدریج از یک اقتصاد برنامه ریزی شده متمرکز مبتنی بر مدل سوسیالیستی به یک اقتصاد بازاری تبدیل شود. فرآیند نوسازی،  کل تفکر مدیریت اقتصادی و قانونی در ویتنام را تغییر داده است. حاکمیت خوب زمانی حاصل می شود که از مشارکت چندجانبه، شفافیت در تصمیم گیری، پاسخگویی، مدیریت کارآمد و تعهد به کیفیت و حاکمیت قانون اطمینان حاصل شود، (دوش و وووینگ ۲۰۰۸). ویتنام به دلیل سازمان اداری پیچیده، تعداد زیاد کارمندان دولتی، عملیات ناکارآمد، و فساد گسترده مشهور دارد. علاوه بر این، عملکرد دولت نیازهای مردم و مشاغل را برآورده نکرده است (گرگوری ۲۰۱۶). دولت ویتنام نیز تلاش های زیادی برای حل این وضعیت با اعمال حاکمیت خوب انجام داده است. به عنوان مثال، سازماندهی مجدد سازمان های اداری به منظور کوچکتر شدن دولت. الزام کارمندان دولتی به کار حرفه ای، دقیق، آشکار، شفاف و پاسخگو. و نوسازی تشکیلات و عملکرد دولت در جهت کوچک سازی، اثربخشی و کارآمدی. حاکمیت دولتی در ویتنام مطالعات کمی و کیفی بسیاری را در زمان های اخیر به خود جلب کرده است (مای و همکاران ۲۰۱۶)…

۶.محدودیت ها

همانند سایر مطالعات تجربی، این تحقیق دارای محدودیت‌های متعددی است که باید در هنگام تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق به آن توجه کرد. در ابتدا، یکی از روش های نظرسنجی ما دیدگاه های ذهنی پاسخ دهندگان را منعکس می کند. داده های ذهنی دارای برخی اشکالات ذاتی هستند که اجتناب از آنها در نظرسنجی ها دشوار است (پاکپور و همکاران ۲۰۱۴). داده‌های ما مربوط به یک دوره خاص هستند که می‌تواند باعث نواقص خاصی در تحلیل و تفسیر یافته‌ها شود (شین و همکاران ۲۰۱۹).  علاوه بر این، حجم نمونه کوچک (۵۰۰=n) و R2=0.406، تأثیر قابل توجهی بر یافته های تحقیق دارد. مطالعات آتی باید یافته های مقطعی و طولی را ترکیب کنند…

Abstract 

The State of Vietnam continues to show the cumbersome, limited effectiveness of the public sector and the widespread corruption of public servants. Yet, it has been endeavoring to renovate national governance in the direction of good governance to improve the quality of public services to meet the requirements of an increasingly high level of education and social life democratization. Since 2018, the Vietnamese government has been applying the Satisfaction Index of Public Administrative Services (SIPAS) to measure people’s satisfaction with administrative services. This fact has received full attention from scientists, and there have been many studies on this issue. Therefore, this study has explored the impact of good governance on people’s satisfaction with administrative services by employing some variables of the SIPAS scale, including five dependent variables, namely: accessibility; administrative procedures; civil servants’ ethics and capacity; the results of the procedure settlement; the reception and handling of comments, feedback, and recommendations; and an independent variable, namely the people’s satisfaction, to add more evidence to previous studies and enrich the research literature. This study has been conducted through a cross-sectional survey using an intentional sampling technique (n = 500). The multivariate linear regression analysis technique was applied to prove the hypotheses. According to the research findings, all independent variables have a positive and significant relationship with the dependent variable. They imply that good governance initially has positive and significant effects on the Vietnamese people’s satisfaction level.

Keywords: public administrative services; civil servants; good governance; satisfaction; Vietnamese government

۱.Introduction

 Vietnam began implementing the Renovation policy in 1986 to gradually transition from a centrally planned economy according to the socialist model to a market economy. The Renovation process has changed the whole thinking behind economic and legal management in Vietnam. Governance is considered good when ensuring multistakeholder engagement, transparency in decision-making, accountability, effective management, and commitment to quality and the rule of law (Dosch and Vuving 2008). Vietnam is well-known for its complicated administrative organization, an abundance of civil servants, inefficient operations, and widespread corruption. Besides this, the government’s performance has not met the requirements of the people and businesses (Gregory 2016). The Government of Vietnam has also made many efforts to solve this situation by applying good governance. For example, reorganizing the administrative agencies to be more compact; requiring civil servants to work professionally, cleanly, openly, transparently, and accountably; and renovating the organization and operation of the Government in the direction of leanness, effectiveness, and efficiency. Public governance in Vietnam has attracted many qualitative and quantitative studies in recent times (Mai et al. 2016)…

۶.Limitations

 As with other experimental studies, this research has several limitations, which should be addressed when analyzing its research findings. To begin with, one of our survey methods reflects the respondents’ subjective views. Subjective data has some inherent drawbacks that are hard to avoid in surveys (Pakpour et al. 2014). Our data, collected over a single period, can cause certain shortcomings in the analysis and interpretation of the findings (Xin et al. 2019). Furthermore, with a small sample size (n = 500) and R2 = 0.406, there is a considerable effect on the research findings. Future studies should combine cross-sectional and longitudinal findings…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله لاتین مدیریت

دانلود رایگان مقاله در مورد مدیریت دولتی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد رضایت مشتری

دانلود رایگان مقاله ISI