اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر فرهنگ سازمانی بر سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد عملیاتی شرکت های کوچک و متوسط

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه JAFEB مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۸ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۱۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1060

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): JAFEB

نام مجله:   Journal of Asian Finance, Economics and Business

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  تأثیر فرهنگ سازمانی بر سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد عملیاتی شرکت های کوچک و متوسط در شهر هوشی مین

عنوان کامل انگلیسی:

Impact of Organizational Culture on the Accounting Information System and Operational Performance of Small and Medium Sized Enterprises in Ho Chi Minh City

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

تمرکز این مطالعه بر تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد عملیاتی شرکت های کوچک و متوسط ​​در شهر هوشی مین می باشد. مقاله در پنج بخش مقدمه ، مرور ادبی ، روش تحقیق ، نتایج تحقیق و جمع بندی و مفاهیم خط مشی ارائه شده است. در این مطالعه برای یافتن پاسخ سوالات تحقیق از دو روش کیفی و کمی بر اساس پاسخ های ۳۵۳ پاسخ دهنده که در شرکت های کوچک و متوسط ​​در شهر هوشی مین کار می کنند ، استفاده شده است. در بحث گروهی ، از متغیرهای مشاهده شده نهایی عوامل فرهنگ سازمانی برای  روش کیفی استفاده شده است. در بخش آماری ، از ارزیابی پایایی مقیاس آلفای کرونباخ ، تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) ، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مأموریت ، مشارکت و بی ثباتی در فرهنگ سازمانی تاثیر مثبتی بر سیستم اطلاعات حسابداری شرکتهای کوچک و متوسط در ویتنام دارد. علاوه بر این ، مأموریت ، مشارکت و تطبیق‌پذیری در فرهنگ سازمانی تأثیرات مثبتی بر عملکرد عملیاتی شرکت می گذارد. یکی دیگر از یافته های این است که سیستم اطلاعات حسابداری تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی شرکت های کوچک و متوسط در ویتنام دارد.

واژه‌های کلیدی: فرهنگ سازمانی ، ماموریت ، مشارکت ، عملکرد عملیاتی ، حسابداری.

۱.مقدمه

فرهنگ سازمانی به عنوان یک راهنما برای کلیه فعالیت های یک سازمان در نظر گرفته می شود که به موجب آن ، اهداف ، چشم انداز ، مأموریت و برنامه های توسعه سازمان را منعکس می کند (کوارتنگ و آوه ، ۲۰۱۸). بنابراین ، فرهنگ سازمانی واقعاً بر عملکرد عملیاتی سازمانها تأثیر گذاشته است (کوارتنگ و آوه ، ۲۰۱۸). علاوه بر این ، امروزه برای فعالیت های حسابداری ، برای این که سیستم اطلاعات حسابداری به طور هموار ، صحیح و با دقت بالا انجام شود ،فعالیت  سازمان ها باید مبتنی بر مسائل مرتبط با فرهنگ سازمانی باشند (ایندجه و جنگ ،۲۰۱۰). علاوه بر این ، وقتی سیستم اطلاعات حسابداری به خوبی کار کند ، منبعی از اطلاعات با کیفیت را برای فعالیت تجاری یک سازمان فراهم می کند ، که موجب رشد و کارآمدی عملکرد یک سازمان می شود (کائلکین، ۲۰۰۳؛ هوپ و فارسر، ۲۰۰۳)…

Abstract

This study focuses on determining the impacts of organizational culture on the accounting information system and the operational performance of small and medium-sized enterprises in Ho Chi Minh City. The paper is organized in five parts: introduction, literature review, research methodology, research results, and conclusion and policy implications. Based on the samples of 353 respondents working in small and mediumsized enterprises in Ho Chi Minh City, the research employs both qualitative and quantitative methods to find the answers for research questions. Group discussion, which yields final observed variables of the factors of organizational culture is used for qualitative method. Statistics, assessment of the reliability of Cronbach’s Alpha scale, exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA) and structural equation modeling (SEM) are used for quantitative procedure. The results show that mission, involvement and inconsistency in organizational culture positively affect the accounting information system of small and medium-sized firms in Vietnam. In addition, mission, involvement, adaptability and consistency in organizational culture are found to have positive impacts on the firm operational performance. Another finding of the study is that the accounting information system has a positive effect on operational performance of small and medium-sized firms in Vietnam.

Key Words : Organizational Culture, Mission, Involvement, Operational Performance, Accounting.

۱.Introduction

Organizational culture is considered a guideline for all activities of an organization, whereby, organizational culture reflects its goals, vision, mission and development plans of the organization (Kwarteng & Aveh, 2018). Therefore, organizational culture has really influenced the operational performance of organizations (Kwarteng & Aveh, 2018). Furthermore, for accounting activities today, for the accounting information system to take place smoothly, correctly and bring high accuracy, the organizations need to base on issues related to organizational culture (Indeje & Zheng, 2010). Besides, when the accounting information system works well, it will provide a source of quality information for the business operation of an organization, which promotes the operation of an organization to become more efficient (Caulkin, 2003; Hope & Fraser, 2003)…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات علمی سازمان و مدیریت

مقالات علمی حسابداری

مقاله ISI در مورد حسابداری رفتاری با ترجمه فارسی

مدانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت رفتار سازمانی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی سیستم های اطلاعات حسابداری

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت مشارکتی با ترجمه

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت عملکرد با ترجمه

دانلود رایگان مقالات جدید فرهنگ سازمانی با ترجمه

دانلود رایگان مقالات انگلیسی درباره کسب و کارهای کوچک و متوسط

مقاله انگلیسی در مورد کاربرد فناوری در حسابداری با ترجمه