اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه نفوذ بازار بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه یورو

  این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۱۸ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۹ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M704

سال نشر: ۲۰۱۸

ناشر: الزویر

نام مجله: Future Business Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۹ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۳۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت بیمه ۲۰۱۸ : نفوذ بازار بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه یورو: شواهد سری زمانی بر روی علیت

عنوان انگلیسی:

Insurance market penetration and economic growth in Eurozone countries: Time series evidence on causality

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مقاله رابطه بین نفوذ بازار بیمه و رشد سرانه اقتصادی در ۱۹ کشور منطقه یورو در دوره ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۴ بررسی شده است. ما از سه شاخص مختلف نفوذ بازار بیمه (IMP) استفاده می کنیم، یعنی نفوذ بیمه عمر، نفوذ بیمه غیر عمر و کل نفوذ بیمه عمر و غیر عمر. ما به طور خاص بر این امر تأکید می کنیم که آیا رابطه ی بین این متغیرها در آزمون علیت گاردنر دو راهه ، یک راهه است یا کلا وجود ندارد نتایج تجربی ما نشان داد در هر دو حالت علیت دو طرفه و یک طرفه بین IMP و رشد سرانه اقتصادی رابطه وجود دارد . با این حال، در طول این دورۀ ، نتایج در بیشتر کشورهای منطقه یورو یکسان نیست. به این معنی است که سیاست های اقتصادی باید تفاوت های بازار بیمه و رشد سرانه اقتصادی را به رسمیت بشناسند تا رشد پایدار در منطقه یورو را حفظ کنند.

کلمات کلیدی IMP؛ رشد سرانه اقتصادی ؛ علیت گاردنر؛ کشورهای منطقه یورو

مقدمه

در سالهای گذشته سیاستگذاران و دانشگاهیان توجه روزافزونی به ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی داشته اند(Adeniyi، Oyinlola، Omisakin & Egwaihide، ۲۰۱۵؛ Adu، Marbah & Mansah، ۲۰۱۳؛ Ahmed، ۲۰۱۶؛ Beck، Levine & Loayza، ۲۰۰۰؛ Levine، ۲۰۰۳؛ Rault، Sova، Sova & Caporale، ۲۰۱۴؛ Samargandi، Fidrmuc & Ghosh، ۲۰۱۵؛ Zhang، Wang & Wang، ۲۰۱۲). توسعه مالی معمولا با توجه به مجموع بخش مالی، ترکیب بخش های آن و طیف وسیعی از ویژگی های زیربخش های فردی آن تعریف می شود که تاثیر آن را در برآورده ساختن نیازهای عوامل مختلف اقتصادی برای افزایش ثروت آنها تعیین می کند. موسسات مالی کلیدی عبارتند از بانک مرکزی، بانک های تجاری، بانک های بازرگانی، موسسات پس انداز، موسسات وام مسکن، صندوق های بازنشستگی، بازارهای سهام و دیگر موسسات بازارهای مالی (Zaman، Izhar، Khan & Ahmad، ۲۰۱۲). در نتیجه، رابطه رشد توسعه مالی با تمام فعالیت های موسسات مالی ذکر شده در بالا و ارتباط آنها با رشد اقتصادی را نشان می دهد. (see, inter alia, Ang, 2008; DemetriadesandHussein,1996; Hassan, Sanchez&Yu,2011; IMF, 2005; Levine, 1997; PeiaandRoszbach,2015; Thornton,1994).

در حالی که تحقیقات گسترده‌ای در رابطه با توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد، این پژوهش فعالیت‌های بازار بیمه و ارتباط آن با رشد اقتصادی را مورد مطالعه قرارداده‌است. (Christopoulos, and Tsionas, 2004; Levine, 2005; Levine, Loayza & Beck, 2000) در واقع، مانند سایر خدمات مالی ازجمله بانک‌ها و بازارهای سهام، فعالیت‌های بازار بیمه نیز نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می‌کنند .(Outreville, 1996; Pradhan, Arvin & Norman, 2015) ما برای نشان دادن اهمیت فعالیت‌های بازار بیمه در راستای رشد اقتصادی توضیحات زیر را ارائه کرده‌ایم. اولا، نقل‌وانتقالات مالی و عملیات‌های بازپرداخت در خدمات بیمه‌ای منجر به ارتقاء رشد اقتصادی خواهند شد (Ward & Zurbruegg, 2000)، دوما، بیمه‌های عمر پس‌انداز درازمدت را تشویق می‌کنند و باعث سرمایه‌گذاری مجدد بودجه‌های قابل‌توجه در پروژه‌های بخش عمومی و خصوصی  می‌شوند که این مسئله رشد اقتصادی را بهمراه دارد (Beck & Webb, 2003). بعلاوه این احتمال نیز وجود دارد که بیمه‌های عمر و غیرعمر بدلیل دور نگه داشتن خانوار و شرکت‌ها از ریسک‌های اقتصادی به رشد اقتصادی آنها کمک‌کنند. درواقع، شرکت‌های بیمه‌ عمر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را تشویق می‌کنند نسبت به شیوه‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت که در بیمه‌های غیر عمر مرسوم‌ است…..

نتیجه گیری و کاربردهای سیاستی

این مطالعه رابطه علّی بین فعالیتهای بازار بیمه و رشد سرانه اقتصادی را در بین کشورهای منطقه یورو با استفاده از داده‌های سری زمانی سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۴ مورد بررسی قرار داد. نکته اصلی ما در این مطالعه برای دانشگاهیان و همچنین سیاستگذاران، این است که مفاهیم برگرفته از تحقیقات مربوط به رشد اقتصادی که رابطه متقابل این دو متغیر را حذف کرده، مفاهیم کاملی نیست. این رابطه به هم پیوسته بین نفوذ بازار بیمه و رشد اقتصادی سرانه ، نقطه نظر مطالعه ماست و به تحقیقات آینده در مورد این عنوان کمک خواهد کرد…..

Abstract

This paper examines the causal relationship between insurance market penetration and per capita economic growth in 19 Eurozone countries for the period 1980–۲۰۱۴. We use three different indicators of insurance market penetration (IMP), namely life insurance penetration, non-life insurance penetration, and total (both life and non-life) insurance penetration. We particularly emphasize on whether Granger causality exists between these variables both ways, one way, or not at all. Our empirical results perceive both unidirectional and bidirectional causality between IMP and per capita economic growth. However, these results are mostly non-uniform across the Eurozone countries during this selected period. The policy implication is that the economic policies should recognize the differences in the insurance market and per capita economic growth in order to maintain sustainable growth in the Eurozone.

Keywords IMP; Per capita economic growth; Granger causality; Eurozone countries

introduction

In the previous years, both policy makers and academicians have increasingly paid attention to the linkage1 between financial development and economic growth (Adeniyi et al., 2015; Adu et al., 2013; Ahmed, 2016; Beck et al., 2000; Levine, 2003; Rault et al., 2014; Samargandi et al., 2015 ; Zhang et al., 2012). Financial development is commonly defined in terms of aggregate size of the financial sector, its sectorial composition, and a range of attributes of its individual sub-sectors that determine their effectiveness in meeting the various economic agents’ requirements to enhance their wealth. Key financial institutions include the central bank, commercial banks, merchant banks, saving institutions, mortgage entities, pension funds, stock markets, and other financial market institutions (Zaman, Izhar, Khan & Ahmad, 2012). Consequently, financial development-growth linkage represents all activities undertaken by the above-mentioned financial institutions and their relationship with economic growth (see, inter alia, Ang, 2008; Demetriades and Hussein, 1996; Hassan, Sanchez & Yu, 2011; IMF, 2005; Levine, 1997; Peia and Roszbach, 2015; Thornton, 1994).

While there is extensive research on financial development-economic growth nexus (see, inter alia, Christopoulos and Tsionas, 2004; Levine, 2005; Levine, Loayza & Beck, 2000), the existing literature provides constricted coverage for the insurance market activities and its connotation with economic growth.2 However in reality, like other financial services such as banks and stock markets, insurance market activities3 play a key role in economic growth ( Outreville, 1996 ; Pradhan et al., 2015). We provide the following justification to highlight the importance of insurance market activities towards the economic growth.

First, through financial transfers and indemnification activities, insurance services foster and enhance the economic growth (see, inter alia, Ward & Zurbruegg, 2000); and second, life insurance products encourage long-term savings and the reinvestment of substantial funds in public and private sector projects (see, inter alia, Beck & Webb, 2003), which is again growth-enhancing. Furthermore, there are likely to be different effects on economic growth from life and non-life insurance markets given that the two types of insurance activities protect households and corporations from diverse kinds of risk. Precisely, life insurance companies encourage long-term investments over short-term investments as is the case for non-life insurance companies.

Conclusion and policy implications

This study explored the causal nexus between insurance market activities22 and per capita economic growth for the Eurozone countries using time series data from 1980 to 2014. The pivotal memo from our study for the academicians and policy-makers alike is that implications drawn from research on per capita economic growth that excludes the dynamic interrelation of these two variables will be imperfect. This conjoined relationship between insurance market penetration and per capita economic growth is the stand point of our study and will guide the future research on this topic….

مقالات مرتبط با این موضوع

ترجمه مقالات رشته مدیریت

ترجمه مقالات رشته اقتصاد

ترجمه مقالات مدیریت بازرگانی

ترجمه مقالات مدیریت بیمه

ترجمه مقالات مدیریت مالی

مقاله انگلیسی در مورد رشد و توسعه اقتصادی