اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر انگیزه کاری و رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان: نقش میانجی مشارکت کارکنان

این مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی از نشریه BUSINESS PERSPECTIVES مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۲۳ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1420

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): BUSINESS PERSPECTIVES

نام مجله:  Problems and Perspectives in Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۴۵۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱: تأثیر انگیزه کاری و رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان: نقش میانجی مشارکت کارکنان

عنوان کامل انگلیسی:

Effect of work motivation and job satisfaction on employee performance: Mediating role of employee engagement

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

شرکت ها برای دستیابی به مزیت رقابتی به منظور بهبود عملکرد باید بر تحولات فناوری تمرکز کنند . شرکت ها برای دستیابی و بهبود عملکرد، به مشارکت فعال کارکنان از طریق تحریک انگیزه و تحقق رضایت شغلی نیاز دارند. این پژوهش با هدف تحلیل تأثیر انگیزش و رضایت شغلی بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش میانجی مشارکت کارکنان انجام شده است. نمونه تحقیق شامل شرکت های فناوری اطلاعات (IT) مستقر در شهرهای جاکارتا و باندونگ اندونزی است. پاسخ دهندگان ،  توسعه دهندگان سیستم هستند که فعالیت های توسعه سیستم را برای یک پروژه یا بخشی از یک پروژه در حال اجرا،  انجام می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، ۱۰۳ پاسخ از توسعه دهندگان فناوری اطلاعات به دست آمد. برای تحلیل مدل تحقیق، از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار SMART PLS Ver 3.0 استفاده می شود. یافته های تجربی ثابت می کند که انگیزش تأثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان فناوری اطلاعات دارد، در حالی که رضایت شغلی مستقل است. مشارکت کارکنان مستقیماً بر عملکرد کارکنان تأثیر نمی گذارد، اما اثر میانجی آن از طریق انگیزش و رضایت شغلی می تواند تأثیر معناداری بر عملکرد کارکنان داشته باشد. یافته‌های تحقیق دارای مفاهیم مدیریتی است، برای تقویت مشارکت کارکنان، باید انگیزه به منظور فعالیت و نوآوری بیشتر تحریک شود و دستیابی به نتایج مطلوب را تسهیل کند.

کلمات کلیدی: کارکنان فناوری اطلاعات، مدیریت، سازمان ها، رفتار، مشارکت

مقدمه

محیط های کسب و کار که به سرعت در حال تغییر هستند، به طور مثال رقابت شدید و روزافزون، شرکت ها را ملزم به اجرای استراتژی های مختلف برای بقا می کند. یکی از استراتژی ها ، مربوط به مشارکت فعال کارکنان برای دستیابی به بهترین عملکرد است. امروزه سازمان ها با چالش بزرگ نحوه مدیریت گردش نیروی کار که ناشی از مهاجرت بسیاری از کارگران صنعتی است.، مواجه هستند، در همین حال، صنعت فناوری اطلاعات (IT) به شدت به شایستگی ذاتی انسان ها، یعنی توسعه دهندگان سیستم، متکی است. چندین مطالعه قبلی نشان داده­اند که این فشار شدید رقابتی ، تقاضاهای بالای شرکت و موقعیت های کاری باعث کاهش انگیزه توسعه دهندگان سیستم برای ماندن در شرکت شده است که به دلیل فقدان انگیزه و تعهد کارکنان به سازمان است (وارما، ۲۰۱۷)…

جمع بندی

یافته‌های تجربی ثابت کرد که متغیر انگیزش تأثیر مثبتی بر متغیرهای عملکرد کارکنان دارد. از طرفی رضایت شغلی تاثیری ندارد. انگیزه و رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد کارکنان دارند. مشارکت مستقیم کارکنان بر عملکرد آنها تأثیر نمی گذارد، اما اثر میانجی آن از طریق انگیزه و رضایت شغلی می تواند به طور معناداری بر عملکرد کارکنان تأثیر بگذارد. نتایج این مطالعه پیشنهاداتی را برای مدیریت شرکت ارائه می دهد، برای تقویت مشارکت کارکنان، انگیزه کارکنان باید تحریک شود تا فعال تر و نوآورتر باشند و دستیابی به نتایج مطلوب را تسهیل کنند، بازرسی ها بازخورد ایجاد می کنند و برنامه های بهبود عملکرد به توسعه مهارت های کارکنان کمک می کنند تا پتانسیل آنها را به حداکثر برسانند. سازمان انتظارات را به اطلاع کارکنان می رساند و رفتار پرسنل را برای دستیابی به اهداف مهم برنامه توسعه تحریک می کنند تا پرسنل بتوانند از بهبود عملکرد کارکنان منتفع شوند. مشارکت فعال کارکنان باید تشویق شود تا رضایت شغلی و انگیزه را با توجه به انتظارات کارکنان ایجاد کند تا اشتیاق به کار زیاد باشد و در نهایت منجر به عملکرد بهینه شود.

Abstract

Technological developments are things that must be followed by companies to achieve a competitive advantage to improve performance. To achieve and improve performance, companies need active employee engagement by encouraging motivation and fulfilling their job satisfaction. This study aims to analyze the effect of motivation and job satisfaction on performance with employee engagement as a mediating variable. The research sample is Information Technology (IT) companies located in the cities of Jakarta and Bandung, Indonesia. Research respondents are system developers who handle system development activities for a project or part of an ongoing project. By using the convenience sampling technique 103 responses were obtained from IT developers. The research model analysis method uses Partial Least Square (PLS) with SMART PLS Ver 3.0 software. Empirical findings prove that motivation has a positive effect on the performance of IT employees, while job satisfaction is independent. Employee engagement does not directly affect employee performance, but the effect of mediation through motivation and job satisfaction can have a significant effect on employee performance. The research findings have managerial implications, in increasing high employee involvement, motivation needs to be encouraged to be more active and innovative, and facilitate the achievement of the desired results.

Keywords: IT employees, management, organizations, behavior, engagement

INTRODUCTION

 The rapidly changing business environment, including increasingly fierce competition, requires companies to carry out various strategies to survive. One of the strategies is related to active employee engagement to achieve the best performance. Today organizations face the formidable challenge of how to manage the labor turnover that will be caused by the migration of many industrial workers; meanwhile, the Information Technology (IT) industry relies heavily on the inherent competence of humans, namely system developers. Several previous studies have shown that such massive competitive pressure, high company demands, and work situations have caused a decrease in the motivation of system developers to stay in the company; this is due to a lack of motivation and employee commitment to the organization (Varma, 2017)…

CONCLUSION 

Empirical findings proved that the motivation variable has a positive effect on employee performance variables; on the other hand, job satisfaction does not have any impact. Motivation and job satisfaction have a positive and significant effect on employee performance. The direct involvement of workers does not affect employee performance, but mediating the effect through motivation and job satisfaction can significantly affect employee performance. The results of this study provide recommendations for company management, in increasing high employee engagement, employee motivation needs to be encouraged to be more active and innovative, and facilitate the achievement of desired results, reviews generate feedback, and performance improvement plans help employees develop skills that maximize their potential. The organization communicates expectations and encourages personnel behavior to achieve important goals for the development program so that personnel who have this passion can benefit from employee performance. Active employee involvement needs to be encouraged to provide job satisfaction and motivation according to employee expectations so that passion for work is high and performance achievement can be optimal.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت

دانلود مقاله ترجمه شده رفتار سازمانی

دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت منابع انسانی

دانلود مقاله ترجمه شده در مورد انگیزش کارکنان

دانلود مقاله ترجمه شده در مورد عملکرد کارکنان

دانلود مقاله ترجمه شده در مورد رضایت شغلی

دانلود مقاله ترجمه شده در مورد مدیریت مشارکتی

دانلود مقاله ترجمه شده ISI