اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه دانش ضمنی و صریح به عنوان پیش بین های تغییر سازمانی

این مقاله علمی ترویجی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۹ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1085

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Journal of Organizational Change Management

نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۸  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۴۱۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  دانش ضمنی و صریح به عنوان پیش بین های تغییر سازمانی

عنوان کامل انگلیسی:

Tacit vs explicit knowledge as antecedents for organizational change

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله کشف نقش دوگانه دانش از طریق بررسی دانش ضمنی و صریح در زمینه تغییر سازمانی است.

طراحی / روش / رویکرد – هدف مطالعه با یک بررسی تحلیلی از ادبیات جریان ساز و معاصر مدیریت دانش به دست می آید.

یافته ها – این مقاله از طریق تجزیه و تحلیل طیف گسترده ای از ادبیات تاثیرگزار و بررسی ادبیات معاصر که نقش دانش ضمنی و صریح را در زمینه های تغییر سازمانی مقایسه می کنند، به چارچوب فعلی ادبیات مدیریت دانش کمک می کند  .

محدودیت ها / پیامدهای تحقیق – یافته ها با ارائه مسیرهایی برای تحقیقات آینده به محققان برای درک نظریات پیشین و توسعه نظری در زمینه مدیریت دانش کمک می کنند و دانش جمعی ما را در این حوزه تحقیق ارتقا می دهد.

پیامدهای عملی – این مقاله بینش های عملی و واقع بینانه ای ارائه می دهد که به مدیران شرکت کمک می کند تا از دانش ضمنی و / یا صریح برای مدیریت تغییرات سازمانی استفاده کنند.

ابتکار / ارزش – این مقاله یک جدول مقایسه ای ابتکارانه را ارائه می دهد که ادراکات کلیدی و بینش های مختلف منابع ادبی در مورد طیف وسیعی از جنبه های مهم را خلاصه و مقایسه می کند ، و سپس پیامدهایی را برای این دو نوع دانش ارائه می دهد. در این مقاله همچنین یک چارچوب تحقیقاتی ابتکارانه شامل یک پایگاه داده ساختاری از فراخوان های مرتبط برای تحقیق توسط آخرین انتشارات آکادمیک ارائه شده است. علاوه بر این ، پیشنهادات مدیریتی خاص و آگاهانه ای را برای بهترین روش ادغام این گونه های دانش در مدیریت تغییر سازمانی ارائه می دهد.

واژه های کلیدی: دانش ضمنی ، دانش صریح ، دانش سازمانی ، مدیریت دانش ، تغییر سازمانی

۱.مقدمه

در مباحث مدرن فلسفی ، بسیاری از چالش ها برای تعریف معرفت شناختی سنتی دانش از این اجماع کلی ناشی می شود که نقش دانش ویژگی های دوگانه را نشان می دهد، – خواه رویه ای / اظهاری (واسکونسلوس و همکاران ، ۲۰۱۷) ، خواه شخصی / سازمانی (اینتزاری و همکاران ، ۲۰۱۷) یا ضمنی / صریح (ماراویلهس و مارتینز ، ۲۰۱۹). ضروری است که شخص ابعاد دوگانه متعدد مفهوم دانش معاصر را هنگام تنظیم یک تعریف ،در نظر بگیرد. دانش توسط برخی به طور ذاتی دارای ماهیتی ویژه  در نظر گرفته می شود ، که به موجب آن دانش ویژه به تحریک و پردازش اولیه دانش ناب در ذهن یک فرد اشاره دارد. این گونه شناسی دانش را می توان بعنوان مبحث خاص درک کرد که در اشکال مختلف (مانند ضمنی یا صریح) آشکار می شود و سپس در زمینه های مختلف مانند تغییر سازمانی منتشر می شود

۶.نتیجه گیری

هدف این مقاله کشف نقش دوگانه دانش از طریق بررسی دانش ضمنی و صریح در زمینه تغییر سازمانی بود. این امر از طریق بررسی ادبیات مقایسه ای و تحلیلی به دست آمده است که به طیف وسیعی از مولفه های اصلی این گونه شناسی های در هم تنیده دانش می پردازد. به عنوان یک نتیجه از این تجزیه و تحلیل ، و مرور ادبیات توسعه یافته در کل این مقاله ، تعدادی از نتایج و جداول خلاصه شده ارائه شده است…

Abstract

Purpose: The aim of this paper is to explore the dichotomous role of knowledge through an examination of tacit and explicit knowledge in organizational change contexts.

Design/methodology/approach: The study’s aim is achieved by an analytical review of the seminal and contemporary knowledge management literature.

Findings: The paper contributes to the current body of knowledge management literature by analyzing a wide range of key literature and presenting a contemporary overview that compares the role of tacit and explicit knowledge within organizational change contexts.

Research limitations/implications: The findings contribute toward theoretical development in the knowledge management field by providing researchers with future research directions to build upon previous theoretical understandings and advance our collective knowledge of the research domain.

Practical implications:The paper offers practical and pragmatic insights that will help firm managers to use tacit and/or explicit knowledge to manage organizational change.

Originality/value: This article presents an original comparative table that summarizes and compares the key understandings and insights from across the literature sources on a range of important aspects, and then presents implications for the two knowledge typologies. The paper also presents an original research framework containing a structured database of related calls for research by the latest academic publications. Furthermore, it provides specific and informed managerial recommendations for best practice in the integration of these knowledge typologies into organizational change management.

Keywords: Tacit knowledge, Explicit knowledge, Organizational knowledge, Knowledge management, Organizational change

۱.Introduction

 In modern philosophical discussion, many of the challenges to the traditional epistemological definition of knowledge are derived from the general consensus that the role of knowledge exhibits dichotomous characteristics – whether procedural/declarative (de Vasconcelos et al., 2017), personal/organizational (Intezari et al., 2017) or tacit/explicit (Maravilhas and Martins, 2019). It is imperative that one considers the multi-dichotomous dimensions of the contemporary knowledge concept when formulating an original definition. Knowledge is perceived by some to be inherently idiosyncratic in nature, whereby idiosyncratic knowledge refers to the initial instigation and processing of pure knowledge within the mind of an individual. This knowledge typology can then be perceived as context-specific when it is manifested in various forms (such as tacit or explicit) and then promulgated within various contexts, for example organizational change…

۶.Conclusion

 The aim of this paper was to explore the dichotomous role of knowledge through an examination of tacit and explicit knowledge in organizational change contexts. This has been achieved through a comparative and analytical literature review that addresses a range of key aspects of these interrelated knowledge typologies. As a result of this analysis, and the literature review developed throughout this article, a number of conclusions and summary tables are now presented.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله بیس ۲۰۲۱ رشته مدیریت با ترجمه تخصصی

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت دانش ۲۰۲۱ با ترجمه تخصصی

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت تغییر سازمانی۲۰۲۱ با ترجمه تخصصی

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت رفتار سازمانی ۲۰۲۱ با ترجمه تخصصی