اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد هتل

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۱۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M793

سال نشر: ۲۰۱۹

ناشر: الزویر

نام مجله:Tourism Management Perspectives

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۱۸ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:۱۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ :  مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد هتل: یک چشم انداز  از تهران، ایران

عنوان انگلیسی:

Corporate social responsibility and hotel performance: A view from Tehran,Iran

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف این مقاله بررسی و روشن کردن جنبه های بحرانی رابطه ی بین مسئولیت اجتماعی شرکت  و عملکرد هتل با اشاره ویژه به هتل های چهار و پنج ستاره در پایتخت ایران، تهران می باشد. بدین منظور یک رویکرد کمی اتخاذ شده و با استفاده از پرسشنامه کارکنان اصلی هتل های مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها جمع آوری شده با استفاده از تکنیک های مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج، این استدلال که مسئولیت اجتماعی شرکت پیامدهای مستقیم و مثبت برای عملکرد هتل دارد، را تایید می کند. این اثرات تمامی ابعاد اصلی مسئولیت اجتماعی شرکت که اجتماعی، اقتصادی، قانونی، اخلاقی و محیط زیست هستند، شامل می شود. یافته ها به درک نتایج حاصل از اتخاذ  مسئولیت اجتماعی شرکت در زمینه ی  هتل ها در خارج از جهان توسعه یافته(کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه)، کمک می کند و با کمک تصمیم گیری، یک مشارکت عملی ایجاد می کند. تمامی مطالعات مسئولیت اجتماعی شرکت در کل کشورهای در حال توسعه و در ایران،توافق دارند که تبدیل شدن به عنوان یک مقصد بین المللی نو ظهور  با پتانسیل قابل توجه، محدودیت دارد. بنابراین بینش اصلی، به نگرش نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت و تاثیر آن بستگی دارد.

مقدمه

مسئئولیت اجتماعی شرکت (CSR) در دهه های اخیر بسیار مورد توجه محققان و متخصصان قرار گرفته است. این مفهوم به بخشی از کسب و کار اشاره دارد تا وظایف علاوه بر ماهیت تجاری خود مشخص و اجرا شوند که شامل ملاحظات اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی است. با اینحال، اغلب شکافی بین معانی و واقعیت ها با تعهدات مختلف وجود دارد که همواره به آسانی اندازه گیری نمی شوند. تنشهای اصلی می تواند بین پیگیری درآمد و سودآوری و ارتقای رفاه جامعه و محیط وجود داشته باشد. صنعت هوانوردی با هدف افزایش تقاضای سفر هوایی به معضلاتی اشاره کرده که باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه ای می شوند. اینها برای کمک به گرم شدن زمین به شدت پذیرفته شده اند و گزارش قابلیت پایداری که توسط چندین شرکت هواپیمایی معرفی شده اند نیز تاثیر کمی بر حل مشکل دارند…

۵.بحث و نتیجه گیری

نتایج این مطالعه به وجود ارتباط مثبت بین CSR و عملکرد درهتلهای ۴ و ۵ ستاره در تهران اشاره می کنند که توسط افرادی که در این صنعت کار می کنند مشاهده شده است. روابط مناسب درک شده در تمام ابعاد کلیدی مشهود است. در مورد اقتصادی، این بحث وجود دارد که آیا و چگونه CSR بر نتایج مالی تاثیر می گذارد. یافته های فعلی مطابق با تجزیه و تحلیلها بوده که بیان می کند CSR سود و ارزش هتل را افزایش می دهد. CSR می تواند نتایح مالی مستقیم و غیرمستقیمی برای ذینفعان ازجمله کارمندان، سهامداران، مشتریان و دولت داشته باشد که از پتانسیل اقتصادی بواسطه خرید محلی و استخدام افراد بومی بهره می برند…

Abstract

The paper aims to investigate and illuminate critical aspects of the relationship between corporate social responsibility (CSR) and hotel performance with particular reference to four and five star hotels in the Iranian capital of Tehran. A quantitative approach is adopted and the methodology is that of a questionnaire survey of key employees of a sample of hotels. Data collected is analysed using structured equation modelling techniques. Results support the argument that CSR has direct and positive consequences for hotel performance. These effects apply to all the core dimensions of CSR which are social, economic, legal, ethical and environmental. Findings add to understanding of the perceived outcomes of adopting CSR within the context of hotels outside the developed world and make a practical contribution by assisting decision-making. Studies of CSR in developing countries as a whole and in Iran, agreed to be an emerging international destination with considerable potential, are limited. Original insights are thus afforded into attitudes towards CSR and its impacts.

Introduction

Corporate social responsibility (CSR) has attracted increased attention from academics and practitioners in recent decades. The concept implies a willingness on the part of businesses to recognise and exercise obligations besides those of a commercial nature, encompassing socio-cultural and environmental considerations (Carroll & Shabana, 2010; Henderson, 2007; Kucukusta, Mak, & Chan, 2013). There is, however, often a gap between rhetoric and realities with various levels of actual commitment and achievement which are not always easily measured. Fundamental tensions can exist between the pursuit of revenue and profitability and promotion of the welfare of society and the environment (Coles, Fenclova, & Dinan, 2013; McWilliams & Siegel, 2001). Dilemmas are illustrated by the civil aviation industry’s goal to increase demand for air travel which results in escalating emissions. These are widely agreed to contribute to global warming and the sustainability reporting introduced by several airlines has little effect on resolving the problem (Lee, Seo, & Sharma, 2013).

Nevertheless, the tourism industry as a whole has embraced the notion of CSR. Many hotels and other tourism-related businesses have sought to show their credentials by initiatives intended to bring benefits to societies and environments in addition to those accruing from business success. For instance, many multinational hotel companies such as Accor, Hilton, and Marriott International have all implemented CSR activities including energy and water conservation, recycling and community involvement (Kucukusta et al., 2013).

۵.Discussion and conclusion

The results of this study reveal the existence of a positive relationship between CSR and performance within the context of four and five star hotels in Tehran as seen by those at work in the industry. Perceived favourable connections were evident across all the key dimensions. Regarding economic, there has been much debate about whether and how CSR affects financial outcomes (Godfrey & Hatch, 2007; Inoue & Lee, 2011; Margolis & Walsh, 2003; McWilliams et al., 2006). The current findings are aligned with analyses which argue that CSR does increase hotel profits and value (Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003). CSR can have direct and indirect financial consequences for stakeholders such as employees, shareholders, customers and government with potential to benefit economies through local purchasing and the employment of residents.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره مسئولیت اجتماعی شرکت با ترجمه

مقالات انگلیسی هتلداری با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت عملکرد با ترجمه