اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه فرهنگ سازمانی و فرآیندهای مدیریت دانش

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M962

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:  VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۸۰۰۰   تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  فرهنگ سازمانی و فرآیندهای مدیریت دانش: مطالعه موردی در یک دانشگاه دولتی

عنوان کامل انگلیسی:

Organizational culture and knowledge management processes: case study in a public university

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله بررسی روابط متقابل مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی و ارزیابی تأثیر فرهنگ دانشگاه بر فرآیندهای مدیریت دانش: خلق ، انتشار ، تبادل و کاربرد می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – مدل پیشنهادی، رابطه بین فرهنگ سازمانی (OC) و فرآیندهای مدیریت دانش را در یک چارچوب واحد برقرار می کند. در این تحقیق از ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی برای تعیین نوع فرهنگ استفاده شده و از مدل معادلات ساختاری برای ارزیابی روابط بنیادی بین فرآیندهای مدیریت دانش و OC استفاده شده است.

یافته ها – نتایج حاصل از تحلیل عاملی مورد استفاده در این مطالعه نشان داد که فرهنگ سازمانی توسعه گرا ، که در آن یک سازمان با تأکید بر ابتکار عمل فردی و توانمندسازی کارکنان شناخته می شود ، ممکن است لزوماً بر کلیه فرآیندهای مدیریت دانش تأثیر نگذارد. به طور خاص ،در یک محیط دانشگاهی دولتی عمدتا فرهنگ یک سازمان بر روند خلق دانش و به دنبال آن تبادل دانش تأثیر می گذارد.

ابتکار / ارزش – این مطالعه چشم انداز جامعی از تأثیر فرهنگ توسعه گرا بر فرآیند مدیریت دانش در آموزش عالی از منظر یک زمینه فرهنگی ارائه می دهد. علاوه بر این ، این اولین مطالعه ای است که به بررسی تأثیر OC در فرآیند مدیریت دانش در یک دانشگاه دولتی سعودی می پردازد.

واژه‌های کلیدی: دولت – دانشگاه ، صنعت ، مدیریت دانش ، فرهنگ حمایت از دانش

۱.مقدمه

با افزایش تغییرات در محیط بیرونی و لزوم حضور موسسات آموزش عالی  به عنوان بخشی از ایجاد اقتصاد دانش بنیان در کشور ، در حال حاضر این مؤسسات تحت فشار هستند تا ابتکارات جدیدی را برای تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده ارائه دهند. دلایل عمده ی موجود در پشت این تغییرات ، چالش های بسیاری است که از طرف ذینفعان مختلف برای دانشگاه ها  به منظور آماده سازی فارغ التحصیلان برای ورود به بازار کار پویا و پیچیده و رقابت روزافزون بین موسسات آموزش عالی برای بهبود برنامه آموزشی خود و ایجاد یک فضای تشویقی برای به اشتراک گذاری و کاربرد دانش، ایجاد شده است…

۵.نتیجه گیری

از عوامل فرهنگی سازنده می توان برای ایجاد درک بهتر اثربخشی استفاده از دانش حمایتی در تصمیم گیری ها و اقدامات متعاقب آن استفاده کرد. درک بهتر از نوع سازمان و فرآیندهای مدیریت دانش ، زمینه ای برای تقویت همکاری های داخلی و اکتساب و اشتراک روش های بهینه را فراهم می کند و این پتانسیل را دارد که منجر به تقویت مدیریت روابط مشتری و حفظ و بهره مندی از هوش رقابتی شوند. اما ، با توجه به تأثیر فراگیر آن در نحوه یادگیری کارکنان و نحوه اشتراک دانش ، فرهنگ سازمانی به عنوان کلید اصلی مدیریت دانش مطرح شده است. همچنین به عنوان اصلی ترین مانع برای مدیریت دانش شناخته می شود ، اگرچه در مورد این که چگونه موجب تقویت یا تضعیف اقدامات مدیریت دانش می شود ،شناخت کمی وجود دارد.

این نتایج بر اهمیت شناسایی و درک بنیادین فرهنگ سازمانی در خلق و پیاده سازی یک استراتژی موفق مدیریت دانش ، تأکید می کند ، زیرا تأثیر OC در فرآیندهای مدیریت دانش ممکن است براساس نوع OC متفاوت باشد. …

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to examine knowledge management interrelationships in higher education institutions and to assess the impact of the university’s culture on knowledge management processes: creation, dissemination, exchange and application.

Design/methodology/approach – The proposed model establishes the relationships between organizational culture (OC) and knowledge management processes in a single framework. The study used the organizational culture assessment instrument to determine the culture type and used structural equation modeling to assess the underlying relationships between knowledge management process and OC.

Findings – The results of the factor analysis used in this study suggest that adhocracy organizational culture, in which an organization is characterized by emphasis on individual initiative and employee empowerment, may not necessarily affect all knowledge management processes equally. In particular, an organization’s culture principally influences the knowledge creation process, followed by knowledge exchange, in a public university setting.

Originality/value – The study provides a comprehensive outlook on the effect of adhocracy culture in higher education on the knowledge management process through the lens of one cultural context. In addition, this is the first study that explores the OC effect on knowledge management process in a Saudi public university.

Keywords: Government–university–industry, Knowledge management, Knowledge-supporting culture

۱.Introduction

 With the increased changes in the external environment and the need to be part of building a knowledge economy in their countries, higher education institutions are currently under pressure to generate new initiatives in their pursuit to be a learning organization. The main reasons behind these changes are the many challenges posed on universities from different stockholders to prepare their graduates to deal with the dynamic and complex job market and the increased competition between institutions in the higher education to improve their curriculum and to foster a climate encouraging sharing and applying knowledge…

۵.Conclusion

Constructive cultural factors could be used to build a better understanding of the effectiveness of using supportive knowledge in making decisions and taking subsequent action. A better understanding of organizational type and knowledge management processes provides a basis for enhancing internal collaboration and capturing and sharing best practices, and it has the potential to lead to advances in managing customer relationships and securing and benefiting from competitive intelligence. However, given its pervasive influence on how staff learns and how they share knowledge, OC is considered the basic key for knowledge management. It is also identified as the main obstacle to knowledge management, although very little is known about how OC fosters or hinders knowledge management practices.

These results highlight the importance of identifying and understanding the underlying OC to creating and implementing a successful knowledge management strategy, as the effect of OC on knowledge management processes may differ based on the type of the OC.…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت ۲۰۲۱

مقالات رفتار سازمانی ۲۰۲۱

مقالات فرهنگ سازمانی ۲۰۲۱

مقالات مدیریت دانش ۲۰۲۱

مقالات مدیریت آموزشی ۲۰۲۱