اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر همسویی استراتژی های کسب و کار ، IT و بازاریابی بر عملکرد شرکت

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۱ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۶ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1001

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Industrial Marketing Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۶ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۴۲۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  تأثیر همسو کردن استراتژی های کسب و کار ، فناوری اطلاعات و بازاریابی بر عملکرد شرکت

عنوان کامل انگلیسی:

The impact of aligning business, IT, and marketing strategies on firm performance

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

برای موفقیت در محیط های کسب و کار رقابتی امروزی ، یک شرکت باید یک استراتژی کسب و کار روشن داشته باشد که توسط سایر استراتژی های سازمانی پشتیبانی شود. در حالی که مطالعات پیشین بیان می کنند که همسویی استراتژیک، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد ، با این حال  به عوامل متعدد همسویی استراتژیک یا جهت گیری استراتژیک شرکت ها توجه کمی شده است. این مطالعه بر اساس نظریه احتمالی و نظریه پیکربندی ، به بررسی تأثیر عملکرد همسویی استراتژیک سه جانبه در بین استراتژی های کسب و کار ، IT و بازاریابی می پردازد و در عین حال جهت گیری استراتژیک شرکت ها را نیز در نظر می گیرد. مدل پژوهش با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق توزیع پرسشنامه بین ۲۴۲ مدیر یمنی ، با بکارگیری آزمون های آماری SEM و MANOVA بررسی شده است. نتایج نشان داد که (۱) همسویی استراتژیک سه گانه تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد و (۲) یک همسویی استراتژیک سه جانبه ایده آل برای آینده نگرها(اکتشاف کننده ها)  و مدافعان وجود دارد. این مطالعه به ادبیات همسویی استراتژیک و درک مدیران از چگونگی همسو کردن استراتژی های کسب و کار ، فناوری اطلاعات و بازاریابی برای بهبود عملکرد شرکت کمک می کند.

 واژه‌های کلیدی: همسویی استراتژیک ، نظریه احتمالی ، نظریه پیکر بندی ، جهت گیری استراتژیک ، عملکرد شرکت ، مطالعه پرسشنامه ای

۱.مقدمه

سالهاست که دانشمندان مدیریت استراتژیک بر اهمیت همسویی استراتژی های سازمانی با استراتژی کلی کسب و کار تأکید می کنند (کائو ، باکر و هافمن، ۲۰۱۲؛ دافت، مورفی و ویلموت، ۲۰۱۰) چنین همسویی استراتژیکی منجر به هماهنگی و تمرکز بیشتر در پیگیری اهداف سازمانی می شود ، که به نوبه خود عملکرد شرکت را بهبود می بخشد (دونالدسون، ۲۰۰۶؛ هوپر، هاف، و تریکل، ۲۰۱۰). در حالی که تحقیقات قبلی نشان داده است که همسویی استراتژیک به طور کلی عملکرد شرکت را بهبود می بخشد و “همچنین یکی از دشوارترین چالش های پیش روی مدیران است” (ورشی و مورگان ، ۲۰۰۳ ، ص ۱۰۰)، با این حال محققان در مورد چگونگی سازماندهی همسویی استراتژیک برای بهبود عملکرد شرکت ها اطلاعات اندکی دارند (کائو و همکاران، ۲۰۱۲؛ وورهیس و مورگان، ۲۰۰۳). بنابراین ،هدف این مطالعه بررسی دو شکاف تحقیق ذیل برای توسعه شناخت ما از همسویی استراتژیک، می باشد…

۵.بحث و نتیجه گیری

هدف اصلی این مطالعه ، درک همسویی استراتژیک سه جانبه بین استراتژی کسب و کار ، استراتژی IT و استراتژی بازاریابی و تأثیر آن بر عملکرد شرکت بود. به طور خاص ، این مطالعه قصد دارد به بررسی این موضوع بپردازد که تا چه حد   (۱) همسویی استراتژیک سه گانه بر عملکرد سازمانی تأثیر می گذارد و (۲) تا چه میزان همسویی استراتژیک سه جانبه یک شرکت تحت تأثیر جهت گیری استراتژیک خاص آن است. نتایج تحقیق تا حدی از این فرضیات حمایت کرده و نتایج ذیل را به همراه داشته است …

Abstract

In order to succeed in today’s competitive business environment, a firm should have a clear business strategy that is supported by other organizational strategies. While prior studies argue that strategic alignment enhances firm performance, either strategic alignment including multiple factors or strategic orientation of firms has received little attention. This study, drawing on contingency theory and configuration theory, investigates the performance impact of triadic strategic alignment among business, IT, and marketing strategies while simultaneously considers strategic orientation of firms. A research model is tested through SEM and MANOVA using data collected in a questionnaire survey of 242 Yemen managers. The findings indicate that (1) triadic strategic alignment has a positive impact on firm performance and (2) there is an ideal triadic strategic alignment for prospectors and defenders. This research contributes to strategic alignment literature and managers’ understanding of how to align business, IT and marketing strategies to improve firm performance.

Keywords: Strategic alignment, Contingency theory, Configuration theory, Strategic orientation, Firm performance, Questionnaire survey

۱.Introduction

For years, strategic management scholars have emphasized the importance of aligning organizational strategies to the overall business strategy (Cao, Baker, & Hoffman, 2012; Daft, Murphy, & Willmott, 2010) since such strategic alignment will lead to a more concerted and focused pursuit of organizational objectives, which in turn improves firm performance (Donaldson, 2006; Hooper, Huff, & Thirkell, 2010). While prior research has indicated that strategic alignment generally enhances firm performance, it is also “one of the most difficult challenges facing managers” (Vorhies & Morgan, 2003, p. 100) and researchers know little about how strategic alignment should be organized to improve firm performance (Cao et al., 2012; Vorhies & Morgan, 2003). Thus, this study aims to develop our understanding of strategic alignment by addressing the following two research gaps…

۵.Discussions and conclusions

The main purpose of this research was to understand triadic strategic alignment among business strategy, IT strategy, and marketing strategy and its impact on firm performance. Specifically, the study intended to examine the extent to which (1) triadic strategic alignment affects organizational performance and (2) a firm’s triadic strategic alignment is affected by its specific strategic orientation. The research results partially supported these hypotheses and made the following contributions…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات رشته مدیریت

مقالات مدیریت بازرگانی

مقالات مدیریت استراتژیک

مقالات بازاریابی

مقالات فناوری اطلاعات

مقالات مدیریت عملکرد