اطلاعیه

مقاله ترجمه شده نقش رهبری عاقلانه در افزایش عملکرد شغلی: شواهد از بخش گردشگری مصر

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت گردشگری

مقالات ترجمه شده رضایت شغلی

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

مقالات ترجمه شده رهبری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M697

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Tourism Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۳ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : نقش رهبری عاقلانه در افزایش عملکرد شغلی: شواهد از بخش گردشگری مصر

عنوان انگلیسی:

The role of wisdom leadership in increasing job performance: Evidence from the Egyptian tourism sector

چکیده فارسی:

هدف مقاله، بررسی نقش مداخله رهبری عاقلانه در رابطه میان سبک های رهبری و عملکرد گروهیِ کارکنان در زمینه آژانس های مسافرتی است. بر اساس نظریه رهبری و مدل رهبری استراتژیک، ما یک مدل یکپارچه برای بررسی روابط بین چهار سبک رهبری متمایز و تأثیر آنها بر رضایت کارکنان و عملکرد تیم، از طریق نقش میانجیگری رهبری عاقلانه ایجاد می کنیم. با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از ۵۰۵ مدیر تور که در مصر فعالیت می کنند، ما نشان می دهیم که همه سبک های رهبری تاثیر مثبتی بر رضایت کارکنان ندارد. ما همچنین نشان می دهیم که تاثیر مثبت از طریق توسعه رهبری عاقلانه بدست می آید. یافته های ما پیامدهای مهمی برای جامعه پژوهشی و عوامل گردشگری دارد.

کلیدواژگان: رهبری عاقلانه، آژانس های مسافرتی، رضایت شغلی، گردشگری، مصر

Abstract

The paper aims to explore the intervening role of wisdom leadership in the link between leadership styles and employees’ team performance, in the context of travel agents. Drawing on the leadership theory and the strategic leadership model, we develop an integrative model exploring the relationships between four distinct leadership styles and their influence on employees’ satisfaction and team performance, through the mediating role of wise leadership. Using data collected from 505 travel agents operating in Egypt, we show that not all leadership styles have a positive influence on employees’ satisfaction. We also show that a positive influence takes place through the development of wisdom leadership. Our findings hold important implications for both the research community and travel agents

Keywords: Wisdom leadership,Travel agents,Job satisfaction,Tourism,Egypt