اطلاعیه

مقاله ترجمه شده یادگیری سازمانی در دانشکده پرستاری

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت آموزشی

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده یادگیری سازمانی

مقاله انگلیسی در مورد مدیریت بهداشت و درمان با ترجمه فارسی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M727

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Nurse Education Today

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۵ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۴۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : یادگیری سازمانی در دانشکده پرستاری: یک تاریخچه یادگیری

عنوان انگلیسی:

Organizational Learning in a College of Nursing: A Learning History

چکیده فارسی:

پیش زمینه

رهبران دانشکده پرستاری می تواند یادگیری سازمانی را به عنوان وسیله ای برای دستیابی به نتایج سازماندهی مطلوب خود ارتقاء دهد. یادگیری سازمانی قبلا در کالج پرستاری مورد بررسی قرار نگرفته است. که این باعث می شود مدیران و اساتید در هنگام تلاش برای بهبود کارایی دانشکده ی خود، راهنمایی های اندکی در اختیار داشته باشند.

اهداف

هدف این مطالعه، کشف دیدگاه های های جدید مربوط به یادگیری سازمانی در دانشکده پرستاری است.

طرح:

از روش پیشینه یادگیری برای مستندسازی و توصیف یادگیری سازمانی در یک دانشکده پرستاری استفاده شد.

محیط اجرا

این مطالعه در یک دانشکده پرستاری که در یک دانشگاه خصوصی و مذهبی در غرب ایالات متحده بود انجام گرفت.

شرکت کنندگان

شش سهامدار و ۱۶ نفر که با تاریخ دانشکده آشنا بودند، به طور هدفمند برای این مطالعه انتخاب شدند. شرکت کنندگان شامل مدیران دانشکده، اساتید، دانشجویان، فارغ التحصیلان، و افراد دارای مسئولیت های دانشگاهی مربوط با دانشکده بودند.

مواد و روش ها

از مصاحبه نیمه ساختار یافته و آرشیو دانشکده برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها مورد بررسی قرار گرفتند و قالب ها از طریق فرایندی به نام “تقطیر” شناسایی شدند.

یافته ها:

دیدگاه دانشکده، یعنی “یادگیری هنر شفا دهنده” ، در دانشکده هدف و انگیزه ایجاد می کند. چهار قالب مفهومی ذیل بینش بیشتری را به نحوه ی پیاده سازی یک فرهنگ یادگیری و پرورش رفتار توسط دانشکده می افزایند که منجر به یادگیری سازمانی می گردد: (۱) خصوصیت و کیفیت، (۲) چشم انداز بلندمدت، (۳) رهبری مشارکتی و سازش، و (۴) مشورت گرفتن.

نتیجه گیری

رهبران دانشکده ی پرستاری می توانند یادگیری سازمانی را توسعه داده و به دنبال بهبود در دانشکده های خود باشند. اقدامات توصیه شده شامل توسعه ی یک چشم انداز مشترک برای دانشکده، تشکیل یک گروه از اساتید با صلاحیت و دانشجویانی که شخصیت قوی دارند، اعتقاد به یک چشم انداز بلند مدت، استفاده از یک شیوه ی مشارکتی برای رهبری و سازش، و تسهیل مشاوره است.

Abstract

Background

College of nursing leaders can foster organizational learning as a means of achieving their desired organizational outcomes. Organizational learning has not previously been studied in colleges of nursing, leaving college administrators and faculty little guidance as they strive to improve outcomes in their own colleges.

Objectives

The purpose of this study was to discover new insights related to organizational learning in a college of nursing.

Design

The learning history method was used to document and describe organizational learning in a college of nursing.

Setting

This study was conducted with a college of nursing situated in a private, religious-based university in the western United States.

Participants

Six stakeholders and 16 individuals familiar with the college’s history were purposively recruited for this study. Participants included college administrators, faculty, students, alumni, and individuals with university-level responsibilities related to the college.

Methods

Semi-structured interviews and college artifacts were used to gather data. Data was reviewed and themes identified through a process called “distillation.”

Findings

The college’s vision, “Learning the Healer’s Art” provides purpose and motivation within the college. Four themes provide additional insight into how the college established a learning culture and fosters behavior conducive to organizational learning: (1) Character and Quality, (2) Long-Term Perspective, (3) Collaborative Leadership and Adaptation, and (4) Mentoring.

Conclusion

College of nursing leaders can foster organizational learning and pursue improvement within their colleges. Recommended actions include developing a shared vision for the college, building a cadre of qualified faculty and students who have strong personal character, maintaining a long-term perspective, using a collaborative approach to leadership and adaptation, and facilitating mentoring.