مقاله انگلیسی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر رفتار سبز شرکت

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1225

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Research in International Business and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ :  تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر رفتار سبز شرکت: شواهدی از چین

عنوان کامل انگلیسی:

The impact of economic policy uncertainty on a firm’s green behavior: Evidence from China

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1225)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی (EPU) را بر رفتار سبز یک شرکت با بکارگیری اهرم در دسترس بودن شاخص‌های فعالیت سبز شرکت‌های چینی، بررسی می‌کنیم. یافته‌های ما نشان می‌دهد که EPU بر نگرش‌های سبز در سطح شرکت تأثیر منفی می‌گذارد. آنالیزهای تکمیلی نشان می‌دهند در شرایطی که بازار فاقد اطمینان است یا  یک شرکت دارای محدودیت‌های مالی شدید است، یا یک شرکت هیچ ارتباط سیاسی ندارد، تأثیر نامطلوب EPU بر رفتار سبز بزرگ‌تر می‌شود. ما همچنین اثبات می کنیم که اثرات EPU بر رفتارهای مختلف سبز ناهمگن است. به طور کلی، ما دریافتیم که EPU علاوه بر قیمت دارایی ها و اقدامات مالی شرکت، بر رفتار سبز شرکت نیز تأثیر می گذارد. در انتها پیامدهای سیاست مورد بحث قرار می گیرد.

واژه‌های کلیدی: سیاست‌های اقتصادی، عدم قطعیت، رفتار سبز

Abstract

By leveraging the availability of green activity indicators from Chinese firms, we examine the impact of economic policy uncertainty (EPU) on a firm’s green behavior. Our findings suggest that EPU adversely affects firm-level green attitudes. Additional analyses show that when the market lacks confidence, a firm has severe financial constraints, or a firm has no political connections, the adverse impact of EPU on green behavior is magnified. We also document that the effects of EPU on different green behaviors are heterogeneous. Overall, we find that in addition to asset prices and corporate financial practices, EPU impacts a firm’s green behavior. Policy implications are discussed.

Keywords: Economic policies, Uncertainty, Green behavior

۱.Introduction

 Economic policy uncertainty (EPU) refers to the risks associated with changes or potential changes in economic policy stemming from a government’s monetary, fiscal, tax, or regulatory policies, an election outcome, or other factors. It is natural that EPU materially impacts many economic activities. Previous studies document that EPU impacts financial asset returns and risk such as exchange rate return volatility (Bartsch, 2019), bitcoin exchange rate (Wang et al., 2020a, 2020b), stock returns and crashes (Yang et al., 2019; Jin et al., 2019; Phan et al., 2018; Wang et al., 2020a, 2020b), credit default swap market (Wisniewski et al., 2015), oil prices (Yang, 2019; Lin and Bai, 2020), among others. In addition, some studies show that EPU affects corporate financial decisions in terms of financial leverage (Zhang et al., 2015), cash management (Li, 2019; Phan et al., 2019), tax avoidance (Dang et al., 2019), financial disclosure (Nagar et al., 2019), analyst forecasts (Chen et al., 2020), corporate innovation (He et al., 2020), among other things. However, the impact of EPU on environment-related firm decisions is underexplored. Among firm-level environmental decisions, we consider green activities necessary because engaging in green activities is a foundation for all sustainable engagement. Firms engage in green activities to be good corporate citizens or for their own intangible and tangible benefits. Few studies examine the impact of EPU on firms’ green behavior…

۵.Conclusions

 We examine the impact of EPU on a firm’s green behavior. Our conceptual framework suggests that EPU may have a positive or negative effect on firm-level green behavior. By leveraging a sample of Chinese firms that disclose their CSR development reports, we create a green behavior index to gauge firms’ green behavior and examine our testable hypothesis.

The findings suggest that high EPU discourages firms’ green behavior, indicating that a government’s unstable economic policies carry public policy implications for corporate green behavior. Additional analyses show that when a firm is under pressure due to low market confidence, severe financing constraints, or no political connection, it cannot withstand the impact of EPU on green activities…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۲ مدیریت

دانلود مقاله رفتار سازمانی ۲۰۲۲

دانلود مقاله مدیریت زیست محیطی ۲۰۲۲

دانلود مقالات رشته اقتصاد ۲۰۲۲

دانلود مقاله درباره سیاست های اقتصادی ۲۰۲۲

دانلود مقاله درباره خط مشی ۲۰۲۲

دانلود مقاله درباره عدم قطعیت ۲۰۲۲

دانلود مقاله ۲۰۲۲