خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی با ترجمه مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد هتل

مقاله انگلیسی با ترجمه مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد هتل

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکت

مقالات ترجمه شده مدیریت هتل

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M793

قیمت فایل ترجمه شده:۱۹۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۱۸ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ :  مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد هتل: یک چشم انداز  از تهران، ایران

عنوان انگلیسی:

Corporate social responsibility and hotel performance: A view from Tehran,Iran

چکیده فارسی:

هدف این مقاله بررسی و روشن کردن جنبه های بحرانی رابطه ی بین مسئولیت اجتماعی شرکت  و عملکرد هتل با اشاره ویژه به هتل های چهار و پنج ستاره در پایتخت ایران، تهران می باشد. بدین منظور یک رویکرد کمی اتخاذ شده و با استفاده از پرسشنامه کارکنان اصلی هتل های مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها جمع آوری شده با استفاده از تکنیک های مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج، این استدلال که مسئولیت اجتماعی شرکت پیامدهای مستقیم و مثبت برای عملکرد هتل دارد، را تایید می کند. این اثرات تمامی ابعاد اصلی مسئولیت اجتماعی شرکت که اجتماعی، اقتصادی، قانونی، اخلاقی و محیط زیست هستند، شامل می شود. یافته ها به درک نتایج حاصل از اتخاذ  مسئولیت اجتماعی شرکت در زمینه ی  هتل ها در خارج از جهان توسعه یافته(کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه)، کمک می کند و با کمک تصمیم گیری، یک مشارکت عملی ایجاد می کند. تمامی مطالعات مسئولیت اجتماعی شرکت در کل کشورهای در حال توسعه و در ایران،توافق دارند که تبدیل شدن به عنوان یک مقصد بین المللی نو ظهور  با پتانسیل قابل توجه، محدودیت دارد. بنابراین بینش اصلی، به نگرش نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت و تاثیر آن بستگی دارد.

مقدمه

مسئئولیت اجتماعی شرکت (CSR) در دهه های اخیر بسیار مورد توجه محققان و متخصصان قرار گرفته است. این مفهوم به بخشی از کسب و کار اشاره دارد تا وظایف علاوه بر ماهیت تجاری خود مشخص و اجرا شوند که شامل ملاحظات اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی است. با اینحال، اغلب شکافی بین معانی و واقعیت ها با تعهدات مختلف وجود دارد که همواره به آسانی اندازه گیری نمی شوند. تنشهای اصلی می تواند بین پیگیری درآمد و سودآوری و ارتقای رفاه جامعه و محیط وجود داشته باشد. صنعت هوانوردی با هدف افزایش تقاضای سفر هوایی به معضلاتی اشاره کرده که باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه ای می شوند. اینها برای کمک به گرم شدن زمین به شدت پذیرفته شده اند و گزارش قابلیت پایداری که توسط چندین شرکت هواپیمایی معرفی شده اند نیز تاثیر کمی بر حل مشکل دارند.

Abstract

The paper aims to investigate and illuminate critical aspects of the relationship between corporate social responsibility (CSR) and hotel performance with particular reference to four and five star hotels in the Iranian capital of Tehran. A quantitative approach is adopted and the methodology is that of a questionnaire survey of key employees of a sample of hotels. Data collected is analysed using structured equation modelling techniques. Results support the argument that CSR has direct and positive consequences for hotel performance. These effects apply to all the core dimensions of CSR which are social, economic, legal, ethical and environmental. Findings add to understanding of the perceived outcomes of adopting CSR within the context of hotels outside the developed world and make a practical contribution by assisting decision-making. Studies of CSR in developing countries as a whole and in Iran, agreed to be an emerging international destination with considerable potential, are limited. Original insights are thus afforded into attitudes towards CSR and its impacts.

Introduction

Corporate social responsibility (CSR) has attracted increased attention from academics and practitioners in recent decades. The concept implies a willingness on the part of businesses to recognise and exercise obligations besides those of a commercial nature, encompassing socio-cultural and environmental considerations (Carroll & Shabana, 2010; Henderson, 2007; Kucukusta, Mak, & Chan, 2013). There is, however, often a gap between rhetoric and realities with various levels of actual commitment and achievement which are not always easily measured. Fundamental tensions can exist between the pursuit of revenue and profitability and promotion of the welfare of society and the environment (Coles, Fenclova, & Dinan, 2013; McWilliams & Siegel, 2001). Dilemmas are illustrated by the civil aviation industry’s goal to increase demand for air travel which results in escalating emissions. These are widely agreed to contribute to global warming and the sustainability reporting introduced by several airlines has little effect on resolving the problem (Lee, Seo, & Sharma, 2013).

Nevertheless, the tourism industry as a whole has embraced the notion of CSR. Many hotels and other tourism-related businesses have sought to show their credentials by initiatives intended to bring benefits to societies and environments in addition to those accruing from business success. For instance, many multinational hotel companies such as Accor, Hilton, and Marriott International have all implemented CSR activities including energy and water conservation, recycling and community involvement (Kucukusta et al., 2013).