اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه سیر تحول نظریه های رهبری و آنالیز روندهای جدید پژوهشی

این مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی از نشریه IJOI مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۷  صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۲۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد

کد محصول: M1464

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): IJOI

نام مجله:  The International Journal of Organizational Innovation

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۲ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۴۱۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  سیر تحول نظریه های رهبری و آنالیز روندهای جدید پژوهشی

عنوان کامل انگلیسی:

The evolution of the leadership theories and the analysis of new research trends

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی وضعیت تحقیقات مرتبط با رهبری معاصر در دهه گذشته می پردازد. با استفاده از  داده‌های استنادی SSCI از یگ مجله معتبر رهبری (فصلنامه رهبری) که شامل ۶۹۶ مقاله و ۶۳۴۰۷ مرجع استناد شده می باشد، یک تحلیل همبستگی برای بررسی ساختار فکری مطالعات رهبری انجام دادیم. نتایج نشان می‌دهد که مطالعات رهبری معاصر بر رهبری تحول‌آفرین، نظریه LMX، نظریه‌های رهبری ضمنی، رهبری اصیل، رهبری کاریزماتیک(پر جذبه)، رهبری اخلاقی، و عواطف و احساسات رهبری تمرکز دارند. بنابراین، این مطالعه، مبانی علمی تحقیقات رهبری را شناسایی کرده و تأثیرگذارترین مجلات، نشریات و محققان و روابط بین آنها را در این زمینه معرفی می‌کند. نتایج این مطالعه همچنین ابزار مفیدی برای دستیابی محققین به ادبیات تحقیقات رهبری ارائه می کند.

واژگان کلیدی: نظریه رهبری، ساختار فکری، شبکه دانش، تحلیل هم استنادی

مقدمه

از آنجاییکه حوزه های مرتبط با رهبری، بسیار گسترده و چند پاره هستند، تحقیقات رهبری، غالبا متمرکز بر فرایند تاثیر بین رهبر و کارمندان باقی می ماند (باس، ۱۹۹۰؛ راست، ۱۹۹۱؛ یال، ۲۰۰۶). دهه اخیر، رشد گسترده در حیطه تحقیقات در زمینه رهبری را به خود دیده است و به این ترتیب، یک مجموعه جذاب و هیجان انگیز از مطالعات مربوط به رهبری را ایجاد نموده است. لذا، هدف این مطالعه ارائه همراه با یک مرور کلی از مطالعات مرتبط با رهبری معاصر در دهه گذشته و ترسیم ساختار فکری موضوعات تحقیقاتی و روابط مختلف در توسعه این رشته به محققان رهبری است. این مطالعه هم چنین، می کوشد به شناسایی ارتباطات بین مطالعات مختلف کمک نموده و وضعیت و جایگاه هایشان را با توجه به همبخشی هایی که در توسعه رهبری داشته اند تصدیق نماید. روش های اصلی بکار رفته، تجزیه و تحلیل نقل قول  و هم استنادی، تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی علاوه بر یک تجزیه و تحلیل آماری هستند که برای شناسایی شبکه های نامرئی تولید دانش متضمن مقالات رهبری انجام می گیرد…

مفاهیم و نتیجه گیری ها

دهه گذشته، تحقیقاتی گسترده ای را در زمینه رهبری به خود دیده است. این مطالعه، تحقیقات رهبری را با استفاده از داده های استناد و هم استنادی انتشار یافته توسط فصلنامه رهبری در SSCI بین سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۷ بررسی می نماید. مطالعه آتی ما هم ممکن است برای همان سبک تحقیقاتی در زمینه IJOI در پایگاه اطلاعاتی EI متمرکز باشد. با کمک ابزارهای تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی و یک تجزیه و تحلیل عاملی داده های هم استنادی، این مطالعه، ساختار فکری رهبری را در طول دهه گذشته ترسیم می نماید. یک تجزیه و تحلیل عاملی از هم استنادی ها دال بر این امر است که این رشته، شش تمرکز توجه مختلف را در مرحله ۱ (۲۰۱۲-۲۰۰۸) سازماندهی می نماید: رهبری تحول گرا، تئوری LMX، رهبری اصیل ، رهبری پر جذبه و رهبری پیچیدگی با برخی بحث ها در زمینه توسعه رهبری. به علاوه، این رشته در شش زمینه تمرکز مختلف در مرحله ۲ (سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۳) سازمان دهی می شود: رهبری تحول گرا، نظریه LMX، نظریات رهبری ضمنی، رهبری قومی، نظریه چند سطحی و روش ها در سازمان ها و احساسات و هیجانات رهبری، با برخی بحث ها در زمینه توسعه رهبری…

Abstract

This study examines the status of contemporary leadership research over the last decade. With SSCI citation data from the top leadership journal: The Leadership Quarterly, including 696 journal articles and 63,407 cited references, we conducted a cocitation analysis to explore the intellectual structure of leadership studies. The results show that contemporary leadership studies focus on transformational leadership, LMX theory, implicit leadership theories, authentic leadership, charismatic leadership, ethical leadership, and leadership affect and emotions. This study thus identifies the knowledge essentials of leadership research and profiles the most influential journals, publications and scholars and their relationships in this field. The results of this study also provide a useful tool for researchers to access the literature of leadership research.

Keywords: Leadership theory, Intellectual structure, Knowledge network, Co-citation analysis

Introduction

 As the field of leadership is very broad and fragmented, leadership research remains predominantly focused on the influence process between leader and employees (Bass, 1990; Rost, 1991; Yukl, 2006). The past decade has seen a growth in research on the field of leadership, and thus produced an impressive array of leadership- related studies. The objective of this study is therefore to provide leadership researchers with an overview of contemporary leadership-related publications in the last decade, and to map the intellectual structure of different research topics and relationships in the development of this field. This study also attempts to help identify the linkages among different publications and confirm their status and positions with regard to their contributions to the development of leadership. The principal methods used are citation and co- citation analysis, social network analysis, plus a factor analysis which is performed to identify the invisible network of knowledge generation underlying the leadership literature…

Implications and Conclusions

The past decade has seen extensive research on leadership. This study investigates leadership research using citation and co-citation data published by The Leadership Quarterly in SSCI between 2008 and 2017. Our future study may also focused for the same style research on IJOI in EI database. With the help of social network analysis tools and a factor analysis of the co-citation data, this study maps the intellectual structure of leadership over the past decade. A factor analysis of the co- citations suggests that the field is organized six into different concentrations of interest in Stage 1 (2008- 2012): transformational leadership, LMX theory, implicit leadership theories, authentic leadership, charismatic leadership and complexity leadership, with some discussions on the development of leadership. In addition, the field is organized into six different concentrations in Stage 2 (2013-2017): transformational leadership, LMX theory, implicit leadership theories, ethical leadership, multilevel theory and methods in organizations, and leadership affect and emotions, with some discussions on the development of leadership…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله مدیریت با ترجمه

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد رفتار سازمانی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد رهبری

دانلود رایگان مقاله با ترجمه تخصصی