اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه روابط بین مدیریت کیفیت، نوآوری و عملکرد: مرور ادبی نظام مند

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۲۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۶۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1353

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: European Research on Management and Business Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۶۱ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۷۴۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :روابط بین مدیریت کیفیت، نوآوری و عملکرد: مرور ادبی نظام مند

عنوان کامل انگلیسی:

Relationships between quality management, innovation and performance: A literature systematic review

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف این مقاله انجام یک مرور ادبی نظام مند در مورد روابط بین مدیریت کیفیت، نوآوری و عملکرد می باشد. برای این منظور، جستجو در پایگاه های Web of Science و Scopus انجام شد و ۱۷۲ مقاله انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که بین مدیریت کیفیت، نوآوری محصول و فرآیند (تدریجی و پرشتاب) و عملکرد عملیاتی و مالی و روابط مستقیم و غیرمستقیم رابطه مثبت وجود دارد. بر اساس این نتایج، مجموعه ای از روابط مستقیم و غیرمستقیم بین این متغیرها مطرح شده است. این مطالعه تکمیل کننده چند تحقیق قبلی در مورد این روابط همزمان می باشد.

کلیدواژگان: مدیریت کیفیت، نوآوری تدریجی و پرشتاب محصول و فرآیند، عملکرد عملیاتی، عملکرد مالی، مرور ادبی نظام مند

۱.مقدمه

هدف از این تحقیق، تحلیل آخرین پیشرفت های علمی در رابطه بین مدیریت کیفیت، نوآوری (نوآوری تدریجی و پرشتاب محصول و فرآیند) و عملکرد عملیاتی و مالی است. ادبیات به طور عمده از یک سو مدیریت کیفیت و نوآوری (سکیرللی، قیته، و تنی، ۲۰۲۰ا؛ زنگ، ژنگ، متسوی، و ژو، ۲۰۱۷) و از سوی دیگر, مدیریت کیفیت و عملکرد (خان، میرزا، و خشنود، ۲۰۲۰؛ سیلا، ۲۰۲۰) را تحلیل کرده است. مطالعات کمی رابطه بین کیفیت، نوآوری و عملکرد را تجزیه و تحلیل کرده اند (محمود، هلمی، و مصطفا، ۲۰۱۹؛ ویلسون و اسلوبودزیان، ۲۰۱۹).

مطالعات در مورد کیفیت و نوآوری نتایج متناقضی را نشان داده اند (آبرونهوسا و سا، ۲۰۰۸) و نوآوری را از منظری تک بعدی (پرزیچدزن، لیوا‌د لا حیض، و پرزیچدزن، ۲۰۲۰؛ سریمروت و مخوم، ۲۰۲۰) یا از یک دیدگاه چند بعدی در نظر گرفته اند( اسکیارلی، گیث، و تانی، ۲۰۲۰b). در این مورد اخیر، دو بعد بیشتر برجسته شده است: نوآوری محصول و فرآیند (اسکارینگ – تنا، سگاریا-کیپرس، گارسیا-ژوان،  و بلتر ان-مارتین، ۲۰۱۸؛ ایزوانتو، موردیو، اینیاتی، هادزافیداه، و راپینی، ۲۰۲۰). ) یا نوآوری تدریجی و پرشتاب (دوهیلنگسد و د گیوننی، ۲۰۱۹؛ سدیکگلو و زیر، ۲۰۱۰). تعداد کمی از نویسندگان به طور همزمان چهار بعد نوآوری را به منظور تحلیل رابطه بین کیفیت و نوآوری در نظر گرفته اند (کیم، کومار و کومار، ۲۰۱۲). این ایده‌ها نیاز به تداوم تجزیه و تحلیل روابط بین مدیریت کیفیت و نوآوری محصول و فرآیند را افزایش می‌دهند (کهن و  نعیم۲۰۱۸؛ محمود و همکاران.، ۲۰۱۹)…

۶.نتیجه گیری:

شیوه های مدیریت کیفیت تأثیرات مثبت و مستقیمی بر نوآوری تدریجی و پرشتاب محصول/خدمات و فرآیند دارد. علاوه بر این، آنها همچنین ممکن است عملکرد عملیاتی (رضایت مشتری و کارمند و کیفیت محصول) و عملکرد مالی (به عنوان مثال، سهم بازار) را بهبود بخشند.

مدیریت کیفیت همچنین ممکن است از طریق نوآوری تدریجی و پرشتاب محصول و فرآیند، تأثیر غیرمستقیم مثبتی بر عملکرد عملیاتی و مالی داشته باشد. به همین ترتیب، شیوه‌های مدیریت کیفیت ممکن است از طریق عملکرد عملیاتی تأثیر مثبت و غیرمستقیم بر عملکرد مالی داشته باشد، یعنی ابتدا باید خطاهای محصول و هزینه‌های کیفیت کاهش یابد تا در نتیجه فروش و سهم بازار افزایش یابد. این روابط نشان می دهد که آن دسته از شرکت هایی که در محصولات و فرآیندهای خود به صورت تدریجی و /یا پرشتاب بر اساس مدیریت کیفیت نوآوری می کنند، ممکن است رضایت مشتریان و کارکنان خود را بهبود بخشند، هزینه ها را کاهش دهند و کیفیت محصولات/خدمات خود را افزایش دهند که این امر به نوبه خود، ممکن است آنها را به بهبود عملکرد مالی خود سوق دهد…

Abstract 

The aim of this paper is to carry out a systematic literature review about the relationships between quality management, innovation, and performance. For that end, a search was carried out in the Web of Science and Scopus databases, and 172 articles were selected. Results show that there is a positive relationship between quality management, product and process innovation (incremental and radical), and operational and financial performance, and direct and indirect relationships. Based on these results, a set of direct and indirect relationships between these variables is proposed. The study supplements the few previous investigations on these joint relationships.

Keywords: Quality management, Incremental and radical product and process innovation, Operational performance, Financial performance, Systematic literature review

۱.Introduction

 The purpose of this research is to analyse the state of the art on the relationship between quality management, innovation (incremental and radical product and process innovation) and operational and financial performance. The literature has mainly analysed, on the one hand, quality management and innovation (Sciarelli, Gheith, & Tani, 2020a; Zeng, Zhang, Matsui, & Zhao, 2017) and, on the other, quality management and performance (Khan, Mirza, & Khushnood, 2020; Sila, 2020). Few studies have analysed the relationship between quality, innovation and performance (Mahmud, Hilmi, & Mustapha, 2019; Wilson & Slobodzian, 2019).

 Studies on quality and innovation have shown conflicting results (Abrunhosa & Sa, 2008) and have considered innovation from a one dimensional perspective (Przychodzen, Leyva-de la Hiz, & Przychodzen, 2020; Srimarut & Mekhum, 2020) or from a multidimensional one (Sciarelli, Gheith, & Tani, 2020b). In this latter case, two dimensions have been mostly distinguished: product and process innovation (Escrig-Tena, Segarra-Cipres, Garcia-Juan, & Beltran-Martín, 2018; Iswanto, Moridu, Inayati, Hudzafidah, & Rapini, 2020) or incremental and radical innovation (Duhaylongsod & De Giovanni, 2019; Sadikoglu & Zeir, 2010). Few authors have jointly considered the four dimensions of innovation in order to analyse the relationship between quality and innovation (Kim, Kumar, & Kumar, 2012). These ideas suggest the need to continue analysing the relationships between quality management and incremental and radical product and process innovation (Khan & Naeem2018;Mahmud et al., 2019)…

۶.Conclusions

Quality management practices have positive, direct effects on incremental and radical product/service and process innovation. Besides, they may also improve operational performance (customer and employee satisfaction and product quality) and financial performance (for instance, market share).

Quality management may also have a positive indirect influence on operational and financial performance through incremental and radical product and process innovation. In the same way, quality management practices may have a positive, indirect impact on financial performance through operational performance, that is, product errors and quality costs must be reduced first, so that as a consequence sales and market share may be increased. These relationships indicate that those firms that innovate in their products and processes in an incremental and/or radical way on the basis of quality management may improve their customers’ and employees’ satisfaction, reduce costs and increase the quality of their products/services, which in turn, may lead them to improve their financial performance…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله مدیریت

مقاله انگلیسی در مورد مدیریت بازرگانی

مقاله انگلیسی در مورد عملکرد مالی و عملیاتی

مقاله انگلیسی در مورد نوآوری

مقاله انگلیسی در مورد مهندسی صنایع

مقاله انگلیسی در مورد مدیریت کیفیت

دانلود مقاله ISI