اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه نقش بازاریابی محتوای دیجیتال در رشد دلبستگی،اعتماد و ارزش مصرف کننده

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۹ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M892

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Interactive Marketing

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:   ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۹ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۲۲۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  نقش بازاریابی محتوای دیجیتال در رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده: چارچوب، پیشنهادات بنیادین و مفاهیم

عنوان کامل انگلیسی:

Digital Content Marketing’s Role in Fostering Consumer Engagement, Trust, and Value: Framework, Fundamental Propositions, and Implications

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در چشم انداز تعاملات آنلاین و  در حال رشد مصرف کننده و شرکت ، بازاریابی محتوای دیجیتال (DCM) که هدفش رشد دلبستگی برند مصرف کنندگان و اعتماد است، در حال توسعه می باشد. با این وجود، علیرغم علاقه ی روزافزون متخصصان، مطالعات DCM دانشگاهی به کندی رشد می کند، که موجب شکاف عمیق دانشی می شود. بر مبنای یک بررسی گسترده، ما DCM را به عنوان ایجاد و انتشار محتوای مناسب و ارزشمند مرتبط با برند به مشتریان فعلی یا آینده در پلتفرم های دیجیتال برای توسعه دلبستگی، اعتماد و روابط برند مطلوب (در مقابل ترغیب مستقیم مصرف کنندگان به خرید) مفهوم سازی می کنیم. ما همچنین یک چارچوب مفهومی را توسعه می دهیم که ادبیات مهم DCM مبتنی بر مصرف کننده را شناسایی می کند، که شامل  انگیزه های مبتنی بر عملکردهای آگاهانه استفاده و لذت (U & G) ، مطلوبیت و اصالت برای تعاملات DCM می باشد. پیامدهای درجه اول درون تعاملی DCM عبارتند از دلبستگیهای شناختی، عاطفی و رفتاری مصرف کننده که به ترتیب موجب  رشد معنا بخشی ، هویت و رفتار شهروندی مرتبط با برند می شود. این موارد در نوع خود منجر به پیامدهای درجه دوم و برون تعاملی  DCM شامل اعتماد و نگرش به برند می‌ شوند که به ترتیب در توسعه DCM درجه سوم  نقش دارند که شامل پیامدهای مبتنی بر ارزش مصرف کننده و ارزش ویژه برند مبتنی بر شرکت می باشد. ما نتایج خود را در یک مجموعه از اصول بنیادی (FPها) مرتبط با DCM خلاصه نموده و با جمع بندی پیامدهای کلیدی آنالیز خود، بحث و نتیجه گیری می کنیم.

کلید واژه ها: بازاریابی محتوای دیجیتال؛ دلبستگی؛ اعتماد؛ ارزش ویژه برند؛ چارچوب مفهومی

 

Abstract

In a landscape of growing online consumer/firm interactions, digital content marketing (DCM) which aims to foster consumers’ brand engagement and trust, is on the rise. However, despite significant practitioner interest, academic DCM research is lagging, resulting in an important knowledge gap. Based on an extensive review, we conceptualize DCM as the creation and dissemination of relevant, valuable brand-related content to current or prospective customers on digital platforms to develop their favorable brand engagement, trust, and relationships (vs. directly persuading consumers to purchase). We also develop a conceptual framework that identifies important consumer-based DCM antecedents, including uses-and-gratifications (U&G)-informed functional, hedonic, and authenticity-based motives for DCM interactions. DCM’s first-tier, intra-interaction consequences include consumers’ cognitive, emotional, and behavioral engagement that foster brand-related sense-making, identification, and citizenship behaviors, respectively. These in turn trigger DCM’s second-tier, extra-interaction consequences of brand trust and attitude, which successively contribute to the development of DCM’s third-tier, value-based consequences of consumer and firm-based brand equity. We summarize our findings in a set of Fundamental Propositions (FPs) of DCM and conclude by deriving key implications from our analyses.

Keywords: Digital content marketing; Engagement; Trust; Brand equity; Conceptual framework

Introduction

With companies like Rolex, Nike, Coca-Cola, New York Times, and Random House successfully implementing digital content marketing (DCM) initiatives, DCM represents an important and growing vehicle for fostering consumer awareness (Carranza 2017), engagement (Ashley and Tuten 2015; Raso 2016), sales lead conversion (Kakkar 2017), trust (Duhon 2015), and loyalty (Roggio 2017: Wang et al. 2017). Correspondingly, global DCM revenue, which has risen from $87.2b in 2009 to $144.8b in 2014, is forecast to grow further to $313.4b by 2019 (Statista 2017).

DCM, which has been defined as “the management process responsible for identifying, anticipating, and satisfying customer requirements profitably” through relevant digital content (Rowley 2008, p. 522), is thus heralded as an important relationship marketing tool. That is, it has been viewed to aid the development of consumer connections and attachment to brands, thereby contributing to firm performance (Carranza 2017; Kakkar 2017).

Discussion and Implications

Limitations and Future Research

 In this paper, we conceptualized DCM (FP1), explored its key consumer-based antecedents (FP2), and its first, second, and third-tier consequences (FP3–FP5), respectively. We proceeded by mapping these in a conceptual framework and developing an associated set of FPs of DCM, thereby directly responding to calls for the development of enhanced insight into DCM and its dynamics (Pulizzi 2014; Pulizzi and Barrett 2009).

Notwithstanding its contributions, this research also has a number of limitations. First, the study’s purely theoretical nature renders a need for further (empirical) investigation, testing, and validation of the proposed framework and FPs of DCM. For example, researchers may wish to explore the identified DCM characteristics or antecedents (FP1, FP2) across contexts (e.g. sectors, industries, or cultures) and refine our findings based on their results, as relevant. We also recommend further study on our identified first, second, and third-tier DCM consequences and their occurrence across consumer segments or differing brand or firm characteristics (e.g. reputation, size, core capabilities, B2B/B2C firms).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید مدیریت بازرگانی

مقالات جدید بازاریابی

مقالات جدید درباره برند

مقالات جدید رفتار مشتری

مقالات ترجمه شده اعتماد مصرف کننده

مقالات ترجمه شده فناوری اطلاعات

مقالات ترجمه شده تجارت الکترونیک