خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی ترجمه شده چارچوب حسابداری کربن برای کاهش تولید کربن در حومه ی  شهرهای اروپایی

مقاله انگلیسی ترجمه شده چارچوب حسابداری کربن برای کاهش تولید کربن در حومه ی  شهرهای اروپایی

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابداری محیط زیست

مقالات ترجمه شده مدیریت زیست محیطی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H405

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۱۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۳۹

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۸ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  چارچوب حسابداری کربن برای کاهش تولید کربن در حومه ی  شهرهای اروپایی

عنوان انگلیسی:

Carbon accounting framework for decarbonisation of European city neighbourhoods

چکیده فارسی:

استراتژی های کاهش تغییرات آب و هوایی در شهرهای اروپایی ضرورت بیشتری یافته اند و مستلزم اقدامات فعالانه ی مدیران، شهروندان و دیگر ذینفعان می باشد و ارائه مجوز به آنها برای همکاری در اقدامات کاهش تولید کربن ضروری است. با این وجود، با توجه به تعهدات و احکام سیاسی کوتاه مدت و بی ثباتی متغیرهای اجتماعی-اقتصادی-قانونی در دنیای در حال تغییر ما، اقدامات برنامه ریزی شهری نیاز به سیستم های پشتیبانی  تصمیم گیری کارا و سریع برای دسترسی و پردازش آسان اطلاعات دارند. این مقاله روش حسابداری کربن بهینه شده را برای ارزیابی گازهای گلخانه ای (GHG) در محیط های شهری ویژه و اطلاع رسانی های درباره سیاست گذاری و طراحی شهری ارائه می دهد. به طور خاص، این روش، اساسا توسط روش استاندارد IPCC برای برآورد میزان تولید گازهای گلخانه ای کشورها طراحی شده است این چارچوب متشکل از  یک “مدل میانجی” با  نقش دوگانه می باشد: ارزیابی اثرات کربن در حومه های شهری و برآورد اثرات آن از لحاظ کاهش اثرات کربن، از شناسایی برنامه های عملیاتی تا حذف کامل کربن. برای اثبات، چارچوب حسابداری کربن بر اساس مقادیر متوسط اروپایی اجرا شده است.

این روش با بررسی خانواده ها به عنوان یک واحد کاربردی آغاز شد، به طوری که تولید  کربن آن ۶.۹۳ تن  در سال تخمین زده شده است که شامل استفاده از انرژی برای ساخت مسکن و حمل و نقل، تصفیه زباله های خانگی و استفاده از آب می باشد. تاثیر متوسط تولید گازهای گلخانه ای حومه ی شهرهای اروپایی با بررسی حدود ۱۰،۰۰۰ خانوار (۲۳،۰۰۰ ساکن) به عنوان معیار برای برنامه های آینده بدست آمده است. یک نتیجه اضافی مربوط به تصور فضایی نوآورانه از نتایج از لحاظ جنگل معادل است (به عنوان مثال انتشارکربن یک خانواده متوسط اروپایی معادل مقدار کربنی است که سالانه توسط ۰.۵۱هکتار از جنگل ها جذب می شود)   که منجر به درک شدت و میزان اثرات کربن برای حمایت پیوسته از ابتکارات آگاهی رسانی با هدف قرار دادن شهروندان و ذینفعان و فعالیت های ارتباطی – اشاعه ای ، می شود.

کلید واژگان: سیستم پشتیبانی تصمیم؛ خنثی کردن اثرت کربن؛ ذخیره انرژی؛ انرژی تجدید پذیر؛ حمل و نقل پایدار؛ مدیریت زباله.

Abstract

Strategies for climate change mitigation in European cities have become more urgent and require actions to proactively involve administrators, citizens and other stakeholders and let them cooperate to accomplish widely approved plans for decarbonisation. Nevertheless, considering the short term of political mandates and the instability of social-economic-legal variables in our changing world, urban planning practices will require more effective and rapid decision support systems to easily access and process information. The paper presents an optimised carbon accounting methodology to assess greenhouse gas (GHG) emissions in specific urban environments and inform urban policies and design. In particular, this procedure, substantially inspired by the IPCC standard methodology for GHG emissions inventory of Nations, constitutes the framework of a “mediate model” with a dual role: to both assess the Carbon Footprint of urban neighbourhoods and to estimate the effects, in terms of Carbon Footprint mitigation, of action plans addressed to carbon neutrality. For demonstration, the carbon accounting framework has been performed based on average European values.

The procedure started by profiling the typical household as functional unit, whose carbon footprint has been estimated 6.93 t CO2-eq/yr, referring to energy use for housing and mobility, domestic waste treatment and water use. The impact of the average European neighbourhood has been obtained by scaling up to 10,000 households (23,000 inhabitants) as benchmark for future applications. An additional outcome concerns the innovative spatial visualisation of results in terms of equivalent forestland (e.g. the emission of one average European household corresponds to the quantity of CO2 yearly absorbed by 0.51 ha of forest), that allows for understanding intensity and size of impacts in order to consistently support awareness raising initiatives targeting citizens and stakeholders and communication-dissemination activities.

Keywords: Decision Support System; Carbon Footprint Offset; Energy Saving; Renewable Energy; Sustainable Mobility; Waste Management.

Introduction

The European Union (EU) has ambitious plans to drive the transition towards climate neutral societies (EU, 2007; Skjærseth, 2016). The low-carbon economy roadmap states that EU should cut 80% of greenhouse gas (hereafter GHG) emissions (below 1990 levels) by 2050 (EU, 2011). Considering that the current global share of renewable energy is around 11% and the potential contribution of renewable sources is estimated around 60% (UN Human Settlements Programme, 2016), the world energy transition is still at its early stage.