اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده زنجیره تامین ۴.۰ : مفاهیم، بالندگی و برنامه تحقیقاتی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۹ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M823

سال نشر: ۲۰۱۹

ناشر: امرالد

نام مجله:Supply Chain Management: an International Journal

نوع مقاله: مروری و مفهومی (Review and Conceptual)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۳۹ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۳۵۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  زنجیره تامین ۴.۰ : مفاهیم، بالندگی و برنامه تحقیقاتی

عنوان انگلیسی:

Supply chain 4.0: concepts, maturity and research agenda

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – صنعت ۴.۰ یکی از مهمترین موضوعات تحقیقاتی است که توجه پژوهشگران و کارشناسان را به خود جلب کرده است. بسیاری از پژوهش ها با توجه به صنعت ۴.۰ منتشر شده است، اما هیچ پژوهشی در زمینه ی صنعت ۴.۰ که به وضوح زنجیره تامین را مفهوم سازی کند ، وجود ندارد. در این مقاله، اصطلاح “زنجیره تامین ۴.۰” همراه با یک چارچوب مفهومی جدید ارائه شده است که ماهیت صنعت ۴.۰ را در چارچوب زنجیره تامین بیان می کند. همانطور که صنعت ۴.۰ به طور ذاتی یک تحول انقلابی است و به عنوان یک تحول انقلابی تکامل یافته است، هدف از این تحقیق بررسی تحول زنجیره تامین ۴.۰ از دیدگاه سطوح بالندگی است تا تدوین و توسعه استراتژی زنجیره تامین ۴.۰ را تسهیل کند.

طراحی، روش شناسی / رویکرد – به دنبال یک رویکرد تحقیق قیاسی و یک استراتژی کیفی، یک مرور ادبی نظام مند (SLR)  به عنوان روش تحقیق به منظور درک روابط میان زنجیره تامین، صنعت ۴.۰ و بالندگی سطوح پژوهش ، اتخاذ شده است. سه فاز در فرایند SLR مورد استفاده قرار می گیرد: برنامه ریزی، رهبری و گزارشگری. یک تکنیک مفهوم گرا برای خروجی های SLR برای به دست آوردن سازه های کلیدی استفاده شد که توسعه چارچوب مفهومی زنجیره تامین ۴.۰ را تسهیل می کند.

یافته ها – SLR نشان داد که تحقیقات محدودی در مورد پیوند بین صنعت ۴.۰ و زنجیره تامین وجود دارد. با این وجود، می توان مجموعه ای از دسته بندی های موضوعی را  از تجزیه و تحلیل مقالاتی که به سازه ها به عنوان هسته اصلی چارچوب مفهومی زنجیره تامین ۴.۰ رجوع کرده اند، استخراج کرد. این سازه ها حمایت های مدیریتی و توانمدی ها، اهرم های تکنولوژی، الزامات عملکرد فرایندها و خروجی های استراتژیک هستند. هر یک از این سازه ها شامل تعدادی اجزا است که در این تحقیق به عنوان “ابعاد” نامیده می شود و تمام ۲۱ بعد در طول این پژوهش شناسایی شده اند. SLR همچنین نشان داد که پیشنهادات بالندگی برای صنعت ۴.۰ هنوز در مراحل اولیه و کاملا ناشناخته برای صنعت ۴.۰ در زمینه زنجیره تامین می باشد. از این رو، این تحقیق، یک چارچوب سطوح بالندگی را ایجاد می کند که بر اساس سازه های اصلی زنجیره تامین ۴.۰ و ابعاد مربوطه پشتیبانی می شود. این چارچوب پیشنهادی به صورت مفهومی ارائه می شود، همچنین این تحقیق چندین مسیر تحقیقاتی را برای کمک به تقویت مفهوم زنجیره تامین ۴.۰ شناسایی و پیشنهاد می کند.

اصالت / ارزش – SLR شکاف بارزی در ادبیات را در رابطه با صنعت ۴.۰ در زمینه زنجیره تامین و در چارچوب سطوح بالندگی صنعت ۴.۰ برای زنجیره تامین نشان می دهد. این تحقیق بدلیل تدوین و معرفی چارچوب جدیدی که این شکاف را مسدود میکند، منحصر به فرد است. ارزش این تحقیق در این است که سهم قابل توجهی در درک زنجیره تامین ۴.۰ با ایجاد مجموعه ای شفاف از سازه ها و ابعاد که تشکیل دهنده ی زنجیره تامین ۴.۰ هستند،دارد، و پایه های کارِ بیشتر در این زمینه را فراهم می کند.

پیامدها / محدودیت های تحقیق – این پژوهش استدلال می کند که چارچوب ها قوی هستند، زیرا سازه ها و ابعاد دارای پایه ی محکمی در ادبیات هستند، بنابراین ارتباط و ارزش تئوری و عملی  را نشان می دهند.همانطور که تحقیق در زمینه زنجیره تامین ۴.۰ هنوز در دوران رشد خود است، طیف وسیعی از سوالات تحقیق باز بر اساس چارچوب ها، که می تواند به عنوان رهنمود برای محققان برای توسعه  مفهوم زنجیره تامین ۴.۰  در آینده  باشد، وجود دارد. همچنین، کارشناسان می توانند از این چارچوب برای توسعه درک بهتر زنجیره تامین ۴.۰ استفاده کنند و قادر به ارزیابی بالندگی سازمان هایشان باشند. همانطور که چارچوب پیشنهادی مفهومی است، آنها نیاز به تحقیقات تجربی بیشتری برای اعتبار سنجی و به دست آوردن بینش جدید دارند.

کلمات کلیدی: زنجیره تامین ۴.۰، مفهوم، بالندگی، چارچوب، نظام مند

۱.مقدمه

در سالهای اخیر، Industry 4.0 (انقلاب صنعتی چهارم) بعنوان یکی از موضوعات بحث برانگیز در بین محققین و متخصصین ظهور یافته است. دامنه وسیعی از تحقیقات و کنفرانس ها برای ارائه بحثهای بیشتر حول این موضوع در سراسر جهان انجام گرفته اند (اوزتمل و گورسو ۲۰۱۸). طبق گفته لیائو و همکارانش (۲۰۱۷) در دوره بین ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵، افزایش قابل توجهی در تعداد مطالب منتشره در این زمینه موضوعی وجود داشته است.

Industry 4.0 یا انقلاب صنعتی چهارم (۴IR) در سال ۲۰۱۱ در آلمان و در طول رویداد نمایشگاه هانوور (گوباخلو ۲۰۱۸) شروع شد. در همین سال، بخشی از برنامه دولت آلمان برای توسعه تجارت و صنایع شد (گوباخلو ۲۰۱۸، لوو ۲۰۱۷، هافمن و راش ۲۰۱۷؛ پریرا و رومرو ۲۰۱۷). از آن زمان به بعد، این بحث موضوع صنایع و دانشگاه شد.  اخیرا این موضوع اهمیت جهانی یافته است چون بخشی از برنامه اقتصادی جهانی از سال ۲۰۱۶ بوده است (هافمن و راش ۲۰۱۷، لوو ۲۰۱۷). بعلاوه، در برنامه توسعه کشورهای مختلف همچون ایالات متحده آمریکا، فرانسه، ژاپن، سنگاپور، انگلستان و چین بررسی و یکپارچه سازی شده است (لیائو و همکارانش ۲۰۱۷)…

۴.۱.نتیجه گیری

هدف این مقاله پیشنهاد یک چارچوب رویکرد مفهومی زنجیره تامین  ۴.۰ و همچنین دیدگاه تکاملی آن در قالب یک چارچوب متوازن بالندگی  زنجیره تامین ۴.۰ است. این موارد شکافهای شناسایی شده در مقالات را از طریق یک روش بررسی سیستماتیک که در آن سه سوال تحقیقاتی برای درستی هدایت این مطالعه مطرح شده است را پر می شود. پاسخ به سوال اول تحقیق RQ1 (ساختارهایی که چارچوب زنجیره تامین ۴.۰ را شکل می دهند) از طریق تجزیه و تحلیل یافته های بررسی  مقالات سیستماتیک توسعه یافته و منجر به شناسایی ابعاد بیست و یکم (۲۱) زنجیره تامین ۴.۰ می شود که در چهار (۴) سازه اصلی دسته بندی شده اند: حامیان مدیریت و توانایی، اهرم های فن آوری، الزامات عملکرد فرآیند و نتایج استراتژیک. بر اساس این ساختارها و ابعاد متناظر آن یک چارچوب مفهومی زنجیره تامین  ۴.۰ پیشنهاد شده است…

Abstract  

Purpose – Industry 4.0 is one of the most emergent research topics attracting significant interest of researchers as well as practitioners. Many articles have been published with regards Industry 4.0 however there is no research that clearly conceptualizes Industry 4.0 in the context of supply chain. In this paper, the term “Supply Chain 4.0” is proposed together with a novel conceptual framework that captures the essence of Industry 4.0 within the supply chain context. As Industry 4.0 is inherently a revolution, and as revolutions are evolutionary, this research also aims to capture the evolution of Supply Chain 4.0 from maturity levels perspective to facilitate the formulation and development of Supply Chain 4.0 strategy.

Design, methodology/ approach – Following a deductive research approach and a qualitative strategy, a Systematic Literature Review (SLR) was adopted as the research method seeking to understand the relationships amongst supply chain, industry 4.0 and maturity levels research. The three phases of the SLR process utilized are: planning, conducting and reporting. A concept-oriented technique was applied to the outputs of the SLR to obtain the key constructs that would facilitate the development of the conceptual Supply Chain 4.0 framework.

Findings – The SLR showed that there is limited research linking Industry 4.0 to supply chain. Nevertheless, it was possible to extract a set of thematic categories from the analysis of the articles which are referred to as constructs as they form the core of the conceptual Supply Chain 4.0 framework. These constructs are Managerial & Capabilities Supporters, Technology Levers, Processes Performance Requirements and Strategic Outcomes. Each of these constructs consist of a number of elements which are referred to as ‘dimensions’ in this research and a total of twenty one (21) dimensions were identified during the SLR. The SLR also demonstrated that maturity propositions for Industry 4.0 are still embrionary and entirely missing for Industry 4.0 in the context of Supply Chain. Hence, this research develops and proposes a maturity levels framework that is underpinned by the core constructs of Supply Chain 4.0 and the corresponding dimensions. As these proposed frameworks are conceptual, this research also identifies and proposes several research directions to help fortify the Supply Chain 4.0 concept.

Originality/value – The SLR demonstrated a clear gap in literature with regards to Industry 4.0 in the context of Supply Chain, and also in the context of Industry 4.0 maturity levels for Supply Chain. This research is unique as it formulates and introduces novel frameworks that close these gaps in literature. The value of this research lies in the fact that it makes significant contribution in terms of understanding of Supply Chain 4.0 with a clear set of constructs and dimensions that form Supply Chain 4.0, which provides the foundation for further work in this area.

Research Implications/ limitations – This research argues that the frameworks are robust since the constructs and dimensions are grounded in literature thus demonstrating both theoretical and practical relevance and value. As Supply Chain 4.0 research is still in infancy, there are a range of open research questions suggested based on the frameworks that could serve as guides for researchers to further develop the Supply Chain 4.0 concept. Also, practitioners can use this framework in order to develop better understanding of Supply Chain 4.0 and be able to evaluate the maturity of their organizations. As the proposed frameworks are conceptual, they require further empirical research in other to validate them and obtain new insights.

Keywords Supply Chain 4.0, Concept, Maturity, Framework, Systematic

Introduction  

In recent years, Industry 4.0 has emerged as one of the most debatable topics amongst researchers and practitioners alike. A wide range of research and conferences have been conducted in order to foster more discussion around this subject around the world (Oztemel and Gursev, 2018). According to Liao et al. (2017), in the period between 2013 and 2015, there has been a significant increase in the number of publications in this topical area.

Industry 4.0, also known as the fourth industrial revolution (or 4IR), was launched in 2011 in Germany during an event called Hannover Fair (Ghobakhloo, 2018). In the same year, it became part of the German government’s agenda for trade and industrial development (Ghobakhloo, 2018; Lu, 2017; Hofmann and Rüch, 2017; Pereira and Romero, 2017). From that moment, the subject became a highly interesting topic in industry and academia. Currently, the topic has gained global significance as it has become part of the World Economic Forum’s agenda since 2016 (Hofmann and Rüch, 2017; Lu, 2017). Furthermore, it is being explored and integrated into various countries’ development agenda such as United States, France, Japan, Singapore, United Kingdom and China (Liao et al., 2017)…

۴.۱Conclusions

The aim of this article is to propose a novel conceptual Supply Chain 4.0 framework as well as its evolutionary perspective in the form of a conceptual Supply Chain 4.0 Maturity framework. These fill the gaps identified in literature through a systematic literature review method where three research questions were established in order to properly guide this study. The answer to the first research question RQ1 (What are the constructs that shape the Supply Chain 4.0 framework?) was developed through analysis of findings of the systematic literature review and resulted in the identification of twenty one (21) dimensions of Supply Chain 4.0 which were thematically grouped in four (4) main constructs: Managerial & Capability Supporters, Technology Levers, Process Performance Requirements and Strategic Outcomes. Based on these constructs and their corresponding dimensions, a conceptual Supply Chain 4.0 framework was proposed…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات رشته مدیریت

مقالات مدیریت بازرگانی

مقالات مدیریت زنجیره تامین

مقالات مدیریت صنعتی

مقالات مهندسی صنایع