اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابداری منصفانه انتشار کربن در سیستم جهانی با استفاده از یک مفهوم تشکیل هزینه اگزرژی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۹ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H606

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Cleaner Production

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۷  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۵۴۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  در مورد حسابداری منصفانه انتشار کربن در سیستم جهانی با استفاده از یک مفهوم تشکیل هزینه اگزرژی

عنوان کامل انگلیسی:

On the fair accounting of carbon emissions in the global system using an exergy cost formation concept

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

حسابداری کربن برای طراحی سیاست های کارآمد در جهت کاهش تغییرات آب و هوایی ضروری است. یک روش حسابداری منصفانه و مناسب باید هم تولیدکنندگان را به سمت روش های تولید پاک تر و هم مصرف کنندگان را در جهت کاهش انتشار های نهفته کربن ناشی از مصرف ،تحریک کند. این مطالعه رویکرد جدیدی را برای ترسیم  زنجیره تولید انتشار کربن پیشنهاد می کند  که در آن هر زیر سیستم در برابر میزان و کارایی فعالیت های تولیدی و انتشار کربن نهفته برای تأمین فعالیت های اقتصادی یا تقاضای نهایی آن ، مسئول می باشد. از مفهوم تشکیل هزینه اگزرژی برای بررسی انتشار کربن در زنجیره تولید استفاده می شود. نتایج این حسابداری ، مسئولیت انتشار کربن موجود در تولیدات اقتصادی را که یا به صورت محلی مصرف می شود یا به خارج از کشور صادر می شود (CExA) را بررسی می کند. سپس میزان کربن حاصل از روش CExA با نتایج  روش های متداول مبتنی بر تولید (PBA) و مبتنی بر مصرف (CBA) مقایسه می شود. در این مطالعه نشان می دهیم که علاوه بر سطوح تولید و مصرف ، ساختارهای اقتصادی کشورها و بهره وری فعالیت های تولیدی از عوامل مهم وجود تفاوت در نقش کشورها در انتشار جهانی کربن است. نتایج ما نشان می دهد که سهم انتشار کربن وارداتی از کل CExA بین ۱۴٪ برای کشورهای در حال توسعه تا ۳۴٪ برای کشورهای توسعه یافته متغیر است. بعلاوه ، اگرچه نسبت CBA به PBA برای کشورها، به شدت وابسته به وضعیت اقتصادی آنها است (۸۷/۰ برای کشورهای در حال توسعه و ۲۱/۱ برای کشورهای توسعه یافته) ، اما نسبت CExA به PBA از روندی منحصر به فرد در بین کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته پیروی نمی کند. نتایج نشان می دهد ، با توجه به رویکرد تسهیم پیشنهادی ، کشورهای پیشرفته واردات گرا ، که از اثر انتقال کربن بیشترین بهره را برده اند ، عمدتا به دلیل انتشار نهفته کربن مرتبط با واردات به اقتصادشان زیان وارد می کنند و بالعکس.

واژه های کلیدی: تغییرات آب و هوایی ، حسابداری کربن ، مسئولیت مشترک ، انتشار کربن مضاف ، تجزیه و تحلیل اگزرژی-محیط ، هزینه اگزرژی

۱.مقدمه

تغییرات آب و هوایی یکی از بحث برانگیزترین و رایج ترین نگرانی های زیست محیطی در مورد کیفیت زندگی بشر بوده است. این موضوع از نظر گستردگی بسیار وسیع است و نیاز به یک برنامه عملیاتی یکپارچه شامل مشارکت همه ملت ها مطابق با قاعده “مسئولیت های مشترک اما متفاوت و توانایی های نسبی” دارد (UNFCCC ، ۱۹۹۲). تقسیم مسئولیت ها یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در راستای اقدام علیه تغییرات آب و هوایی در مذاکرات جهانی بوده است. این به این دلیل است که هیچ توافقی درباره درک منصفانه سهم کشورهای مختلف در ایجاد این مشکل وجود ندارد . . بنابراین ، عدالت آب و هوایی موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است. به طور گسترده ای پذیرفته شده است که در تخصیص منصفانه مسئولیت های جهانی نسبت به تغییرات آب و هوایی ، عواملی مانند سهم انتشار و انتشار گازهای گلخانه ای در گذشته و حال باید در نظر گرفته شود. علاوه بر این ، یک مسئله اصلی به تفاوت در مسئولیت های محوله ناشی از رویکردهای مختلف حسابداری کربن اشاره دارد…

۴.نتیجه گیری

مقابله با تغییرات آب و هوایی نیازمند اراده و اقدامات یکپارچه در جامعه جهانی است. در یک حالت ایده آل ، مسئولیت های متفاوت کشورها باید جنبه های مختلف قواعد منصفانه آب و هوایی را در نظر بگیرد. در این مطالعه یک روش حسابداری کربن برای تخصیص مناسب مسئولیت انتشار کربن در بین کشورها ارائه شده است…

Abstract

Carbon accounting is necessary for designing effective climate change mitigation policies. A proper and fair accounting method should motivate both the producers toward cleaner production methods and the consumers toward reducing the embodied emissions of their consumption. This research work proposes a new approach to map the production chain of carbon emissions in which every subsystem is responsible for the level and efficiency of its production activities and embodied emissions for providing its economic activities or final demands. The exergy cost formation concept is used to track the emissions in the production chain. The results of this accounting present the total carbon loads on economic outputs either consumed locally or exported abroad (CExA). The CExA results are then compared to the results of conventional production-based (PBA) and consumption-based (CBA) carbon inventories. Here we show that, in addition to the levels of production and consumption, the economic structures of the countries and the efficiency of the production activities are important factors differentiating the roles of the countries in the global emissions. Our results show that the share of the imported emissions to the total CExA varies between 14% for developing countries to 34% for the developed countries. Moreover, although the ratio of CBA to PBA for the countries is highly dependent on their economic states (0.87 for developing countries and 1.21 for developed countries), the ratio of CExA to PBA does not follow a unique trend among developing or developed countries. The results demonstrate that, according to the proposed sharing approach, the import-oriented developed countries, which have benefited the most from the carbon leakage effect, are mostly penalized for the embodied emissions associated with the imports to their economy, and vice versa.

Keywords: Climate change, Carbon accounting, Shared responsibility, Carbon emission added, Exergoenvironmental analysis, Exergy cost

۱.Introduction

Climate change has been one of the most controversial and common environmental concerns about the quality of life of human beings. The problem is huge in extent and requires an integrated action plan involving the participation of all nations in accordance with “the common but differentiated responsibilities and respective capabilities” (UNFCCC, 1992). Sharing responsibilities has been one of the most debated issues of acting against climate change in global negotiations. This is due to the fact that there is no agreement on the fair perception of the contributions of different countries in causing the problem. Therefore, climate equality has been the subject of numerous research works. It is widely accepted that in a fair allocation of the global responsibilities to the climate change, factors such as the past and current shares of greenhouse gases (GHG) emissions should be considered. Moreover, one main issue refers to the differences in the assigned responsibilities resulting from different carbon accounting approaches…

۴.Conclusions

Tackling climate change needs integrated will and action in the global community. In an ideal case, the differentiated responsibilities of countries should consider different aspects of climate equity. This paper proposes a carbon accounting method for a proper allocation of carbon loads among the countries…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله بیس حسابداری ۲۰۲۱

مقاله بیس رشته اقتصاد ۲۰۲۱

مقالات ۲۰۲۱ حسابداری ارزش منصفانه با ترجمه

مقالات ۲۰۲۱ حسابداری محیط زیست با ترجمه

مقالات ۲۰۲۱ مدیریت زیست محیطی با ترجمه

مقاله ISI در مورد حسابداری صنعتی