اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه آیا تصدی بلند مدت مدیران اجرایی منجر به رانت خواهی می شود؟ تجزیه و تحلیل پاداش نقدی و عملکرد مدیریتی پس از آن

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۵ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۴۹ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H561

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Advances in Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۹  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۷۰۰۰   تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  آیا تصدی بلند مدت مدیران اجرایی منجر به رانت خواهی می شود؟ تجزیه و تحلیل پاداش نقدی و عملکرد مدیریتی پس از آن

عنوان کامل انگلیسی:

Are long-tenured CEOs rent seekers? Analysis of cash compensation and post disposal performance

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

آیا دوره های  خدمت (تصدی) طولانی مدت مدیر اجرایی منتج به رانت خواهی می شود ؟ آیا کمیته های پاداش برای مدیران اجرایی با سابقه، ریسک عدم تنوع را در نظر می گیرند و پاداش نقدی برای محدود کردن میزان ریسک تخصیص می دهند؟ از آنجا که تصمیم گیری در مورد خروج نیاز به تصویب هیئت مدیره دارد ، عملیات متوقف شده یک شرایط منحصر به فرد را برای تجزیه و تحلیل مداخلات مربوط به کمیته های پاداش، فراهم می کند. مدیران زبردست به  نظارت کمتری نیاز دارند زیرا توانایی آنها با گذشت زمان ثابت شده است. با این حال ، هرچه مدیران اجرایی در منصب خود پیشرفت می کنند ، احتمالاً قدرت بیشتری در تأثیرگذاری بر تصمیمات هیئت مدیره کسب می کنند. آنها همچنین ریسک پذیری کمتری دارند و به طور بالقوه کوته نظری  بیشتری نسبت به مدیران جوان دارند زیرا سبدهای سهام آنها تنوع کمتری دارد . بازارهای کار وسوسه انگیز برای مدیران بازنشسته مستعد می تواند مدیران اجرایی با دوره تصدی طولانی مدت را برای حفظ شهرت تشویق کند. من حساسیت افتراقی گزارش شده در مورد پاداش مدیر عامل را نسبت به تصمیمات مدیریتی مثبت یا  منفی ، که می تواند به عنوان رانت خواهی تلقی شود ، دوباره بررسی می کنم. من نشان می دهم که پاداش نقدی به مدیرعامل های با سابقه ، اثرات مثبت و منفی عملیات متوقف شده را پوشش می دهد و  پیشنهاد می کنم که کمیته های پاداش، پرداخت های نقدی خود را تغییر دهند. این شواهد از رانت خواهی حمایت نمی کند. همچنین نتایج نشان می دهند که تصمیم گیری برای خروج در میان مدیرانی با دوره خدمت  طولانی نسبت به مدیرانی با تجربه کمتر، برای بهبود عملکرد شرکت در آینده،  بیشتر است.

کلمات کلیدی: مدیرانی با دوره خدمت  طولانی ، پاداش نقدی ، رانت خواهی ، تصمیمات خروج

۱.مقدمه 

مطالعات پیشین شواهدی از حساسیت های افتراقی پاداش نقدی مدیر اجرایی نسبت به مؤلفه های مثبت و منفی درآمد ، ارائه می دهند. گاور و گاور (۱۹۹۸) دریافتند که اقلام غیر مکرر با ارزش مثبت تمایل به تاثیر گذاری بر پاداش نقدی دارند ، اما کمیته های پاداش، پاداش مدیران اجرایی را از تأثیرپذیری از مؤلفه های دارای ارزش منفی محافظت می کند. من این پدیده حفاظتی را که قبلاً مشاهده شده بود ، در تخصیص پاداش برای مدیران اجرایی با دوره تصدی بلند مدت، بازآزمایی کردم. مدیران اجرایی در موقعیتی منحصر به فرد برای اعمال قدرت و نظر خود برای تأثیرگذاری بر اعضای هیئت مدیره برای تغییر تخصیص پاداش به نفع خود هستند (ادلین و استیگلیتز ، ۱۹۹۵ ؛ هیل و فان ، ۱۹۹۱ ؛ شلیفر و ویشن ، ۱۹۸۹). مدیران زبردست شهرت مثبتی دارند ، و هر اقدامی که بتواند منجر به از دست رفتن موقعیت آنها شود ، بسیار پرهزینه است. اگرچه در این زمینه مطالعات اندکی وجود دارد ، اما بازارهای کار زیادی برای مدیران اجرایی بازنشسته که دارای تجارب ارزنده در تجارت هستند، وجود دارد (بریکلی، لینک، و کولس، ۱۹۹۹). این دو نوع مشوق (حفظ شهرت و توانایی اعمال قدرت نفوذ) به این معنی است که یک سؤال مهم وجود دارد که آیا حساسیت نامتقارن گزارش شده در مورد پاداش نقدی نسبت به اقلام غیر مکرر درآمد هنوز برای مدیران اجرایی سابقه دار وجود دارد یا خیر. من این موضوع را با بررسی اطلاعیه های مربوط به عملیات متوقف شده دنبال می کنم.

 ۶.جمع بندی

 تحقیقات پیشین گزارش می دهد که حساسیت های نامتقارن در مورد پاداش نقدی مدیر اجرایی نسبت به اجزاء مثبت و منفی درآمد وجود دارد. این پدیده را می توان به عنوان رانت خواهی مدیر اجرایی تفسیر کرد. این موضوع موجب مطرح شدن این سوال می شود که آیا فعالیت های رانت خواهی در میان مدیران اجرایی با دوره تصدی بلند مدت رواج دارد، و اینکه آیا کمیته های پاداش ، تغییراتی در تخصیص پاداش برای مدیران با سابقه به منظور کاهش اثرات مضر آن ، ایجاد می کنند؟ من این موضوعات را با استفاده از تصمیمات خروج که به عنوان عملیات متوقف شده گزارش شده اند ، بررسی می کنم…

Abstract

Are typical long-tenured CEOs rent-seekers? Do compensation committees consider undiversified risk for veteran executives and design their cash pay to limit their risk exposure? Because an exit decision requires board approval, discontinued operations provide a unique setting to analyze intervention by compensation committees. Seasoned managers should require less oversight because their ability has been revealed over time. However, as CEOs advance in their careers, they are more likely to acquire power to influence board decisions. They are also more risk averse and potentially more myopic than younger CEOs because they hold a large undiversified portfolio. Lucrative labor markets for talented retired executives can incentivize long-tenured CEOs to maintain a solid reputation. I reexamine the previously reported differential sensitivity of CEO cash compensation to positive or negative-valued disposal decisions, which can be viewed as rent-seeking. I show that cash pay for veteran CEOs are shielded from the effect of both negative and positive-valued discontinued operations, suggesting that compensation committees alter their cash pay. This evidence does not support rent-seeking. I also find strong evidence that long-tenured CEOs make better exit decisions to improve future firm performance than less experienced executives.

Keywords: Long-tenured CEOs, Cash compensation, Rent-seeking ,Exit decisions

۱.Introduction

 Prior studies present evidence of the differential sensitivities of CEO cash compensation to positive and negative-valued components of earnings. Gaver and Gaver (1998) find that positive-valued nonrecurring items tend to flow through to cash remuneration, but compensation committees shield CEO pay from the effect of negative-valued components. I reexamine this previously observed shielding phenomenon in the design of cash compensation for long-tenured CEOs. Veteran executives are in a unique position to exert their power and discretion to influence board members to alter the compensation design in their own favor (Edlin & Stiglitz, 1995; Hill & Phan, 1991; Shleifer & Vishny, 1989). Seasoned executives have firmly established reputations, and any actions that could result in losing their standing are extremely costly. Although there is little prior research in the field, there are labor markets for retired CEOs who have accumulated rich business experiences (Brickley, Linck, & Coles, 1999). These two types of incentives (maintaining their reputation and the ability to exert influential power) means there is an intriguing question about whether the previously reported asymmetrical sensitivity of cash compensation to the nonrecurring components of earnings still holds for veteran CEOs. I pursue this matter by examining their announcements of discontinued operations…

۶.Conclusions

 Prior research reports that there are asymmetrical sensitivities of CEO cash compensation to the positive and negative-valued components of earnings. This phenomenon can be interpreted as executive rent-seeking. This raises an intriguing question about whether rentseeking activities are more prevalent for long-tenured CEOs, and whether compensation committees alter the design of cash compensation for veteran executives to try to mitigate any ill-effects. I examine these issues using exit decisions reported as discontinued operations.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۰ حسابداری

مقالات ۲۰۲۰  مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

مقالات ترجمه شده درباره پاداش نقدی

مقالات ترجمه شده تخلفات مالی

مقالات ترجمه شده درباره مدیر عامل اجرایی CEO