اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه رابطه حسابداری منابع انسانی و سیستم اطلاعات منابع انسانی

این مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه Scientific Research  مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۱۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H642

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): Scientific Research  

نام مجله:   Open Journal of Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۲۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  رابطه مکمل بین حسابداری منابع انسانی و سیستم اطلاعات منابع انسانی

عنوان کامل انگلیسی:

The Complementary Relationship between Human Resources Accounting and Human Resources Information System

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

مدیریت منابع انسانی در طول سال ها با توجه به پیشرفت های سریع فناوری به تکامل خود ادامه داده است. سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS) و حسابداری منابع انسانی (HRA) برخی از اجزاء مدیریت استراتژیک منابع انسانی هستند که تغییرات چشمگیری را تجربه کرده اند. این مطالعه رابطه مکمل بین HRA و HRIS را بررسی می کند. یافته های این مطالعه به رفع شکاف موجود در ادبیات در رابطه با پیوند بین این دو مقوله کمک می کند. این مطالعه از یک طرح تحقیقاتی توصیفی کیفی استفاده می کند که در آن نمونه ای از ۱۷ شرکت کننده استفاده شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه خودسنجی ساختار یافته جمع آوری شده و از طریق آنالیز موضوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. این مطالعه نشان داد که برنامه ها و ابزارهای HRIS از فعالیت های HRA پشتیبانی می کنند به طوری که فعالیت های HRA اطمینان حاصل می کنند که HRIS اطلاعات کامل و دقیقی در مورد منابع انسانی سازمان تولید می کند. از بینش های به دست آمده از یافته های مطالعه می توان برای تقویت ادغام بهتر HRA در ابزارها و برنامه های HRIS استفاده کرد.

کلمات کلیدی: حسابداری منابع انسانی ، سیستم های اطلاعات منابع انسانی ، مدیریت منابع انسانی ، رابطه مکمل

۱.مقدمه

  مدیریت منابع انسانی (HRM) اصطلاحی است که برای بیان وظایف و فعالیت هایی به کار می رود که در به حداکثر رساندن عملکرد کارکنان یک سازمان مفید می باشند. طی چند سال گذشته ، HRM به طور فزاینده ای در حال تکامل و پویایی بوده است زیرا رهبران سازمانی به طور مداوم به دنبال بهبود کیفیت ، بهره وری و اثربخشی هستند. مدل ها و روش های جدید برای تقویت ارزش و اثربخشی منابع انسانی توسعه یافته اند و توسط سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرند. تکامل HRM با پیشرفت سریع فن آوری و توسعه جهانی سازی تقویت می شود (آلجامن، ۲۰۱۷). سیستم های اطلاعات منابع انسانی (HRIS) بخشی از مدل هایی است که در HRM پدیدار شده است. HRM همچنین شامل مدیریت اطلاعات حسابداری است که به طور گسترده در تصمیم گیری های استراتژیک سازمانی استفاده می شود …

۷.جمع بندی

  مطالعه حاضر رابطه مکمل بین حسابداری منابع انسانی و سیستم های اطلاعات منابع انسانی را بررسی می کند. نتایج این مطالعه رابطه معنی دار بین این دو مولفه و تأثیر مثبت و معنادار آنها بر یکدیگر را تأیید می کند. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه ، HRIS با فراهم کردن ابزارها و برنامه های ضروری برای اندازه گیری سرمایه انسانی از فعالیت های HRA پشتیبانی می کند. از طرف دیگر ، HRA با اطمینان از اینکه HRIS شامل اطلاعات حسابداری است ، تولید اطلاعات دقیق در مورد منابع انسانی یک سازمان را تسهیل می کند. این نتایج نشان می دهند که HRIS و HRA باید در کنار یکدیگر باشند زیرا در مدیریت استراتژیک منابع انسانی مکمل یکدیگر هستند. از بینش های حاصل از یافته های این مطالعه می توان برای تقویت ادغام بهتر HRA در ابزارها و برنامه های HRIS استفاده کرد.

Abstract

Human resource management has continued to evolve over the years given the rapid technological advancements. Human resource information systems (HRIS) and human resource accounting (HRA) are some of the components of strategic human resource management that have experienced tremendous changes. This study examines the complementary relationship between HRA and HRIS. The study’s findings help to address the existing gap in literature regarding the link between the two. The study utilizes a qualitative descriptive research design in which a sample of 17 participants is included. Data is collected using a structured self-administered questionnaire and analyzed through thematic analysis. The study found that HRIS applications and tools support HRA activities whereas HRA activities ensure HRIS generates complete and accurate information regarding an organization’s human resource. Insights obtained from the study findings can be used to promote better integration of HRA into HRIS tools and applications.

Keywords: Human Resource Accounting, Human Resource Information Systems, Human Resource Management, Complementary Relationship

۱.Introduction

 Human resource management (HRM) is a term used to refer to tasks and activities that are beneficial in maximizing the performance of employees in an organization. Over the past few years, HRM is increasingly evolving and dynamic as organizational leaders are constantly looking to improve quality, productivity, and effectiveness. New models and ways to promote the value and effectiveness of HRM have been developed and are used by organizations. The evolution of HRM is fueled by rapid technological advancements and increased globalization (Aljamaan, 2017). Human Resource Information Systems (HRIS) are some of the models that have emerged in HRM. HRM also entails the management of accounting information, which is used extensively in organizational strategic decision making…

۷.Conclusion

 The present study examines the complementary relationship between human resources accounting and human resource information systems. The results of this study confirm the significant relationship between these two components and their significant positive influence on each other. As evident in the study, HRIS supports HRA activities by providing necessary tools and applications for measuring the human capital. On the other hand, HRA facilitates the generation of accurate information regarding an organization’s human resources by ensuring HRIS incorporates accounting information. This suggests that HRIS and HRA should go hand in hand as they complement each other in strategic human resource management. Insights obtained from the study findings can be used to promote better integration of HRA into HRIS tools and applications.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله در مورد حسابداری

دانلود مقاله در مورد رشته مدیریت

دانلود مقاله در مورد حسابداری مدیریت

مقاله در مورد حسابداری رفتاری با ترجمه فارسی

دانلود مقاله در مورد حسابداری منابع انسانی

دانلود مقاله در مورد مدیریت منابع انسانی

دانلود مقاله در مورد سیستم های اطلاعات حسابداری

دانلود مقاله در مورد سیستم های اطلاعات مدیریت