اطلاعیه

مقاله ترجمه شده فرآیندهای بحرانی در مدیریت دانش: رویکردی به سوی ایجاد ارزش مشتری

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

 مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات  ترجمه شده مدیریت دانش 

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M636

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:European Research on Management and Business Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۲۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  فرآیندهای بحرانی در مدیریت دانش: رویکردی به سوی ایجاد ارزش مشتری

عنوان انگلیسی:

Critical processes of knowledge management: An approach toward the creation of customer value

چکیده فارسی:

هدف این مقاله کمک به مبانی نظری مدیریت دانش با شناسایی و تحلیل ترکیب های احتمالی ممکن بین فرآیندهای بحرانی مدیریت دانش می باشد (ظرفیت جذب، انتقال دانش و کاربرد دانش)، که منجر به  ایجاد ارزش برتر در مشتری خواهد شد. سوال اصلی پژوهش این است که: با توجه به این موضوع که مشتریان روز به روز خواستار ارزش  و توجه بیشتر هستند ،  سازمان ها چگونه می توانند از طریق فرایندهای مدیریت دانش و ترکیبی از آنها ارزش بیشتری برای مشتری ایجاد کنند؟ پیشنهاد می کنیم که ترکیبی از سه فرآیند مدیریت دانش ، ایجاد یک قابلیت پویا یا یک مرتبه ای بالاتر منجر به ایجاد ارزش برتر برای مشتریان می شود

Abstract

The aim of this article is to contribute to the literature by identifying and analyzing possible combina-tions between critical knowledge management processes (absorptive capacity, knowledge transfer and knowledge  application) , which will result in the creation of superior customer value. The main research question this work addresses is: given that customers are emanding each day a greater value, howcan organizations create more value to customers from their knowledge management processes and the combination of them? We propose that the combination of the three knowledge management processes builds a dynamic or higher-order capability that results in the creation of superior value for customers.