اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه استراتژی مدیریت دانش: رویکرد توسعه سازمانی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۴ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1089

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Business Process Management Journal

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۴   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۴۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  استراتژی مدیریت دانش: رویکرد توسعه سازمانی

عنوان کامل انگلیسی:

Knowledge management strategy: an organisational development approach

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله تدوین یک مدل استراتژی مدیریت دانش است که با مرحله رشد سازمانی و ویژگی های فرآیندهای تجاری در هر مرحله رشد همسو باشد. تفاوت ویژگی ها در هر مرحله رشد بر ویژگی های فرآیندهای کسب و کار مانند تصمیم گیری و دوره اجرای فرآیند تأثیر دارد.

طراحی / روش / رویکرد – این تحقیق بر سه شرکت فعال در صنعت مد در اندونزی متمرکز شده است و داده ها با استفاده از یک روش مطالعه موردی مبتنی بر داده های پیشین جمع آوری شده است. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه مفصل با مالکان ، اعضا هیئت مدیره و مدیران مشاغل ، همراه با مشاهده مستقیم و همچنین از طریق جمع آوری داده های ثانویه از اسناد شرکت ها انجام شده است.

یافته ها – از طریق این تحقیق ، یک استراتژی مدیریت دانش بر اساس مراحل رشد سازمانی ایجاد شد. نتایج نشان داد که وقتی سازمانی در مرحله کار آفرینی است ، استراتژی مدیریت دانش با دانش ضمنی و همچنین دانش صریح ، روی منابع انسانی متمرکز می شود. در مرحله رشد ، تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح ، به ویژه در سطح فردی ، ضروری است ، در حالی که در مرحله گسترش ، تمرکز استراتژی مدیریت دانش بر استفاده از سیستم در سطح سازمان است.

محدودیت ها / پیامدهای تحقیق – تحقیقات با استفاده از روش مطالعات موردی در تعمیم سازی مدل محدودیت دارند. استراتژی مدیریت دانش ایجاد شده در این مطالعه مختص صنعت مد است ، به طوری که اگر این تحقیق در صنایع دیگر انجام شود ، احتمال نتایج متفاوتی حاصل می شود. علاوه بر این ، ویژگی های فرایندهای کسب و کار که در این مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد محدود به دوره اجرا و سطح تعامل است. از معیارهای دقیق تر دیگری مانند تنوع وظایف و تحلیل پذیری وظایف می توان برای بدست آوردن مشخصات دقیق تر فرآیندهای کسب و کار استفاده کرد.

مفاهیم عملی – با استفاده از مدل استراتژی های مدیریت دانش که در هر مرحله از رشد تدوین شده است ، مالک شرکت می تواند استراتژی مدیریت دانش را متناسب با اهداف سازمان تعیین کند. همچنین ، نتایج این تحقیق می تواند اطلاعاتی را همسو با رشد شرکت در مورد اولویت توسعه سیستم مدیریت دانش ارائه دهد.

ابتکار / ارزش – تدوین استراتژی مدیریت دانش از نقطه نظر توسعه سازمانی در مطالعات پیشین بررسی نشده است. در واقع ، نیازهای سازمان همراه با رشد آن تغییر خواهد کرد. بنابراین ، این تحقیق دیدگاه جدیدی ارائه می دهد که پویاتر است و می تواند در تدوین استراتژی مدیریت دانش ادغام شود.

  واژه های کلیدی: استراتژی مدیریت دانش ، رشد سازمانی ، فرآیند کسب و کار

مقدمه

صنایع خلاق زیربنای اصلی اقتصاد ملی در اندونزی محسوب می شوند. از آنجا که این صنایع به طور قابل توجهی به تولید ناخالص داخلی ملی کمک می کنند ، وزارت ملی صنایع با تعیین آن به عنوان یکی از حوزه های با اولویت بالا برای توسعه ، در ارتقا صنایع خلاق بسیار تاثیر گزار بوده است.  اصلی ترین فاکتوری که در صنایع خلاق نقش دارد ، انسان ها هستند. نوآوری به عنوان سمبل شرکت های صنایع خلاق ، برای دستیابی به موفقیت ،تبدیل شده و از این طریق رقابت در این زمینه را معرفی کرده است. از طرف دیگر ، استاندارد سازی کیفیت محصولات خلاق در صنایع خلاق نیز ضروری می باشد (بتیول و همکاران ، ۲۰۱۲).

نتیجه گیری

بر اساس این مطالعه ، می توان نتیجه گرفت که مرحله رشد و ویژگی های فرآیند کسب و کار متغیرهایی هستند که باید در تعیین استراتژی مدیریت دانش برای افزایش پایداری یک سازمان مورد توجه قرار گیرند. با استفاده از این مدل ، مالکان شرکت می توانند استراتژی صحیح در مدیریت دانش و شناسایی اولویت های اجرای استراتژی را تعیین کنند…

Abstract

Purpose: The purpose of this paper is to formulate a knowledge management strategy model that aligns with the organisational growth stage and the characteristics of the business processes at every growth stage. The difference in characteristics at each growth stage has an impact on the characteristics of business processes, such as decision making and the period of process execution.

Design/methodology/approach: This research focussed on three fashion companies in Indonesia, and data were collected using a historical case-study method. Data collection was performed through in-depth interviews with the business owners, directors and managers, by direct observation, and through the collection of secondary data from the companies’ documents.

Findings: Through this research, a knowledge management strategy based on organisational growth stages was produced. It was found that when an organisation is at the entrepreneurial stage, the knowledge management strategy focussed on humans with tacit knowledge as well as explicit knowledge. At the growth stage, a transformation of tacit knowledge into explicit knowledge, especially at the individual level, is required, whereas at the expansion stage, the focus of the knowledge management strategy is on a system usage at the organisation level.

Research limitations/implications: Research using the case studies method has a limitation in the generalisation of the model. The knowledge management strategy generated in this study is unique to the fashion industry, where if the research were performed in other industries, there is a possibility for different results. Moreover, the characteristics of the business processes that are examined in this study are limited to the period of implementation and level of interaction. Other more detailed dimensions such as task variety and task analysability can be used to obtain more detailed characteristics of business processes.

Practical implications: Using the knowledge management strategies model formulated at every growth stage, the company owner can specify a knowledge management strategy that suits the organisation’s goal. Also, the results of this research can provide information on the priority for developing a knowledge management system aligned with the company’s growth.

Originality/value: The knowledge management strategy formulation from the organisational development point of view has not been investigated previously. In fact, the needs of the organisation, along with its growth, will change. Therefore, this research provides a new perspective which is more dynamic and can be integrated into formulating the knowledge management strategy.

Keywords: Knowledge management strategy, Organizational growth, Business process

Introduction

 The creative industry is one sector that is considered a mainstay of the national economy in Indonesia. Since this industry contributes significantly to the national GDP, the National Ministry of Industry has been notably active in promoting the creative industry by designating it as one of the areas with high priority for development. The main factors that play a role in the creative industries are human. Innovation became a hallmark of the creative industry companies in order to succeed, thereby introducing competitiveness in this field. On the other hand, quality standardisation of creative products has also become necessary in the creative industry (Bettiol et al., 2012)…

Conclusion

 Based on this study, it can be concluded that the growth stage and business process characteristics are the variables that need to be considered in determining the knowledge management strategy in order to increase an organisation’s sustainability. By using this model, the company owners can determine the right strategy in managing knowledge and identifying priorities for strategy implementation…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه تخصصی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت دانش با ترجمه تخصصی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت استراتژیک با ترجمه تخصصی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رفتار سازمانی با ترجمه تخصصی